Velkommen!

Velkommen til min, dr. Pål Rochettes, hjemmeside.

Her ønsker jeg å gi informasjon til både pasienter, henvisere og andre om tilbudene mine i spesialistpraksisen med driftsavtale i Oslo. Under Siste nytt får du de siste og viktigste nyhetene. Følg med!

Ellers får du vite mer om bakgrunnen min, som utdannelse og jobberfaring. Videre finner du informasjon, både teoretisk og om behandlingsformer. De vanligste skjemaene som brukes i behandlingen, kan lastes ned. Evalueringer fra tidligere gruppedeltagere, kan du også se på.

Jeg har 25 års erfaring som lege, og er spesialist i psykiatri og allmennmedisin. Jeg har bred erfaring med både psykiske og fysiske lidelser, og med hvordan belastninger og psykiske forhold kan virke inn på helsetilstanden. Jeg jobber mye med stemningslidelser (depresjon, dystymi, bipolar lidelse, samt andre depressive tilstander), angstlidelser (sosial angst, agorafobi uten/med panikklidelse, helseangst, generalisert angst, noe med tvangslidelse) hos voksne, samt belastningsrelatert problematikk. Jeg har også tilbud til pasienter med unnvikende (bl.a. usikkerhet i forhold til andre mennesker), uselvstendige (bl.a. konfliktskyhet) og tvangspregede (bl.a. perfeksjonisme og rigiditet) trekk. De fleste av tilbudene er gruppebaserte. Jeg har drevet grupper i over 12 år, og gruppebasert behandling vil for et stort flertall av pasientene, være et bedre behandlingstilbud enn individuell behandling. Dette bidrar også til at jeg kan tilby rask psykisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten til mange pasienter. P.t. 1 ukes ventetid.

Hjemmesiden oppdateres fortløpende. Her vil du også finne alt av praktisk informasjon, som bl.a. driftsstatus, ventetider, nye/kommende tilbud. Det anbefales å følge med regelmessig!

Er du ny henvist pasient som har fått en innkalling pr. SMS, brev eller e-post, gå videre her.

Oppdatert 11.04.24