Retningslinjer for gruppebehandling – koronavirus

Som følge av koronavirus-pandemien, innføres følgende retningslinjer for gruppebehandling som gjennomføres på kontoret.

Før oppmøte:

  • Dersom pasienten ikke tilfredsstiller de generelle smittevernsreglene gitt av myndighetene, skal ikke pasienten møte til gruppebehandlingen. Gi beskjed i god tid!
  • Bilde av frikort (som ikke er registrert tidligere i praksisen), skal sendes i forkant til mobilnummer 917 02 113.

Ved oppmøte:

  • Pasientene skal vente på venterommet utenfor kontoret. Det anmodes om at man unngår å ta på noe.
  • Hold 2 meters avstand til hverandre
  • Hendene skal vaskes i forkant av gruppebehandlingen på toalettet (innerst i gangen).
  • Dersom du må gå ut av rommet under behandling, eventuelt i pausesammenheng eller toalettbesøk skal du sprite hendene ved utgang og inngang av rommet.
  • Ved start og slutt av gruppen går hver deltager inn og setter seg på angitt stol (hold avstand). Behandleren åpner og lukker døren til grupperommet.
  • Pasientene sitter minst 2 meter fra hverandre og behandleren.
  • Betaling (for de som ikke har frikort) må foregå med trådløs kortbetaling (“tæpping”).