Egenandel f.o.m. 06.07.20 (gjelder alle former for behandling i praksisen): kr. 375,-. Samtlige pasienter oppfordres til å betale med bankkort. Ved kontant betaling, vennligst ha med nøyaktig beløp. Ved å be om faktura, godtar pasienten at fordringen oversendes et eksternt firma for oppfølgning dersom denne ikke betales i tide. Se nederst på siden for mer info.

Betalte egenandeler sendes inn til HELFO og registres som en del av frikortgrunnlaget (på lik linje med for eksempel egenandeler hos fastlegen eller annen avtalespesialist). Se nedenfor for mer informasjon.

Egenandel ved gruppebehandling, samt for kurs (KiD, KiB, OT) tilbudt gjennom praksisen, er den samme som over. Dersom annet ikke er avtalt med den enkelte deltager på forhånd, gjelder følgende retningslinjer for fravær: fravær ved 1 anledning blir ikke belastet dersom det er meldt pr. mail på forhånd innen tidsfristen (se nedenfor), men ved umeldt fravær og fravær utover 1 gang blir det avkrevd et gebyr som for Ikke møtt. Dersom en pasient ønsker å avslutte gruppebehandling/kurs etter at kurset har begynt, blir vedkommende belastet et gebyr svarende til egenandelen for de gjenværende gangene.

Når en deltager takker “ja” til et gruppe- eller kurstilbud, er dette en bindende påmelding. Denne skal bekreftes elektronisk snarest mulig. NB! Manglende elektronisk bekreftelse er ikke som avbestilling å regne. Avbestilling meldes via Kontakt innen 3 uker før oppstart, eller før annen angitt frist der dette er satt opp (for eksempel vil kurs med oppstart like over sommeren ha avbestillingsfrist før sommerferien). Avbestilling etter dette faktureres med kr. 1.000,-. De som takker “ja” til tilbud etter at avbestillingsfristene er gått ut, vil bli fakturert med kr. 1.000, om de skulle velge å ikke delta likevel.

Frikort gjelder. Dette må fremvises ved første konsultasjon, hvis ikke vil pasienten bli avkrevd egenandel (refunderes av HELFO). Pasienter som har frikort før første konsultasjon, oppfordres til å sende inn kopi av dette, slik at dette kan registreres på forhånd. Frikortet må også fremvises ved første konsultasjon. Frikort gjelder ikke ved for sent avbestilte timer eller ved manglende oppmøte. Dersom du har spørsmål om betalte egenandeler, kan du ringe HELFOs Frikorttelefonen på 800 HELSE / 800 43573. Du kan også logge deg inn på helsenorge.no.
Grense for frikort 2020: kr. 2.460.

Enkelkonsultasjon uten henvisning: kr. 545,- (egenandel kr.  375,-, tillegg på 170,-). For pasienter med frikort (må forevises) er prisen kr. 170,-. Slike konsultasjoner er et tilbud kun ved ledig kapasitet.

Avbestilling: Pga. stor pågang og tett program, bes pasienter forholde seg til de oppsatte tidspunktene. Dersom dette ikke er mulig, må konsultasjoner avbestilles så tidlig som mulig, og senest 24 timer i forkant. For timer etter helg og helligdager, må avbestillingen skje senest virkedagen før. Timer som blir avbestilt for sent, uansett grunn, blir belastet med et gebyr svarende til egenandelen, p.t. kr. 375,-. I tillegg kommer girogebyr fra eksternt firma, se nederst på siden for mer info. Timer avbestilles ved å sende e-post fra Kontakt (bruk riktig lenke), eller gjennom telefonkontakt i telefontiden. Avbestilling pr. SMS godtas ikke. Vær oppmerksom på at det kan gå lang tid før det blir gitt noe nytt tilbud.

Ikke møtt: Manglende oppmøte blir belastet med et gebyr svarende egenandelen, p.t. kr. 375,-. I tillegg kommer girogebyr på kr. 70. Dersom fakturaen ikke betales innen fristen, oversendes fordringen til et eksternt firma, se nederst på siden for mer info. NB: fremtidige konsultasjoner kan slettes uten nærmere varsel, dersom slike er satt opp. Pasienten har selv et ansvar for å ta kontakt for ny time.

Enkel pasientkontakt: De aller fleste problemstillinger skal løses på vanlige timer (f.eks. reseptutskrivning, sykemelding m.m.). I noen få tilfeller kan en forespørsel løses gjennom en enkel kontakt. Dersom kontakten innebærer sending av dokumenter, f.eks. en resept, kommer det en egenandel på p.t. kr. 54,- (bortfaller ved frikort). Videre tilkommer gebyr på kr. 70, samt girogebyr fra eksternt firma (se nederst på siden for mer info).

Spesialisterklæringer: Det utferdiges spesialisterklæringer. Erklæringer som bestilles av NAV/forsikringsselskap, dekkes av NAV/forsikringsselskapet. Dersom det er behov for konsultasjoner for å innhente nødvendig informasjon til erklæringen, må disse dekkes av pasienten. For private spesialisterklæringer, må alt dekkes av pasienten. Her beregnes det kr. 500,- pr. påbegynte 15. minutt. Det gjøres oppmerksom på at slike erklæringer vil inneholde u.t.s faglige vurderinger, og ikke nødvendigvis samsvare med pasientens vurderinger. For slike erklæringer må det betales et forskudd svarende til 2 timers arbeid (korrekt avregning når endelig tidsbruk er klar). Det utferdiges ikke sakkyndigrapporter.

Egenandelen justeres av myndighetene 1 gang i året, 1. juli.

Kurs utenom praksisen: ta kontakt.

Faktura: fakturaer sendes ut pr. e-post. Sjekk søppelposten om du ikke finner den i innboksen. Det tilkommer et fakturagebyr på kr. 70. Det er ikke mulig å innbetale utstedte fakturaer med kort eller kontant.
Ved å be om en faktura, godtar pasienten at fordringen blir sendt over til Visma, dersom den ikke betales i tide.

Visma: Dersom en faktura ikke er betalt innen tidsfristen, oversendes saken automatisk til Visma Financial Services, som er valgt som partner for innkrevning av ubetalte fakturaer. Etter forfallsdato skal alle henvendelser angående fakturaer gå til dem.

Se Visma for mer info.

Merk: pasienter som ber om faktura, vil ikke bli satt opp til ny time, før betaling er mottatt. Dette pga. utestående fordringer.

Pasientreiser: se www.pasientreiser.no for mer informasjon. Det er ikke nødvendig med noen bekreftelse herfra (går automatisk).

Sist oppdatert 03.07.20