Behandlingstilbud våren 2020

Her foreligger en oversikt over grupper og kurs som planlegges oppstartet våren 2020 i praksisen. Det er fullt mulig for henvisere å komme med ønsker for pasienter i forhold til gruppene. Antall ledige plasser oppdateres fortløpende, sist oppdatert 10.06.20. Følg med under Siste nytt, der oppdatert informasjon legges ut fortløpende, for endringer og mer oppdatert informasjon.

Januar 2020
– Oppstart Kurs i mestring av belastning. Fullt.

Mars/April 2020
Ingen kurs pga corona pandemien.

Mai 2020 
– Oppstart Kurs i mestring av belastning. Første dag mandag 05.05.19. Mandager kl. 17.00-19.30. Fullt.
– Oppstart av Introduksjonskurs i kognitiv terapi. kl 15.00-16.15.

Juni 2020
– Oppstart Kurs i Mestring og Belastning onsdag kl 14.00-16.30.

Se her for mer informasjon om deltagelse i grupper/kurs.