Categories
Forside

Oppstart av angstgrupper i mars 24 – oppdatert 03.03.24

Her er det endelige oppsettet for angstgruppene med oppstart i mars 24.

Gruppen for sosial angst vil gå mandager kl. 14.00-15.30. Oppstart 04.03.24.

Gruppen for agorafobi/panikk/helseangst vil gå tirsdager kl. 14.00-15.30. Oppstart 05.03.24.

Det er fint om du sender tilbakemelding på at du har fått med deg denne informasjonen her. Dersom du lurer på hvilken gruppe du hører til, ta kontakt (bruk lenken over).

Fyll ut kognitiv problemformulering (etter beste evne, ikke forvent å få det til perfekt :)) i forkant av første gruppegang – helst dagen før. Ettersom du ikke har mottatt noe deltagernummer ennå, skriv inn initialene dine først i feltet Hovedproblem.

Gruppene foregår på møterommet i 1. etasje. Alle deltagerne bes ta av seg skoene i gangen.

Velkommen!

Oppdatert 03.03.24

Brikkene begynner å falle på plass. Det er ledig plass i gruppen for sosial angst. Ta kontakt snarest om du ønsker å delta.

Oppstart planlegges i uke 10.

Mer informasjon kommer snart.

Alle ettersamtalene er nå gjennomført. Gruppene starter i uke 10. Det er viktig at alle som ikke har gjort det allerede, sender inn bekreftelse snarest her, med angivelse av hvilke(n) dag(er) som passer. Gruppekode SA mars 24 og APH mars 24.

Det er blitt 1-2 ledige plasser. Dersom du ønsker å delta, ta kontakt snarest her.

Oppdatert 19.02.24

Det planlegges oppstart av angstgrupper i mars: en gruppe for sosial fobi, og en gruppe for agorafobi/panikklidelse/helseangst.

Gruppene vil gå 12 mandager og tirsdager kl. 14.00-15.30 f.o.m. uke 10. I tillegg en boostertime i juni.

På ettersamtale etter introduksjonsgruppen, avtales hvilken gruppe deltagerne skal i.

Husk å bekrefte oppmøte til ettersamtalen her, om du ikke har gjort det tidligere.