Praksis

Dr. Rochette åpner en spesialistpraksis i psykiatri i Kristiansand sentrum 30.05 2011. Rochette har driftsavtale med Helse Sør-Øst, hvilket bl.a. innebærer vanlige egenandeler for pasientene (se prisoversikt for mer informasjon om dette). Behandlingstilbudet vil være utredninger/diagnostikk, individualterapi, gruppeterapi, medikamentvurderinger m.m. Rochette bruker bl.a. kognitiv terapi og oppmerksomhetstrening i behandlingen.