Egenandel f.o.m. 01.07.23: kr. 386,-
Gjelder både individuelle konsultasjoner og gruppebehandling.

Praksisen benytter seg av betalingstjenesten MediPay fra PayEx. Etter konsultasjonen mottar du en SMS med en betalingslenke. Du har følgende alternativer for betaling:

  • Vipps
  • Faktura med gebyr
  • Kort (Visa og Mastercard)

Trykk her for å finne mer informasjon om betalingstjenesten.
Alle forespørsler vedrørende betaling skal rettes til PayEx. Fakturaer følges opp av dem.

Kontantbetaling bes unngått. Ved kontant betaling må eksakt beløp medbringes, da praksisen ikke oppbevarer penger i lokalet.

Frikort
Gjelder for alle konsultasjoner. Gi beskjed på første konsultasjon om at du har mottatt dette. Frikort gjelder ikke ved for sent avbestilte timer eller ved manglende oppmøte. Spørsmål om betalte egenandeler? Logg deg inn på helsenorge.no eller ring HELFOs Frikorttelefonen på 800 HELSE / 800 43573.
Grense for frikort 2023: kr. 3.040.

Enkelkonsultasjon uten henvisning – kun ved ledig kapasitet
Kr. 556,- (egenandel kr.  386,-, tillegg på 170,-). For pasienter med frikort (må forevises) er prisen kr. 170,-. Slike konsultasjoner er et tilbud kun ved ledig kapasitet. Hensikten er for å avklare om det er hensiktsmessig med henvisningen til praksisen, eller ikke.

Gruppebehandling
Egenandel ved gruppebehandling er den samme som over.
Dersom annet ikke er avtalt med den enkelte deltager på forhånd, gjelder følgende retningslinjer for fravær:

  • fravær ved 1 anledning blir ikke belastet dersom det er meldt pr. mail (ev. SMS) før gruppen starter
  • umeldt fravær og fravær utover 1 gang blir det avkrevd et gebyr som for Ikke møtt. Dersom en pasient ønsker å avslutte gruppebehandling etter at gruppen har begynt, blir vedkommende belastet et gebyr svarende til egenandelen for de gjenværende gangene.

Når en deltager takker “ja” til et gruppe- eller kurstilbud, er dette en bindende påmelding. Denne skal bekreftes elektronisk snarest mulig. NB! Manglende elektronisk bekreftelse er ikke som avbestilling å regne.
Eventuell avbestilling meldes innen 2 uker før oppstart her, eller før annen angitt frist der dette er satt opp (for eksempel vil kurs med oppstart like over sommeren ha avbestillingsfrist før sommerferien). Avbestilling etter dette faktureres med kr. 1.000,-. De som takker “ja” til tilbud etter at avbestillingsfristene er gått ut, vil bli fakturert med kr. 1.000, om de skulle velge å ikke delta likevel.

Avbestilling
konsultasjoner avbestilles så tidlig som mulig, og senest 24 timer i forkant. For timer etter helg og helligdager, må avbestillingen skje senest virkedagen før. Timer som blir avbestilt for sent, uansett grunn, blir belastet med et gebyr svarende til egenandelen. Gebyr tilkommer. Timer avbestilles ved å sende e-post, eller gjennom telefonkontakt i telefontiden. SMS bes unngått.  Vær oppmerksom på at det kan gå lang tid før det blir gitt noe nytt konsultasjon.

Ikke møtt
Manglende oppmøte blir belastet med et gebyr svarende egenandelen. I tillegg kommer gebyr. Dette ivaretas av MediPay, se over. NB: fremtidige konsultasjoner kan slettes uten nærmere varsel, dersom slike er satt opp. Pasienten har selv et ansvar for å ta kontakt for ny time.

Spesialisterklæringer:
Det utferdiges spesialisterklæringer. Erklæringer som bestilles av NAV/forsikringsselskap, dekkes av NAV/forsikringsselskapet. Dersom det er behov for konsultasjoner for å innhente nødvendig informasjon til erklæringen, må disse dekkes av pasienten. For private spesialisterklæringer, må alt dekkes av pasienten. Her beregnes det kr. 600,- pr. påbegynte 15. minutt. Det gjøres oppmerksom på at slike erklæringer vil inneholde Rochettes faglige vurderinger, og ikke nødvendigvis samsvare med pasientens vurderinger. For slike erklæringer må det betales et forskudd svarende til 2 timers arbeid (korrekt avregning når endelig tidsbruk er klar).
Det utferdiges ikke sakkyndigrapporter.

 

Sist oppdatert 08.07.23