Fullmakt

Bruk dette skjemaet når du ønsker at journalen, helt eller delvis, skal sendes, enten til deg, eller til ny behandler. Dette sendes pr. post. For utskrift/sending av journal påløper et gebyr på kr. 150, samt fakturagebyr på kr. 70.

Fullmakt journalutskrift eller personregistrering

Fullmakt journalutskrift eller personregistrering

Fullmakt journalutskrift *
Fullmakt registrering av personopplysninger (gjelder for enkelkonsultasjoner uten henvisning)