Behandlingstilbud høsten 2017 – NY

Her foreligger en oversikt over grupper og kurs som planlegges oppstartet høsten 2017 i praksisen. Det er fullt mulig for henvisere å komme med ønsker for pasienter i forhold til gruppene. Antall ledige plasser oppdateres innimellom, sist oppdatert 26.09.17. Følg med under Siste nytt, der oppdatert informasjon legges ut fortløpende, for endringer og mer oppdatert informasjon. Dersom det fremkommer forskjellig informasjon forskjellige steder, er det alltid den sist oppdaterte informasjonen som gjelder. Abonnerer du på nyhetsbrevet, får du alltid viktig informasjon sendt som e-post (NB! riktig adresse og husk å bekrefte!).

August/september 2017
– Oppstart Kurs i mestring av belastning. Se her for mer informasjon. Pga. stor pågang kan det være at det startes opp 2 kurs med kort mellomrom.
– Oppstart gruppe agorafobi/panikklidelse/helseangst.
– Oppstart gruppe sosial fobi.

Oktober 2017
– Oppstart Kurs i mestring av belastning (01.11.17).
– Oppstart Kurs i oppmerksomhetstrening 10.10.17. Se her for mer informasjon.
– Oppstart langtidsgruppe.

November 2017
– Oppstart Introduksjonskurs i kognitiv terapi. Se her for mer informasjon.

Se her for mer informasjon om deltagelse i grupper/kurs.