Kontakt oss

Gjennom denne siden kan du ta kontakt med dr. Rochettes praksis pr. e-post, registrere deg som ny pasient, endre/avbestille timer, sende bekreftelse på gruppedeltagelse.

Det mottas mange e-poster daglig, og for å sikre en effektiv og god behandling av disse, er det viktig at du bruker riktig skjema. Ved å ikke gjøre dette, risikerer du at den ikke blir lest/behandlet, eller slettet uten å ha blitt åpnet.

Det gjøres oppmerksom på at kommunikasjon pr. e-post ikke er sikret. Sensitiv informasjon bør derfor ikke sendes. Ved eventuell sending er dette på eget ansvar.

Ny pasient
Dette gjelder kun nye pasienter som har mottatt en innkalling, enten pr. brev, sms eller e-post. Den skal brukes for førstegangsregistrering og bekreftelse av mottatt time, og ikke senere. Dersom du ønsker å endre på eller avbestille mottatt time, trykk her. Nye pasienter bes fylle ut BDI-skjema før første konsultasjon.

Endring av time/ny time/avbestilling
Bruk lenken her for å endre en time, be om en ny time, eller avbestille en time uten ny time (saken blir da avsluttet).

Bekreftelse individuell time
Dette gjelder kun pasienter som har fått tilbud om forskjellige individuelle timer: vanlig time, forsamtale gruppe, ettersamtale gruppe, medikamenttime mm.
Dersom du skal bekrefte at du møter til den første timen, bruk Ny pasient over.

Bekreftelse gruppebehandling
Dette gjelder pasienter som har fått tilbud om deltagelse i gruppe.

BDI-skjema
Utfylning av BDI-skjema.

ABCDE-skjema
Utfylning av skjema før timen.

Kognitiv problemformulering
Utfylning av skjema før første og siste gruppedag.

Fullmakt
Bruk denne lenken for å gi fullmakt til at praksisen kan sende journal og/eller epikrise til deg og/eller ny behandler.

Andre forespørsler
Gjelder alle andre forespørsler.

Sist oppdatert 08.03.21