For å kunne nyttiggjøre seg kognitiv terapi, må pasienten ha grunnleggende kunnskap og forståelse for den kognitive modellen. Av den grunn må alle pasienter som skal til gruppe- eller individuell behandling, gå igjennom et introduksjonskurs. Hensikten med dette er at  pasienten, i løpet av kurset, har tilegnet seg nødvendige ferdigheter før den spesifikke behandlingen tar til.

Kurset har formatet undervisning, arbeid to og to, samt hjemmeoppgaver. Det er ikke krav om å delta med private opplevelser; det jobbes først og fremst med generelle eksempler. Alle kan derimot jobbe med sine egne problemer gjennom hjemmeoppgavene.

Kurset går over 5 ganger. Gruppebehandling starter vanligvis kort tid etter dette. For de som venter på individuell terapi, vil ventetiden variere.

Her kan man finne evalueringer av tidligere introduksjonskurs.