Resultat evaluering av KiD

Her ligger resultatene fra evalueringen av tidligere kurs i mestring av depresjon. Det gjøres oppmerksom på at evalueringen er gjort etter kursdag 8 (når hoveddelen av kurset er avsluttet), og ikke etter kursdag 10. De fleste pasienter opplever videre bedring fra kursdag 8 til 10.

Kommentarer er et frivillig alternativ på det elektroniske svarskjemaet. Disse føres opp uredigert, da de ikke fremkommer under svarene.

Becks Depression Inventory (BDI) brukes for å kartlegge grad av symptomer hos pasienter med depresjon. Pasientene fyller ut denne til kursdag 1, 8 og 10.

Totalresultat 6 KiD

- Kursleders evne til å formidle:    4,42/5
- Kursleders evne til å engasjere:  4,33/5
- Kursleders kompetanse:       4,83/5
- Deltagers bedring:         3,92/5
- Total fornøydhet med kurset    4,42/5

Samtlige deltagere på Kurs i mestring av depresjon vil anbefale kurset til andre i samme situasjon som dem selv.

 

KiD april – juni 2013

Resultat elektronisk spørreskjema etter dag 8. For totalresultatene var skalaen feilaktig gradert 1-10, dette ble endret etter at to hadde svart.

Kommentarer:

“Fokuset på at det er en selv som kan forandre sin egen tilværelse, var veldig bra! Dette kurset passet så bra til min situasjon, og jeg ble motivert av å lese i boka og jobbe med stoffet og mine personlige ting.”

“Ikke så skummelt som jeg trodde det kom til å være. Veldig lærerikt og nyttig. Flink kursleder.”

 

KiD november 12 – januar 13

Pga. tekniske problemer fremkommer det ikke noen grafisk fremstilling av resultatene. Her er de viktigste tallene:

- Kursleders evne til å formidle:   4,20/5
- Kursleders evne til å engasjere:  4,20/5
- Kursleders kompetanse:       4,80/5
- Deltagers bedring:         3,60/5
- Total fornøydhet med kurset    4,20/5

Kommentarer:

“Det har vært et nyttig kurs for meg.Har lært metoder og teknikker som jeg kan benytte når jeg kjenner at en mulig depresjon er på vei. Vil da bruke boken, å mestre depresjonen som et hjelpemiddel til å tolke mine tanker og følelser (a,b,c,d)på en mer konstruktiv måte.
Opplever kursleder med høy kompetanse,og som er flink til å engasjere kursdeltakere til aktivt å delta i utveksling av tanker og meninger.”

KiD mai – juni 12

Resultater BDI (6 pasienter har fylt ut BDI dag 1 og dag 8 – (kun 8 kursdager avholdt p.t.)): 5 av 6 pasienter angir symptombedring (15-75%). En pasient angir symptomforverring (30%).

Resultat fra elektronisk spørreskjema etter dag 8. En av pasientene har ved en feil trykket av for 1 i stedet for 5 på spørsmålet om ventetid.

Kommentarer:

“Det var veldig godt å treffe andre mennesker i samme situasjon som meg. Å høre deres fortellinger fra hverdagen deres. Kursleders evne til å tydeliggjøre hvor vi må endre tankene!”

“Teorien var overaskende enkel, samtidig som det er vanskelig å ta inn over seg i den situasjonen jeg befinner meg i. Veldig innterresant, og veldig nyttig selv om det er vanskelig. Hadde et ønske om å delta mer i samtale, men fikk det ikke til.”

KiD februar – april 12

Resultat BDI (4 pasienter har fylt ut BDI dag 1 og 10, 3 pasienter dag 1 og 8): 5 pasienter angir klar bedring (47-94%), 2 pasienter angir bedring (6-20%). Pasientene med minst bedring hadde lite symptomer i utgangspunktet.

Resultat fra elektronisk evalueringsskjema etter kursdag 8.

Muntlige kommentarer fra dag 10:

“Kurset er fint lagt opp. Velfungerende. Likte det bedre enn jeg hadde trodd på forhånd.”

“Vært veldig bra” (Deltager har deltatt på annet KiD tidligere, og opplever herværende kurs langt bedre lagt opp.)

“Liker” (tommel opp)

KiD november 11 – januar 12

Resultater BDI (7 pasienter har fylt ut BDI dag 1 og dag 10): 6 av 7 pasienter angir en klar symptombedring (43-88%). En pasient angir en symptomforverring på 15%, knytter dette opp mot nylig oppståtte familiære belastninger. Denne pasienten anga 9% bedring ved kursdag 8.

Resultat fra elektronisk evalueringsskjema etter kursdag 8.

Kommentarer:

“Kurset var grundig og bra lagt opp, ga oss et nyttig redskap for videre mestring. Veldig bra at man selv kunne velge hvorvidt man ville være aktivt med i diskusjoner, selv om det kanskje er mer utfordrende for kursleder at gruppa ikke alltid var like aktiv.”

“Kunne kansje vært enda større fokus på deltakelse på kurskveldene?
Bra med bok og skjema, at det kreves noe av deltakerne!
Gode, klare repeterende forelesninger.”

“likte kurset godt. ting ble tydeligjort. kanskje ha hatt litt mere fokus på vordan man kan motivere seg selv.tror d hadde vært bedre for min del om man hadde vært nøyt til å delta gjøre hjemmme lekser at det ikke hadde vært frivilig.”

“Kursheftet er veldig bra, kan bruker til å jobbe med på egenhånd etterpå.
Innholdet i kurset virker veldig troverdig. Kursholder var godt kjent med innholdet, formidlet stoffet på en god måte. Enkelte dager virket det som kursholder hadde hatt det litt for travelt før kurset starter.”