Fullmakt

Bruk dette skjemaet når du ønsker at journalen, helt eller delvis, skal sendes, enten til deg, eller til ny behandler. Dette sendes pr. post. For utskrift/sending av journal påløper et gebyr på kr. 150, samt fakturagebyr på kr. 70.

Fullmakt

Fullmakt

Fullmakt (kryss av for 1 eller begge alternativ) *