PSYKIATER PÅL ROCHETTE

Jeg er utdannet ved Universitetet i Oslo, uteksaminert i 1998. Jeg har jobbet som allmenn-/fastlege etter endt turnustjeneste, og er spesialist i allmennmedisin siden 2006, resertifisert i 2011 (til 2016). Jeg har også videreutdannet meg innen psykiatri, og ble spesialist i dette faget i 2009. Fra januar det året har jeg vært overlege ved Allmennpsykiatrisk poliklinikk, Nordre Vestfold DPS avdeling Tønsberg. Fra slutten av mai 2011 har jeg drevet en 100% avtalepraksis i Kristiansand, og siden våren 2019 har jeg drevet en 100% avtalepraksis i Larvik.

Jeg har tatt en 2-årig videreutdanning i kognitiv terapi., samt en 2-årig videreutdanning i kognitiv idrettspsykologi. Videre er jeg også sertifisert kursleder i Kurs i mestring av depresjon og Kurs i mestring av belastning. I tillegg er jeg instruktør i oppmerksomhetstrening/ mindfulness, og bruker disse metodene i behandlingen der dette er aktuelt. I tillegg holder jeg egne kurs i oppmerksomhetstrening/ mindfulness.

Jeg er er medlem av Den norske legeforening og Norsk forening for kognitiv terapi.

 

MEDISINSK SEKRETÆR IDA H. HAGEN

Jeg har gleden av å informere om at Ida H. Hagen er ansatt som medisinsk sekretær i praksisen.

Ida har tidligere bl.a. jobbet som miljøterapeut og aktivitetsdoktor ved Bjønnesåsen Bo- og aktivitetssenter (Færder). Med dette har hun tatt med seg gode erfaringer innen samhandling og kommunikasjon med mennesker, og fått et godt innblikk i medisinske forhold. I tillegg har hun i løpet av 2019 utdannet seg som Medisinsk Sekretær.

Ida vil være praksisens ansikt utad, og vil i samhandling med meg administrere avtaler og være tilstede for spørsmål både på telefon og på kontoret.

Vi gleder oss begge til et samarbeid der pasientene skal få komme til oss i trygge omgivelser.

Dr. Pål Rochette