Categories
Forside

God kapasitet – kort ventetid (1 uke) – offentlige takster

Det er for tiden ekstra god kapasitet, og enda kortere ventetid enn vanlig. Du vil etter all sannsynlighet få tilbud om time innen 1 uke.

Det er to fremgangsmåter for å komme til behandling her.

Henvisning fra fastlege / annen instans
Fastlegen din må sende henvisning til ditt lokale DPS, der Felles henvisningsmottak vil rettighetsvurdere deg. I henvisningen må det fremkomme at du ønsker å komme til meg (dr. Pål Rochette). Jeg er tilknyttet VPA Vinderen. Du vil bli innkalt raskt etter at jeg mottar henvisningen fra ditt lokale DPS.

Konsultasjon uten henvisning
Du kan ta kontakt for en enkelkonsultasjon uten å være henvist, eller fastlegen kan sende henvisning direkte til meg. Du vil da få time, sannsynligvis i løpet av 1 uke. Konsultasjonen vil da ha som hovedfokus å avklare om mine behandlingstilbud kan være nyttige for din problemstilling. I så fall sendes tilbakemelding til fastlege, som du må kontakte, slik at ordinær henvisning, blir ordnet.
I dette tilfellet tilkommer ett tillegg på kr. 185, i tillegg til egenandel på kr. 386 (sistnevnte bortfaller ved frikort).
Dersom du ønsker å bestille en slik time, trykk her.

Dersom du lurer på noe, ta kontakt her.