Velkommen!

Velkommen til min, dr. Pål Rochettes, hjemmeside.

Her ønsker jeg å gi informasjon til både pasienter, henvisere og andre om tilbudene mine i spesialistpraksisen med driftsavtale i Oslo.

Du får vite mer om bakgrunnen min, som utdannelse og jobberfaring. Videre finner du informasjon, både teoretisk og om behandlingsformer. De vanligste skjemaene som brukes i behandlingen, kan lastes ned. Evalueringer fra tidligere gruppedeltagere, kan du også se på.

Jeg har 24 års erfaring som lege, og er spesialist i psykiatri og allmennmedisin. Jeg har bred erfaring med både psykiske og fysiske lidelser, og med hvordan belastninger og psykiske forhold kan virke inn på helsetilstanden. Jeg jobber mye med stemningslidelser (depresjon, dystymi, bipolar lidelse, samt andre depressive tilstander), angstlidelser (sosial angst, agorafobi uten/med panikklidelse, helseangst, generalisert angst, noe med tvangslidelse) hos voksne, samt belastningsrelatert problematikk. De fleste av tilbudene er gruppebaserte. Jeg har drevet grupper i over 12 år, og gruppebasert behandling vil for et stort flertall av pasientene, være et bedre behandlingstilbud enn individuell behandling. Dette bidrar også til at jeg kan tilby rask psykisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten til mange pasienter.

Hjemmesiden oppdateres fortløpende. Her vil man også finne alt av praktisk informasjon, som bl.a. driftsstatus, ventetider, nye/kommende tilbud. Det anbefales å følge med regelmessig!

Er du ny henvist pasient som har fått en innkalling pr. SMS, brev eller e-post, gå videre her.

Oppdatert 29.11.23