Bekreftelse individuell time

Denne siden bruker du for å bekrefte forskjellige typer individuelle timer du har fått tilbud om. Skal ikke brukes som registrering for nye pasienter. Bruk da Ny pasient.

 

Bekreftelse individuell time

Bekreftelse individuell time

Bekreftelse oppmøte *
Kryss her av for hvilken type individuell samtale du bekrefter *

 

Sist oppdatert 05.06.23