Skjema

Her ligger diverse skjemaer som brukes i kognitiv terapi i alfabetisk rekkefølge. Disse er ment til bruk i behandling, og kan skrives ut av pasienter for utfylning. Skjemaene er skrevet i Word 2010-format (nødvendig med denne versjonen for å kunne se dette). Alternativt kan pdf-versjonene benyttes.

BDI-svarene bes sendt inn elektronisk via mail. Selve skjemaet kan ikke fylles ut elektronisk. Send inn de 21 svarene ((0-3) i riktig rekkefølge i format som i eksempelet: “20.09.13: 1,0,1,1,2,1,0,0,0,1,1,2,0,0,1,2,0,0,0,1,0. Score: 14.”

ABC                                                                   ABC pdf
ABCD                                                                 ABCD pdf
.                                                                       BDI pdf
Kognitiv problemformulering angst                         Kognitiv problemformulering angst pdf
Registreringsskjema følelser/handling                     Registreringsskjema følelser/handling pdf

Trykk her for å sende mail. ID-kontakt kan brukes dersom du ønsker en mest mulig anonymisert innsending (krever ID-nummer).

Presentasjoner

For presentasjoner, trykk her (passordbeskyttet).