Langtidsgruppe

Dette er et gruppetilbud for pasienter som har behov for videre oppfølgning over tid. Aktuelle deltagere er pasienter med problemstillinger som depressive plager (ofte av mer vedvarende karakter), personlighetsmessige utfordringer (unnvikelse, avhengighet, tvang med flere), angstplager over tid og andre mer vedvarende tilstander.

For å bli vurdert til gruppen må du ha fullført et annet behandlingstilbud hos meg tidligere.

Gruppen vil bestå av inntil 8 pasienter. Det er gruppemøter hver eller annenhver uke, og den holder på over 2 semestre. I tillegg til kognitive metodikk, inklusive metakognitive og akseptbaserte metoder, legges det også vekt på affektbevissthet og mentalisering.

Regler om taushetsplikt og oppmøte vil være de samme som for andre behandlingstilbud. Det er viktig å vite at du binder seg for behandling over 2 semestre.

Dersom du er interessert i dette, vennligst send melding via Kontakt.

 

Oppdatert 06.12.23