Oppmerksomhetstrening

Oppmerksomhetstrening (OT) består av en rekke teknikker som har til hensikt å redusere stressnivået i kroppen. Et mål med OT er å bruke disse teknikkene i forskjellige hverdagslige situasjoner, slik at man unngår unødvendig stress. Dette gir en mer behagelig hverdag, som man også klarer å utnytte på en bedre måte.

Stress er en kroppslig reaksjon på forskjellige typer stimuli. Felles for disse er at de fører til en økt grad av aktivering av kroppen. Dette innebærer at kroppen settes i beredskap, som blant annet gir økt hjertefrekvens, pustefrekvens, blodtrykk, svetting med mer. Stress finnes i mange varianter og styrker. Mange av disse er vanlige hverdagshendelser som vi i liten grad tenker over, som for eksempel det å løpe for å rekke bussen. Andre kan derimot gi mye plager, først og fremst uroreaksjoner. De kraftigste stressituasjonene er panikkangstanfall, som er meget ubehagelige. Disse er heldigvis kortvarige. Andre stressituasjoner er mer lavgradige, men ofte mer vedvarende. Bekymringer er i denne kategorien, og vedvarende bekymringstanker plager mange personer unødvendig.

Oppmerksomhetstrening 3 viktigste deler er oppmerksomhetsmeditasjon, kroppsscanning og oppmerksomhetsyoga. Felles for disse er en stimulering av de mekanismer som finnes i kroppen, som bidrar til å roe den ned. På samme måte som stress aktiverer, søker vi med OT å deaktivere kroppen, slik at kroppen kommer tilbake til sitt basale, lave stressnivå. Gjennom deaktivering faller hjertefrekvensen, pustefrekvensen, blodtrykket, og man opplever en behagelig ro og avspenning.

Stressfaktorer spiller en rolle i utviklingen av mange sykdommer. Hjerte-karsykdommer og plager fra tarmsystemet er eksempler på dette. Det å redusere stressnivået i kroppen har en klar helsefremmende effekt. OT reduserer stress, og er en motvekt til mange av de livsstilssykdommer som eksisterer i vårt samfunn.

OT er en variant av Mindfulness Based Stress Reduction. Denne behandlingsformen er blitt brukt i flere tiår ved forskjellige universitetsklinikker i USA. Den har vist seg å ha god effekt mot en rekke lidelser, deriblant angstlidelser og panikkanfall. Oppmerksomhetstrening er spesielt nyttig for de med mye kvernetanker (bekymring og/eller grubling)