Kurs mot søvnplager

Søvnplager er en meget vanlig lidelse i befolkningen. Behandlingstilbudet for denne typer plager er lite utbredt. Dette kurset er rettet mot personer med forskjellige typer søvnplager, og ikke minst mot personer som ønsker et alternativ til sovemedisiner. Kurset vil ha to hovedperspektiver. Det første er informasjon omkring søvn, søvnrytmer, søvnlidelser med mer, for å øke kursdeltagernes kunnskap omkring søvnplager. På den måten bevisstgjøres deltagerne om den eller de årsaker som bidrar til dårlig søvn. Det andre perspektivet er praktisk læring av avspenningsøvelser, som av mange brukes i forbindelse med søvn med god effekt. Det vil brukes ca. like mye tid på det teoretiske og det praktiske perspektivet. Kurset er ikke basert på samtalebehandling. Det anbefales å ha på behagelige klær, samt å ha med håndkle/matte, da de praktiske øvelsene foregår liggende.

Kurset vil gå over 8 uker, med 1 time en gang i uken.

Leave a Reply