BDI-skjemaet består av 21 spørsmål, som kartlegger forskjellige aspekter ved stemningsleiet, samt fire svaralternativ for hvert spørsmål.

Ta utgangspunkt i hvordan du har hatt det den siste uken. Kryss av for det svaret som passer best. Dersom det er flere svar som passer like godt, kan du krysse av for flere.

NB: oversendingen av det elektroniske skjemaet er ikke kryptert, slik at informasjonen er usikret. Dersom du ønsker en sikrere løsning, må du skrive ut skjemaet og levere det/sende det pr. post. Lenke til skjemaet finner du her: BDI.

 

BDI
1 *
2 *
3 *
4 *
5 *
6 *
7 *
8 *
9 *
10 *
11 *
12 *
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
Hvis du har svart 1-3 på 19, fyll ut denne
20 *
21 *