Prisoversikt

Egenandel f.o.m. 01.07.24: kr. 403,-
Gjelder både individuelle konsultasjoner og gruppebehandling.

Praksisen benytter seg av betalingstjenesten MediPay fra PayEx. Etter konsultasjonen mottar du en SMS med en betalingslenke. Lenken er åpen i 48 timer – etter det sendes faktura automatisk.

Du har følgende alternativer for betaling:

  • Vipps
  • Faktura med gebyr
  • Kort (Visa og Mastercard)

Trykk her for å finne mer informasjon om betalingstjenesten.
Alle forespørsler vedrørende betaling skal rettes til PayEx. Fakturaer følges opp av dem.

Kontantbetaling bes unngått. Ved kontant betaling må eksakt beløp medbringes, da praksisen ikke oppbevarer penger i lokalet.

Frikort
Gjelder for alle konsultasjoner. Gi beskjed på første konsultasjon om at du har mottatt dette. Frikort gjelder ikke ved for sent avbestilte timer eller ved manglende oppmøte. Spørsmål om betalte egenandeler? Logg deg inn på helsenorge.no eller ring HELFOs Frikorttelefonen på 800 HELSE / 800 43573.
Grense for frikort 2024: kr. 3.165.

Enkelkonsultasjon uten henvisning
Kr. 592,- (egenandel kr. 403,-, tillegg på 189,-). For pasienter med frikort (må forevises) er prisen kr. 189,-. Slike konsultasjoner er et tilbud kun ved ledig kapasitet. Hensikten er for å avklare om det er hensiktsmessig med henvisning til praksisen, eller ikke. Om du ønsker å bestille en time til dette, trykk her.

Gruppebehandling
Egenandel ved gruppebehandling er den samme som over.
Dersom annet ikke er avtalt med den enkelte deltager på forhånd, gjelder følgende retningslinjer for fravær:

  • fravær ved 1 anledning blir ikke belastet dersom det er meldt pr. mail (ev. SMS) før gruppen starter (gjelder ikke introduksjonsgruppen, der forventes oppmøte alle gangene).
  • umeldt fravær og fravær utover 1 gang blir det avkrevd et gebyr som for Ikke møtt. Dersom du ønsker å avslutte gruppebehandling etter at gruppen har begynt, blir du belastet et gebyr svarende til egenandelen for de gjenværende gangene.

Når du takker “ja” til et gruppetilbud, er dette en bindende påmelding. Denne skal bekreftes elektronisk snarest mulig. NB! Manglende elektronisk bekreftelse er ikke som avbestilling å regne.
Eventuell avbestilling meldes innen 2 uker før oppstart her, eller før annen angitt frist der dette er satt opp (for eksempel vil grupper med oppstart like over sommeren ha avbestillingsfrist før sommerferien). Avbestilling etter dette faktureres med kr. 1.000,-. Om du takker “ja” til tilbud etter at avbestillingsfristene er gått ut, vil du bli fakturert med kr. 1.000, om du skulle velge å ikke delta likevel.

Avbestilling
Konsultasjoner avbestilles så tidlig som mulig, og senest 24 timer i forkant. For timer etter helg og helligdager, må avbestillingen skje senest virkedagen før. Timer som blir avbestilt for sent, uansett grunn, blir belastet med et gebyr svarende til egenandelen. Gebyr tilkommer. Timer avbestilles ved å sende e-post, eller gjennom telefonkontakt i telefontiden. SMS bes unngått.  Vær oppmerksom på at det kan gå lang tid før det blir gitt noe nytt konsultasjon.

Ikke møtt
Manglende oppmøte blir belastet med et gebyr svarende egenandelen. I tillegg kommer gebyr. Dette ivaretas av MediPay, se over. NB: fremtidige konsultasjoner kan slettes uten nærmere varsel, dersom slike er satt opp. Du har selv et ansvar for å ta kontakt for ny time.

Spesialisterklæringer:
Det utferdiges spesialisterklæringer. Erklæringer som bestilles av NAV/forsikringsselskap, dekkes av NAV/forsikringsselskapet. Dersom det er behov for konsultasjoner for å innhente nødvendig informasjon til erklæringen, må disse dekkes av deg.
For private spesialisterklæringer, må alt dekkes av deg. Her beregnes det kr. 600,- pr. påbegynte 15. minutt. Det gjøres oppmerksom på at slike erklæringer vil inneholde mine faglige vurderinger, og ikke nødvendigvis samsvare med dine vurderinger. For slike erklæringer må det betales et forskudd svarende til 2 timers arbeid (korrekt avregning når endelig tidsbruk er klar).
Jeg utferdiger ikke sakkyndigrapporter.

 

Sist oppdatert 02.07.24