Om oss

Her finner du praktisk informasjon om praksisen, og nederst mer informasjon om de ansatte.

For prisoversikt trykk her.

 

PRAKTISK INFORMASJON – OSLO

Kontoradresse: Tennisveien 2G, 0777 Oslo (Villa Ly). 2. etasje. Hoveddøren nede er stengt, ring på Terapeutene. Du går rett frem, og så opp trappen til venstre. Venterommet er inn til høyre i 2. etasje.

All kontakt bes fortrinnsvis gjøres elektronisk. Kontakt oss her.

Telefon: 917 02 113
Telefonen er kun betjent i telefontiden, se nedenfor. Beskjeder avspilles ikke.
SMS brukes fortrinnsvis for korte og praktiske beskjeder.

Telefontid:
mandag-torsdag 12.00-12.30
fredag 11.30-12.00

Ventetider:  se forsiden. Behandlingen starter så tidlig som mulig for de pasienter som får et tilbud (noe ventetid må påregnes etter utredningen).

Avbestilling: se Prisoversikt.

Praksisen i Larvik (januar 2023) og Kristiansand (påsken 2019) er avviklet.

 

PSYKIATER PÅL ROCHETTE

Jeg er utdannet ved Universitetet i Oslo, uteksaminert i 1998. Jeg har jobbet som allmenn-/fastlege etter endt turnustjeneste, og er spesialist i allmennmedisin siden 2006, resertifisert i 2011. Jeg har også videreutdannet meg innen psykiatri, og ble spesialist i dette faget i 2009. Fra januar det året har jeg vært overlege ved Allmennpsykiatrisk poliklinikk, Nordre Vestfold DPS avdeling Tønsberg. Fra slutten av mai 2011 har jeg drevet en 100% avtalepraksis i Kristiansand, og siden våren 2019 har jeg drevet en 100% avtalepraksis i Larvik. Fra januar 2023 driver jeg en 100% avtalepraksis i Oslo.

Jeg har tatt en 2-årig videreutdanning i kognitiv terapi, samt en 2-årig videreutdanning i kognitiv idrettspsykologi. Videre er jeg også sertifisert kursleder i Kurs i mestring av depresjon og Kurs i mestring av belastning. I tillegg er jeg instruktør i oppmerksomhetstrening/ mindfulness, og bruker disse metodene i behandlingen der dette er aktuelt.

Jeg er er medlem av Den norske legeforening og Norsk forening for kognitiv terapi.

 

MEDISINSK SEKRETÆR IDA H. HAGEN

Jeg har gleden av å informere om at Ida H. Hagen er ansatt som medisinsk sekretær i praksisen.

Ida har tidligere bl.a. jobbet som miljøterapeut og aktivitetsdoktor ved Bjønnesåsen Bo- og aktivitetssenter (Færder). Med dette har hun tatt med seg gode erfaringer innen samhandling og kommunikasjon med mennesker, og fått et godt innblikk i medisinske forhold. I tillegg har hun i løpet av 2019 utdannet seg som Medisinsk Sekretær.

Ida vil være praksisens ansikt utad, og vil i samhandling med meg administrere avtaler og være tilstede for spørsmål både på telefon og på kontoret.

Vi gleder oss begge til et samarbeid der pasientene skal få komme til oss i trygge omgivelser.

Dr. Pål Rochette

 

Oppdatert 09.10.23