Resultat evaluering av angstgrupper

Her ligger resultatene fra evalueringen av tidligere angstgrupper. Evalueringen blir gjort etter at hovedbolken av behandlingen er avsluttet, men før de oppfølgende boostersesjonene. Kommentarer fra deltagerne (frivillig) blir oppført uredigert nedenfor, da de av tekniske årsaker ikke kommer frem i resultatoversikten.

For hver enkelt gruppe vil det bli gitt litt informasjon om gruppen, da angstgrupper kan ha forskjellig oppbygning mtp. antall deltagere, angstlidelse mm. Angstgruppene går ukentlig over 12 ganger (innimellom 16), dvs. et kortvarig løp. I tillegg 1-2 boostersesjoner etter noen/måneder uker. Det forventes ikke at alle deltagerne blir bra etter et så kort behandlingsløp (plagene kan hos noen ha stått på i mange år, og noen deltagere har også flere typer angstlidelser som gjør symptombildet mer sammensatt), men at deltagerne er godt i gang med en bedringsprosess, og jobber med denne videre.

Totalresultat 9 angstgrupper

- Gruppeleders evne til å engasjere:  4,41/5
- Gruppeleders kompetanse:       4,72/5
- Deltagers bedring:          3,77/5
- Total grad av fornøydhet:      4,46/5

Samtlige deltagere i angstgruppene vil anbefale dette tilbudet til andre i samme situasjon som dem selv.

Gruppe agorafobi uten/med panikklidelse, helseangst, januar-april 2014

5 deltagere, 3 kvinner, 2 menn.

Resultat (svarprosent 60).

Kommentarer:
“Deltakelse i gruppebehandling har vært til stor nytte. Metoden er bra, gruppeleder er tålmodig, klok og kunnskapsrik. Gruppen fungerte utmerket med mye humor og støtte. Skulle bare ønske at det varte lenger, for det tar lang tid å vende automatiske tanker.”
“Fortsett det gode arbeidet, Pål!”

Gruppe sosial fobi januar-april 2014

6 deltagere, 5 kvinner, 1 mann. 2 fikk uforutsett mye fravær, og avsluttet gruppen med avtale om deltagelse senere. 1 valgte å trekke seg.

Resultat (svarprosent 100).

Kommentar:
“Veldig bra at vi ble eksponert foran de andre i gruppa. Mindre bra at det ble mye frafall blant deltagerne.” Kommentar: det er klare regler for deltagelse i gruppe, nettopp for å unngå frafall. 2 deltagere fikk mye uforutsett fravær, og avsluttet av den grunn gruppen i samråd med gruppeleder. 1 deltager ønsket beklageligvis ikke å forholde seg til sine forpliktelser, og valgte å trekke seg.

Gruppe agorafobi med panikklidelse/helseangst februar-mai 2013

5 deltagere, 2 kvinner, 3 menn. Hoveddiagnoser agorafobi med panikklidelse og/eller helseangst.

Resultater (svarprosent 80).

Kommentarer:
“Dyktig gruppeleder med fornuftige oppfølgingsspørsmål og tips til hver deltaker og presentasjon. Nyttig med andre gruppedeltakere som kom med gode tilbakemeldinger og bekreftet mine erfaringer da vi hadde en del plager til felles. Det er en fordel å ha en ABCD-modell å jobbe etter hjemme, både under gruppeperioden og etter at den er avsluttet. Vil anbefale andre med angst å prøve denne typen grupper.”
“Meget fornøyd med gruppebehandlingen, men det kunne gjerne vært noen flere gruppetimer.”
“Ble veldig glad da min fastlege anbefalte denne form for terapi hos dr Rochette. Hadde aldri hørt om ABCD modellen tidligere. Synes det var vanskelig fra begynnelsen på kurset å forstå alle begrepene men etterhvert ble det forstålig at det var mot “D” vi jobbet. Opplevde ukedagene mellom mandagene som jobb med eksponering både på godt å vondt. En nedtur da eksponering utløste panikkangst på 100% men opptur igjen etter samtaler og gode råd fra dr Rochette i gruppa. ABCD modellen kan virkelig anbefales til alle som sliter med panikkangst. Samtalegruppa kan jeg anbefale på det sterkeste. Alder ingen hindring ! Har lært mye på kurset og har satt stor pris på at det er en veldig uformell tone, mye fleip og latter ! Selv om gruppa er avsluttet jobber jeg hver dag med eksponering enten mentalt eller oppsøker situasjoiner som kan utløse panikk. En stor takk til dr Rochette ! Terningkast 6!”

Gruppe sosial angst februar-mai 2013

5 deltagere, 3 kvinner, 2 menn. Diagnose sosial fobi, noen tilleggsdiagnoser som agorafobi med panikklidelse m.fl. 10 gruppemøter.

Resultater (svarprosent 80).

Kommentarer:
“Føler (eller tenker..) at kognitiv terapi var et veldig konkret redskap til å jobbe med angsten.Har fått så god insikt at jeg etter 10 uker kan jobbe videre alene. Satte også stor pris på humoren til gruppeleder: det føes befriende å le av seg selv og angsten!”
“Gruppebehandling er bra da du får høre hvordan andre løser sine problemer, og du føler du ikke er alene i verden med dine problemer. Skjønner at kurset ikke gjør deg totalt frisk, derimot får man mye verktøy som kan brukes videre i hverdagen.”

Gruppe agorafobi med panikklidelse september-november 2012

5 deltagere, 2 kvinner, 3 menn. Diagnose hovedsaklig agorafobi med panikklidelse, samt flere deltagere også flyskrekk. 12 gruppemøter.

Pga. tekniske problemer er det ingen grafisk fremstilling av svarene. De viktigste svarene gjengis her.

- Gruppeleders evne til å engasjere:  4,25/5
- Gruppeleders kompetanse:       4,75/5
- Deltagers bedring:          4,25/5
- Total grad av fornøydhet:      4,75/5

Kommentarer:
“Positivt overrasket over gruppeterapi.Noe skeptisk til å begynne med,men det gikk fort over.Godt å treffe andre mennesker som virkelig kan forstå hvordan en har det. Dr.Rochette kan sine ting og guider oss godt inn i den kognitive modellen,som da gjør til at en etterhvert kan lære å mestre diverse uhensiktsmessige tankemønstre! Anbefales på det varmeste!”
“jeg er fornøyd med hele kurset.glad for at jeg har vært med på det.”

Gruppe sosial angst september-november 2012

5 deltagere, 2 kvinner, 3 menn. Hoveddiagnose sosial fobi. Flere pasienter hadde bidiagnoser i tillegg.

Resultater (svarprosent 80%)

Gruppe sosial angst februar-mai 2012:

7 deltagere, 3 kvinner, 4 menn. Hoveddiagnose sosial fobi (med unntak av 1 deltager med dette som bidiagnose). I tillegg har 3 av pasientene hatt andre diagnoser i tillegg, deriblant generalisert angst og depressiv lidelse. 12 gruppemøter.

Resultater (svarprosent 86)

Kommentarer:
“Jeg hadde i utgangspunktet lave forventninger til gruppeterapi, men ble positivt overrasket. Det var kjekt å oppdage at de andre gruppedeltakerne med liknende problemer var svært oppegående mennesker.”
“Litt mer omhandling, hva er sosial fobi.”

Gruppe agorafobi/panikklidelse februar-mai 2012

5 deltagere, 4 kvinner, 1 mann. Hoveddiagnose agorafobi (med/eller uten panikklidelse), 1 pasient med panikklidelse. Helseangst og generalisert angstlidelse. 12 gruppemøter.

Resultater (svarprosent 100)

Kommentarer:
“Veldig fornøyd med hele opplegget, har hatt stort utbytte av kurset.”
“Opplegget veldig bra. for egen del kunne jeg tenkt meg en oppfølging på 8-10 kvelder med møter hver 14.dag. Har selv en lang vei å gå ennå. God somme”

Gruppe blandet angst høsten/vinteren 2011/12

4 kvinnelige deltagere, forskjellige angstlidelser (generalisert angst, sosial fobi, agorafobi med panikklidelse), tilsammen 16 gruppemøter.

Resultater (svarprosent 100). (En av deltagerne har krysset av for feil kjønn – kun kvinnelige deltagere.)

Kommentarer:
“Veldig bra at vi fikk bruke tavle etterhvert. Er veldig fornøyd med gruppeleder/psykiater, fremstår veldig profesjonell og kunnskapsrik. Godt å forholde seg til modeller; og få visualisert disse ved tavlebruk/power point. Bra med mye repetering, kjenner at jeg gjerne kunne ha bli enda mer drillet i de forskjellige termene. Gruppa som helhet fungerte veldig bra, og jeg mener det var en stor styrke at vi hadde forskjellige angstplager, da det ufarliggjorde vår egen frykt i mye større grad. Med det mener jeg at andres store plager var for meg helt ufarlige, dette setter også mine plager i et annet lys, og ufarliggjør. Jeg tror at om jeg skulle ha vært sammen med andre som hadde tilnærmet like plager som meg, så hadde jeg nok ikke sett meg selv på lik måte.”