Resultater grupper/kurs

Her presenteres resultatene av evalueringen tidligere kurs- og gruppedeltagere har gitt på de forskjellige kursene. Trykk på det alternativet du ønsker, så kommer du til den aktuelle resultatsiden. Nederst på denne siden finner du en totaloversikt for alle angstgruppene, Kurs i mestring av depresjon (KiD) og Kurs i mestring av belastning (KiB) (samlet under ett).

Grafikken er varierende, av ukjent grunn. Spørsmål med 5 svaralternativer, der 1 er dårligst og 5 er best, presenteres med 1 øverst og 5 nederst (eksempel: om det står 60% på fjerde rad, og 40% på femte rad, innebærer det at 60% har valgt svaralternativ 4, mens 40% har valgt svaralternativ 5). (Se nedenunder.)

Avslutningsvis (uansett hvilket tilbud deltageren har hatt) er deltagerne stilt spørsmål om hvorvidt de ville anbefale tilbudet de har deltatt på, til andre i samme situasjon som dem selv. Samtlige har svart “ja” på dette (p.t. 158 stykker).

 

Answer         Votes        Percentage
1              0            0%
2              0            0%
3              0            0%
4              3            60%
5              2            40%

 

Angstgruppe

Introduksjonskurs

Kurs i mestring av depresjon

Kurs i mestring av belastning

Kurs i oppmerksomhetstrening

 

Totaloversikt alle angstgruppene, KiD og KiB (det anbefales å gå nærmere inn på det tilbudet som er aktuelt for deg). Sist oppdatert 18.05.14.

– Kursleders evne til å engasjere:    4,37/5
– Kursleders kompetanse:               4,75/5
– Deltagers bedring/nyttiggjøring:  3,96/5
– Total fornøydhet med tiltaket:     4,46/5