Retningslinjer individuell konsultasjon – coronavirus

Som følge av coronavirus-epidemien, innføres følgende retningslinjer for individuelle konsultasjoner som gjennomføres på kontoret.

Før oppmøte:

  • Dersom pasienten ikke tilfredsstiller de generelle smittevernsreglene gitt av myndighetene, skal ikke pasienten møte til samtale på kontoret. Samtalen skal da foregå pr. videokonsultasjon.
  • Nye pasienter skal sende inn kopi av ID-kort (pass, bankkort med bilde) i forkant av timen til mobilnummer 917 02 113.
  • Bilde av frikort (som ikke er registrert tidligere i praksisen), skal sendes i forkant til mobilnummer 917 02 113.

Ved oppmøte:

  • Pasientene skal vente på venterommet utenfor kontoret (sofagruppe). Det anmodes om at man unngår å ta på noe.
  • Hendene skal vaskes i forkant av konsultasjonen på toalettet (innerst i gangen).
  • Når man blir kalt inn, går man inn og setter seg. Behandleren åpner og lukker døren til kontoret.
  • Pasienten sitter minst 2 meter fra behandleren.
  • Betaling (for de som ikke har frikort) må foregå med trådløs kortbetaling (“tæpping”).