Introduksjonsgruppe kognitiv terapi

For å kunne nyttiggjøre seg kognitiv adferdsterapi, må pasienten ha grunnleggende kunnskap om og forståelse for den kognitive modellen.

I depresjonsgruppene læres modellen som del av gruppebehandlingen.

De pasienter som skal i angstgruppe, og mange av de som skal i individuell behandling, må starte med en introduksjonsgruppe. Hensikten med dette er at pasienten tilegner seg nødvendige ferdigheter, før den spesifikke behandlingen tar til. Dersom pasienten har erfaring med kognitiv terapi fra tidligere, kan behandling i introduksjonsgruppen diskuteres. Samtidig er det gjerne nyttig med oppfriskning.

Gruppen har noe undervisning, arbeid i smågruppe, plenumsdiskusjoner, samt hjemmeoppgaver. Det er ikke krav om å dele private opplevelser; det jobbes først og fremst med generelle eksempler. Alle kan derimot jobbe med sine egne problemer gjennom hjemmeoppgavene.

Gruppen går over 5 ganger. Videre behandling starter vanligvis kort tid etter dette. For de som venter på individuell terapi, vil ventetiden variere.

Her kan man finne evalueringer av tidligere introduksjonsgrupper.