Informasjon om introduksjonsgruppe mai 24

Til deltagerne i introduksjonsgruppen mai 24

Etter innføringen av den nye henvisningsordningen til avtalespesialist i september 2023, har antall nye henvisninger til praksisen, falt betydelig siden februar i år. I tillegg har 3 aktuelle deltagere til introduksjonsgruppen, trukket seg de siste dagene.

Dette har dessverre resultert i at det for første gang siden jeg startet med gruppebehandling for snart 13 år siden, ikke er mulig å starte opp en introduksjonsgruppe før sommeren, selv om jeg denne gangen hadde planlagt en mindre gruppe enn vanlig (vanligvis er det ca. 16 deltagere på introduksjonsgruppen, som deretter fordeles med halvparten hver i sosial angst-gruppe eller agorafobi/panikk/helseangst-gruppe).

Jeg har tatt opp problemstillingen med DPS, og tenker det vil løse seg, slik at det blir oppstart av introduksjonsgruppe i august. Planlagt oppstart er mandag 12.08.24 eller 19.08.24. Tidspunktet er 14.15-15.30.

Det er fint om dere bekrefter deltagelse til Intro aug 24 her.

Jeg beklager det inntrufne på det sterkeste. Ta kontakt om du lurer på noen.

Hilsen dr. Rochette

31.05.24