BDI-skjema

BDI-skjemaet består av 21 spørsmål, som kartlegger forskjellige aspekter ved stemningsleiet, samt fire svaralternativ for hvert spørsmål. Dette bes sendt inn i forkant av første konsultasjon, og ved endt behandling, og eventuelt underveis ved behov. Dette gir meg nyttig informasjon.

Ta utgangspunkt i hvordan du har hatt det den siste uken. Kryss av for det svaret som passer best. Dersom det er flere svar som passer like godt, kan du krysse av for flere.

NB: oversendingen av det elektroniske skjemaet er ikke kryptert, slik at informasjonen er usikret, og skjer på eget ansvar. Dersom du ønsker en sikrere løsning, må du skrive ut skjemaet og levere det/sende det pr. post. Lenke til skjemaet finner du her: BDI.

 

BDI
1 *
2 *
3 *
4 *
5 *
6 *
7 *
8 *
9 *
10 *
11 *
12 *
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
Hvis du har svart 1-3 på 19, fyll ut denne
20 *
21 *