Resultat evaluering av KiB

Her ligger resultatene fra evalueringen av tidligere kurs i mestring av belastning. Det gjøres oppmerksom på at evalueringen er gjort etter kursdag 8 (når hoveddelen av kurset er avsluttet), og ikke etter kursdag 10. De fleste pasienter opplever videre bedring fra kursdag 8 til 10.

Kommentarer (eget tekstfelt der deltagerne kan komme med kommentarer om de ønsker) føres opp under, da de av tekniske årsaker ikke kommer frem. Disse er uredigert, med unntak av opplysninger som gjør at personen kan identifiseres (f.eks. der navnet er ført opp, arbeidsgiver osv.).

 

Totalresultat fra 6 Kurs i mestring av belastning (KiB)

- Kursleders evne til å formidle:    4,47/5
- Kursleders evne til å engasjere:  4,40/5
- Kursleders kompetanse:       4,72/5
- Deltagers nyttiggjøring:      4,15/5
- Total fornøydhet med kurset:    4,53/5

Samtlige deltagere på Kurs i mestring av belastning vil anbefale kurset til andre i samme situasjon som dem selv.

 

KiB januar – februar 2014 – resultater kommer

“Kurset gir en tro på egne muligheter, egne valg, tro på at endring er mulig. Endringen rettes hele tiden mot noe positivt. Kurset ga meg energien tilbake. Kurset ga meg mot og tro på mine egne muligheter til å mestre det jeg før syns var vanskelig og problematisk. Jeg er blitt tryggere på meg selv og tør nå mye mer å stå for mine valg.”

“Kurset har gjort meg bevist i min tankegang, når jeg møter belastning i hverdagen. Den kognitive modellen har gjort meg mer rustet til og møte store og små utfordringer. Et bra kurs!”

 

KiB august-oktober 2013 – se resultater

“Det beste med kurset har vært å innse at jeg over flere år med psykisk uhelse, har valgt bort mange sosiale settinger. Men, har nå gjenopptatt en del av dette og mere skal det bli. Å se at det er et hav av muligheter. Jeg har mye mer styring over livet enn jeg har trodd. Det har vært mye humor og latter. Kursleder har lagt fram stoffet på en fin og lettfattelig måte. I en tid med sykemelding har jeg en mye større tro på framtiden enn jeg hadde hatt uten dette kurset. Kurset hjelper også til å ta viktige steg i livet, som gir bedre livskvalitet.”

“Jeg er veldig fornøyd med kurset. Jeg er inne i en depresjon og føler jeg kan få god nytte av kurset videre. Jeg har i kursperioden vært sykemeldt samt at jeg lever alene, slik at det har vært litt vanskelig å få trenet på teknikkene og verktøyene, da jeg har vært litt skjermet i denne perioden. Tror likevel at det kan være til meget god nytte når hverdagen kommer tilbake. Pål Rochette har vært en fabelaktig kursleder med god innlevelse og faglig dyktighet. Kurset kan være til stor hjelp for alle som har en tung tid og trenger litt hjelp til å komme seg videre. Takk!”

“Kurset lærer deg ulike teknikker og verktøy som “velfungerende” personer allerede (bevisst eller ubevisst) bruker i hverdagen. Du kjenner garantert til noen av disse fra før men kurset gjør deg mer bevisst rundt bruken av de. Kurset lærer deg å utfordre innarbeidede negative tanker/tolkninger i ulike situasjoner og gjøre de mer hensiktsmessig/finne alternative tolkninger. Skulle gjerne hatt dette kurset tidligere i livet.”

“Det er bra att timeplan er løs. Bra at “du” hadde A,er eksempel tilgjengelig, det lettet trykket i begynelsen. Du har kan hende en større mulighet for å fange opp de som ikke mente seg å være omfavnet av kurset. Motivering tross følelsen av at det er nytteløst.”
Kommentar: deltagere som opplever vanskeligheter underveis, kan kontakte kursleder for å få individuell hjelp. En person benyttet seg av denne muligheten. Uansett: dette vil bli poengtert enda tydeligere ved neste kurs.

“Veldig greit å vite litt om hvordan man faktisk tenker, og at det går ann å påvirke det ! Kurset gir verktøy som kan brukes i den aktuelle situasjonen, men kan også virke bekreftende på strategier man selv har tatt i bruk. Kunnskap gir trygghet og veien “hjem” blir ikke så lang :)”

“Veldig bra å være i ei gruppe, var noe skeptisk før start men er godt nornøyd med kurset, synes det var lærerikt.”

“For mange deltakere, hadde vært bedre med 10-12 (ikke 20) både i forhold til lite lokale, men også med tanke på at det hadde vært lettere å være mer aktiv/dele med seg i en mindre gruppe. Kursboka er veldig nyttig, og mener man bør gjøre “leksa” til hver kurskveld. Viktig å ta seg tid til å innøve å bruke modellen og bruke de mestringsteknikkene som passer for deg. Etter hvert har det vist seg at teknikkene funker, men det krever fokus! Er strålende fornøyd, og ser frem til “å greie meg uten kurs” – ser frem til oppfølgingskveld i januar:-) TAKK til alle på kurset og takk til kursholder Pål!”
Kommentar: KiB fungerer best når det er mange personer til stede, grupper med 16-20 fungerer bedre enn grupper med 10-12. Det ble 20 denne gang, og litt trangt når alle er til stede. Alternativet er at 2-4 deltagere må vente 6 måneder til neste kurs, og u.t. har prioritert kort ventetid fremfor “komfort”.

“grunnleggende kunnskap som burde vært formidlet på et bredere plan, for eksempel grunnskole. veldig nyttig grunnlag for skape et kitt for å “kontrollere” utfordringer i hverdagen. Og ikke minst bli klar over symptomer på utbrenthet i tide.

 

KiB februar – april 2013 – se resultater

“Topp foreleser ,som kan stoffet og er en super motivator.Jeg har svært lang erfaring med forelesere. Mener Pål er den beste jeg har opplevd.Har hatt stort utbytte av kurset.Dette kan anbefales til alle,uten hensyn til eventuelle problemer”

“På grunn av personlige forhold i perioden fikk jeg ikke jobbet som ønskelig med kurset, men innholdet og teknikkene er helt topp og vil anbefale kurset på det sterkeste for andre(burde vært obligatorisk for alle mennesker).”

“For meg har dette kurset vært en glede å gå på. jeg har sett fram til hver kurskveld og har lyttet og fokusert så godt jeg har kunnet. Kursholders evne til å visualisere og konkretisere dette stoffet har hjulpet veldig og jeg forstår mer av av min situasjon nå enn før jeg begynte. Det har vært en del aha opplevelser underveis og det har vært nyttig å komme med innspill på kurset og høre på andre sine innspill.”

“Dette er absolutt noe jeg vil anbefale. Et kjempe nyttig kurs som gorde at dagene mine ble enklere. Jeg lærte masse nytt og kursleder var veldig god til å formidle ting og forklare godt. Alt i alt var dette kurset en stor hjelp for meg. Jeg lærte mer om min indre dialog og hvor streng man egentlig er med seg selv. Menneskene rundt meg merket forandringer (positivt) gjennom kursperioden. Dette er BRA!”

 

KiB 09.12-11.12 – se resultater

“Veldig bra kurs, som jeg har hatt nytte av i hverdagen. Setter tankene i sving på en helt ny måte og man får et nytt perspektiv på hvordan man opplever ting. Det meste er veldig logisk, men man har kanskje ikke tenkt på det på den måten før. Veldig glad for at det blir satt fokus på at tankemønstrene ikke forandres over natten, det er mye jobb, men belønningen (en bedre hverdag) er en stor motivasjon for å jobbe med stoffet. For min del kunne kurset med fordel hatt færre deltagere, men alt i alt er jeg veldig fornøyd!”

“En del av min egen målsetning med kurset var å kunne stå i møte med verden slik jeg er. Jeg har i løp av kurset følt at jeg ikke passer inn. I begynnelsen hadde jeg ikke nevneverdig mye til overs for kursholder, men tenkte for meg selv at det var uvesentlig, fordi kurset handler om å tilegne seg noen verktøy og at jeg derfor ikke trenkte å like fyren 🙂 Nå skal det forøvrig nevnes at kursholderen har vokst på meg underveis, og at jeg nå tenker at han er ikke så Stein Hakke-Gal likevel. Da jeg følet at jeg var på feil plass kunne jeg ta meg i å irritere meg over andre kursdeltakere, det er også noe som har endret seg underveis. Nå tenker jeg at de har delt sine erfaringer på en ærlig måte. Dette synes jeg både er modig og raust gjort. Jeg fant også etterhvert gjennklang i andre deltagere på kurset, også dette var en posetiv erfaring. En del av det faglige innholdet har jeg hatt befatning med tidliger, så noe var kjent stoff, men det er interessant med den prossesen som foregår i en gruppe. Jeg tenker i skrivende stund at jeg sånn alt i alt er sånn midt på treet fornøyd. Jeg er smertelig klar over at min egeninnsats kunne vært betraktelig mye bedre, men på den andre side sett, har jeg lært på kurset at dårlig samvittighet er en negativ automatisk tanke, så det affiserer meg ikke nevneverdig. Så kan det også utrykkes på en annen måte. Jeg er klar over at dette ikke er gjort over natta og tenker derfor å fortsette å bruke mine verktøy videre i min hverdag. Synes det er en bra ting at de to siste kursdagene er lagt litt frem i tid. Avsluttningsvis vil jeg bare bruke høve te å takke for alt jeg har fått og for all læring og ønske alle sammen lykke til med det hele. Vi ses te neste år. Thank you & good night :-)”

“Det gir en noen bevisste verktøy til bruk i vanskelige situasjoner i hverdagen. Jeg vil si det er noe som er forståelig for alle. Utbytte henger sammen med hvor mye en selv velger å jobbe. Ting kommer ikke av seg selv. Takk for et flott kurs.”

“Befriende å skjønne at min kroniske sykdom ikke trenger å bety et deprimerende liv. Jeg velger selv hvordan jeg skal tenke om mine fysiske begrensinger. Jeg trenger ikke henge fast i depresive, \”selvmarinerende\” begrensningstanker lenger. Jeg er sjef i eget liv, og livet betår av VALG: Jeg vil velge LIVET! Det er ikke gjort på et øyeblikk å snu en fastgrodd tankemåte, men det er faktisk mulig. Dette har blitt et vendepunkt i mitt liv!”

“Jeg bruker alt jeg har lært i hverdagen mine,Alt i alt var bra, deltaker var veldig engasjert noe som gjorde at det var letter å engasjer meg.Jeg øver dette både hjemme og på jobb, jeg må innrømme, at det svinger av og til men ikke så ille som før. Jeg forventer ikke at alt skal falle på plass på engang. Resten er opp til meg hvordan jeg bruker alt jeg har lært videre i livet.”

“Kib, Ganske positivt,på en måte å ut av en tunnell med bare NAT, oppdage at det er masse problemer på andre siden og at problemer alltid vil være tilstede. Resultat KONFRONTASJON. Kom til D. Jeg vet at nå har jeg gjort mitt,ikke feid problemet under et teppe. Jeg har håp. NAT skal tilsidesettes. Jeg kan ikke bo på \”trygg plass Fortvilelsen frustasjonen er der, men jeg må videre.Jeg vil til E, Tilsidesetter tanker,fått mer kontroll på NAT, funnet ut at de er forskjellig ettersom hva,hvem,hvor, og hvordan de berører meg direkte. humøret vender også litt tilbake. Takk for meg, blir det for galt, håper jeg at jeg får komme tilbake.”

Noen forklaringer til kommentaren over: NAT (eller B): negative automatiske tanker, uhensiktsmessige tanker som gir konsekvenser C som nedstemthet, uro, unngåelsesadferd mm. D: hensiktsmessige tanker (som erstatning for B), som gir konsekvenser E som glede, ro, bryte med unngåelsesadferd. Se for øvrig Kognitiv terapi.

“Vært på A-D tidligere, men gled gradvis over på A-B etter permittering fra XXX. Det å bli permittert/miste jobben flere ganger har ført meg i A-B modus. Selv om jeg har papirer på at jeg har gjort en god jobb har det allikevel vært utarmende menneskelig og økonomisk. Jeg har tenkt at jeg ikke er bra nok (brems). Jeg jobber med å tenke alternativt og prøve ut disse tankene. Når jeg ser på hva tidligere arbeidsgivere har sagt/skrevet om meg ser jeg at jeg gjennomfører en del ting som de er strålende fornøyd med og som de ikke kan gjennomføre selv. Jeg må ha fokus på hva som har gått bra og spisse meg inn mot ting som kan gjøre meg mer ettertraktet for arbeidsgivere o.l. Det har også vært veldig slitsom å hele tiden å arbeide med ting som andre faste ansatte ikke gidder (enformig/kjedelig arbeid) og som de slenger til meg. Jeg må bli flinkere til å sette hyggelige aktiviteter foran og verne mer om helgene (grensesetting), da dette nok har ført meg inn i nedstemthet/utlading/grue seg til å gå på jobb (enformig/kjedelig arbeid) over tid. Det har vært uhensiktsmessig. Som konsulent var jeg i en utsatt situasjon da jeg kunne bli oppsagt på tre ukers varsel og jobbkontrakten ble forlenget med et halvt år av gangen. Da finanskrisen kom i 2009 ble kontrakten bare forlenget med en måned. Jeg ønsker meg inn i et fast arbeidsforhold som er litt mer utadvendt (ikke bare stirre inn i PCen eller ned i papirer og som er litt mer rolig. Hadde jeg hatt fast jobb i XXX hadde jeg antakeligvis vært mer avslappet i jobben. Jeg håper jeg finner en jobb jeg kan trives bedre med. Det er slitsomt å være i et arbeidsforhold som du mistrives i. Spesielt slitsomt er det hvis man ikke finner er mer trivelig jobb. Kurset er jeg strålende fornøyd med.”

 

KiB 04.12-06.12 – se resultater

“Eg har hatt stor nytte av kurset og kjem til å fortsetje å bruke utdelt kursbok og anbefalt app på iphone.”

“Kurset har for min del vært svært lærerikt, fått mange aha opplevelser og i alle høyeste grad motivert meg til å jobbe med endringer til det hensiktsmessige på mange plan i livet.
Så tusen takk for de nye mulighetene jeg nå får ved å ha lært dette……da er det bare opp til meg selv å brette om armene og benytte og jobbe med verktøyene……og det får jeg til :-)”

“Under utredning fikk jeg en følelse av ubehag, jeg opplevde kursleder som lite interessert i å hjelpe og virket mer opptatt av å stille spørsmålene til utredningen. Skulle ønske kursleder var mer imøtekommende og viste større empati.
Dette bildet ble totalt forandret under selve kurset. Kursleder fremsto da med humor og omgjengelighet, noe som gjorde relasjonen mellom kursleder og meg mye bedre. Det ble da lettere å åpne seg, og jeg ble mer motivert til å jobbe med meg selv.
Å delta på kurset har vært den beste avgjørelsen jeg har tatt på to år! Selv om den individuelle jobbingen kan være knallhard, opplever jeg at kurset er relevant og lærerikt. Jeg har allerede fått til endringer i mitt liv, og flere skal jeg jobbe for at det blir. :-)”