Kognitiv problemformulering

Her har du anledning til å fylle ut kognitiv problemformuleringsskjemaet og sende det elektronisk.

NB: oversendingen av det elektroniske skjemaet er ikke kryptert, slik at informasjonen er usikret. Dersom du ønsker en sikrere løsning, må du skrive den kognitive problemstillingen på papir (maskinskrevet) og levere det/sende det pr. post.

 

Kognitiv problemformulering ny