Langtidsgruppe

Det er etablert et gruppetilbud for pasienter som måtte ha behov for videre oppfølgning over tid. Aktuelle deltagere er pasienter med problemstillinger som depressive plager (ofte av mer vedvarende karakter), personlighetsmessige utfordringer (unnvikelse, avhengighet, tvang med flere), angsplager over tid og andre mer vedvarende tilstander.

For å bli vurdert til gruppen må pasienten ha fullført et annet behandlingstilbud hos u.t. tidligere.

Gruppen vil bestå av inntil 8 pasienter. Den er gruppemøter annenhver uke, og de holder på over 2 semestre. Den kognitive metoden vil legges til grunn, men også metakognitive og akseptbaserte metoder benyttes. Regler om taushetsplikt og oppmøte vil være de samme som for andre behandlingstilbud.

Dersom du er interessert i dette, vennligst send melding via Kontakt.