Ny pasient

Velkommen som ny pasient!

Denne siden gjelder for de som har mottatt en timeinnkalling pr. SMS eller brev.

Passer timen?
JA: les siden nedenfor, og fyll så ut “Ny pasient” og BDI-skjemaet nederst.
NEI: les siden nedenfor og trykk så her.

drrochette.no er en viktig informasjonskanal, der du finner mye praktisk og faglig informasjon. Det anbefales at du bruker tid på å se igjennom denne, og at du under behandlingsløpet følger regelmessig med, da noen praktiske beskjeder kun formidles via hjemmesiden. Det er lurt at du sjekker at det er åpent den dagen du har time – akutt avlysning (f.eks. pga. sykdom) formidles igjennom drrochette.no – det er ikke sikkert du mottar egen beskjed. Eventuell akutt avlysning vil stå under Driftsstatus.

Det anbefales at du først leser om behandlingstilbud. Deretter må du sette deg inn i forhold som omhandler egenandel, oppmøte o.l. på prisoversikt. Så må du fylle ut skjemaet “Ny pasient” nedenfor, så snart som mulig. Dersom du ønsker ny time, må du være oppmerksom på at det kan gå lang tid før du får et nytt tilbud. NB: manglende bekreftelse er ikke som avbestilling å regne, da må du sende spesifikk avbestilling her. Ved manglende bekreftelse kan for øvrig timen gis til noen andre, uten at du nødvendigvis får beskjed om det. Dersom du lurer på noe, er det også mulig å ta kontakt på telefon (i telefontiden) og SMS.

Terapiformen som benyttes, er hovedsakelig kognitiv adferdsterapi, supplert med metakognitiv terapi og ACT. Denne behandlingsformen har godt dokumentert vitenskapelig effekt, les mer om dette her. Det benyttes også noe affektbevissthetsteori og mer tradisjonell psykoterapi. Noen pasienter tilbys oppmerksomhetstrening i tillegg. Dersom du ønsker å vite hva tidligere deltagere har ment om de forskjellige tilbudene, finner du evalueringer og kommentarer her.

Det er ønskelig at mailadressen din registreres i journalsystemet, da det er enklere å kommunisere på denne måten, dersom det skulle være behov for det. Et eksempel er sending av beskjeder til deg som omhandler påminnelser eller endringer av timer, bl.a. for gruppebasert behandling. Du må være klar over at mail ikke er sikret. Det sendes ikke sensitive data via mail fra praksisen.
Dersom du ikke ønsker at mailadressen skal registreres, må du gi beskjed om dette. Du må da være klar over at dette kan bidra til at du ikke mottar viktig informasjon direkte, ettersom e-postkommunkasjon vil bli prioritert fremfor SMS-kommunikasjon.

PS: Hjemmesiden er for tiden under oppgradering. Gi gjerne tilbakemelding om du oppdager feil.

Oppdatert 30.01.23

Ny pasient

Ny pasient

Bekreftelse tidspunkt *
Bekreftelse retningslinjer *
Bekreftelse retningslinjer for smittevern ved oppmøte på kontoret *
Kontakt pr. e-mail - velg 1 av 2 alternativer *

Husk å sende inn BÅDE “ny pasient” skjema og “BDI” skjema,

BDI skjema finner du her :

BDI

BDI
1 *
2 *
3 *
4 *
5 *
6 *
7 *
8 *
9 *
10 *
11 *
12 *
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
Hvis du har svart 1-3 på 19, fyll ut denne
20 *
21 *