Videokonsultasjon

Norsk Helsenetts løsning for sikker kommunikasjon, benyttes. NHN drifter det sikre nettet helsevesenet er koblet til. Løsningen tilfredsstiller alle krav som myndighetene setter, bl.a. ende-til-ende kryptering.

Hva behøver du for å gjennomføre en videokonsultasjon?

  • En mobil, iPad, PC eller Mac med aktivert mikrofon og kamera.
  • Internettilgang. God dekning er viktig, gjerne i nærheten av ruteren (ev. kablet nettverk for PC/Mac).

Hva skjer når det er planlagt en videokonsultasjon?

  • For individuelle konsultasjoner: logg deg på rett før timen starter, du blir satt på vent til det er din tur
  • For gruppebehandling: logg deg på ca. 5 min før.
  • Logg du deg på i nettleseren din: Chrome, Firefox eller Safari (ev. Microsoft Edge, men Chrome eller Firefox er foretrukket). Skriv: join.nhn.no.
  • Neste vindu: du blir bedt om å skrive inn navnet ditt. Ev. blir du bedt om å gi tillatelse til bruk av kamera og mikrofon.
  • Neste vindu: du ser deg selv på skjermen. Trykk på Videoknappen (den midterste). Du får da opp et nytt sidefelt.
  • Skriv 996961 i feltet øverst til høyre.
  • Neste vindu: PIN: 2020.
  • Konsultasjonen kan starte.

Neste gang du logger deg på fra samme enhet, husker enheten det registrerte navnet, slik at påloggingen går litt raskere.

Oppdatert 06.03.21