Angstgrupper

Gruppebehandling er en meget effektiv form for behandling av angstlidelser. Det tilbys gruppebehandling for pasienter med bl.a. sosial angstlidelse (sosial fobi), agorafobi uten/med panikklidelse, helseangst og spesifikke fobier.

Gruppebehandling fremstår for noen som skremmende, spesielt for pasienter som lider av sosial angstlidelse. For disse pasientene er gruppebehandling den mest effektive terapiformen, ved at selve gruppesettingen blir en eksponering. Det er viktig å vite at behandling i gruppe har flere tilleggseffekter, som man ikke oppnår ved individuell terapi. Dette gjelder for alle angstlidelser.

Eksponering er en viktig del av behandlingen av angstlidelser. Det er viktig at deltagerne jobber med dette mellom gruppetimene, og eksponeringen utføres ofte som en del av hjemmeoppgavene.

Gruppene består av inntil 8 personer. Varigheten er vanligvis 90 minutter pr. gang. Etter introduksjonskurset legges det opp til 12 gruppesamlinger. I tillegg er det 1 boostersesjon etter ca. 2 måneder. Under samlingene må hver enkelt deltager presentere en problemstilling, oftest hjemmeoppgaven til den aktuelle timen.

Taushetsplikt er viktig. Samtlige deltagere forplikter seg til å ikke bringe informasjonen som kommer opp i timene videre, og alle må forut for gruppedeltagelsen undertegne en taushetserklæring.