Dette bekreftelsesskjemaet skal brukes straks du har fått plass på et gruppe- eller kurstilbud hos dr. Rochette, og sikrer deg plass på den gruppen/det kurset du har fått tilbud om. (Skjemaet skal ikke brukes dersom du ikke har fått noe muntlig tilbud. Send i så fall en forespørsel her, om du har noen spørsmål.)

Du bekrefter også følgende:
– At du har taushetsplikt i forhold til hvem som deltar på gruppen/kurset.
– At du har taushetsplikt i forhold til all informasjon som fremkommer under gruppen/kurset.
– At du er inneforstått med at deltagelse er forpliktende, og at det kun godtas ett fravær dersom dette er meldt på forhånd via Kontakt. Alt annet fravær vil bli fakturert med gebyr svarende til egenandel, samt fakturagebyr, uavhengig av grunn og uavhengig av om du har frikort eller ikke. NB: Under koronapandemien utøves det skjønn.
– At du, dersom du likevel ikke ønsker å delta, må avbestille deltagelsen skriftlig pr. mail via Kontakt innen avbestillingsfristen for gruppen/kurset (vanligvis 3 uker før oppstart) for å unngå et avbestillingsgebyr på kr. 1.500.
– At du, om du velger å avslutte gruppen/kurset før denne/dette er avsluttet, vil bli belastet et avbruddsgebyr svarende til egenandelen til de gjenstående gangene.

Merk:
– Manglende bekreftelse kan medføre at du mister plassen på gruppen/kurset uten nærmere forvarsel.
– Manglende bekreftelse ansees ikke å være en avbestilling. Dersom du har takket “ja” muntlig til tilbudet, er du å anse som deltager frem til eventuell avbestilling mottaes.

Ved bekreftelse til Kurs i mestring av belastning, vil du motta innkalling til forsamtale til mailadressen du sender mailen fra. Forsamtalen er vanligvis 1-2 uker før kursstart.

Bekreftelse gruppe-/kursdeltagelse

Bekreftelse gruppe-/kursdeltagelse

Bekreftelse taushetsplikt *
Bekreftelse oppmøte *
Bekreftelse retningslinjer for smittevern ved gruppebehandling på kontoret under koronapandemien *
Kryss her av for hvilken gruppebehandling du bekrefter deltagelse på *

 

Sist oppdatert 31.12.20