Velkommen til dr. Pål Rochettes hjemmeside.

Med denne hjemmesiden ønsker Rochette å gi informasjon til både pasienter, henvisere og andre om de tilbud han har. Tilbudene her er knyttet opp mot spesialistpraksisen med driftsavtale i Larvik, Vestfold. For kurs og andre tilbud utenom praksisen (lokalisert til andre steder), trykk her.

På denne siden vil du finne informasjon om bakgrunnen hans, som utdannelse og jobberfaring. Videre vil du finne teoretisk informasjon, og informasjon om behandlingsformer. De vanligste skjemaene som brukes i behandlingen, kan lastes ned. Her legges det også ut resultater fra evalueringer fra tidligere gruppe- og kursdeltagere.

Rochette har 23 års erfaring som lege. Han er spesialist i psykiatri og allmennmedisin (2006-2016), og har en bred erfaring med både psykiske og fysiske lidelser, og med hvordan belastninger og psykiske forhold kan virke inn på helsetilstanden. Rochette jobber mest med stemningslidelser (depresjon, dystymi, bipolar lidelse og andre depressive tilstander) og angstlidelser (sosial angst, agorafobi uten/med panikklidelse, helseangst, generalisert angst, noe med tvangslidelse) hos voksne, samt belastningsrelatert problematikk. De fleste av tilbudene er gruppe- eller kursbasert. Dette bidrar til at Rochette kan tilby rask psykisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten til mange pasienter.

Hjemmesiden oppdateres fortløpende, og det pågår en stadig utvikling av siden. Her vil man også finne alt av praktisk informasjon, som bl.a. driftsstatus, ventetider, nye/kommende tilbud. Det anbefales å følge med regelmessig! Det anbefales også å melde seg på nyhetsbrevet (se nedenfor), og få informasjon direkte pr. e-post.

Er du ny henvist pasient som har fått en innkalling pr. brev, sms eller e-post, gå videre her.

.