Skjema/presentasjoner

Skjema

Her ligger diverse skjemaer som brukes i kognitiv terapi i alfabetisk rekkefølge. Disse er ment til bruk i behandling, og kan skrives ut av pasienter for utfylning. Skjemaene er skrevet i Word 2010-format (nødvendig med denne versjonen for å kunne se dette). Alternativt kan pdf-versjonene benyttes.

Trykk på BDI, ABCDE og kognitiv problemformulering for å komme til disse som elektroniske skjemaer.

BDI-svarene kan sendes på følgende måter:

  • elektronisk skjema (NB – ikke sikret løsning) – bruk BDI (elektronisk nedenfor)
  • tallsvarene sendes via mail. Send inn de 21 svarene ((0-3) i riktig rekkefølge i format som i eksempelet: “20.09.23: 1,2,1,1,2,1,1,1,0,1,1,2,0,0,1,2,1,1,0,1,0.” For skjemaet: se BDI.pdf.
  • skjemaet (BDI.pdf) skrives ut og fylles ut manuelt, og leveres på time eller sendes pr. post.

ABCD                                                                    ABCD pdf
BDI (elektronisk)                                                   BDI pdf
Kognitiv problemformulering angst                         Kognitiv problemformulering angst pdf
Registreringsskjema følelser/handling                    Registreringsskjema følelser/handling pdf

Trykk her for å sende mail. ID-kontakt kan brukes dersom du ønsker en mest mulig anonymisert innsending (krever ID-nummer).

Presentasjoner

For presentasjoner, trykk her (passordbeskyttet).

Egne sider for deltagere

For egne sider for deltagere i grupper, trykk her.