Depresjonsgruppe tirsdager august 23 – informasjon gang 9 og 10 – gi tilbakemelding

Hei.

Beklager sen informasjon.

Det blir ikke mulig å avholde gang 9 torsdag den 16.11.23, og heller ikke gang 10 torsdag 14.12.23.

Gang 9 avholdes mandag 13.11.23 kl. 19.30-20.45. Alle bes gi tilbakemelding innen torsdag 09.11.23 kl. 14.00, om det passer, enten ved oppmøte eller digital deltagelse, (bruk valget Vanlig individuell time), eller om det ikke passer.

Gang 9 avholdes mandag 13.11.23, dersom det ikke blir gitt beskjed om noe annet på hjemmesiden – sjekk kalenderen. (Dersom mange ikke kan, blir gang 9 mandag 20.11.23 kl. 19.30-20.45 – det blir da gitt spesifikk beskjed om det på hjemmesiden).

Gang 10 avholdes mandag 11.12.23 kl. 19.30-20.45.

Etter siste gang skal alle deltagerne ha en individuell samtale.

Vennligst ta av dere skoene i gangen, før dere går inn på grupperommet. Takk.

Hilsen dr. Rochette