Categories
Forside

Nyhetsbrev – meld deg på!

drrochette.no er dr. Rochettes informasjonskanal for pasienter, henvisere og andre. Det er laget et nyhetsbrev knyttet opp mot hjemmesiden. Nå kan du motta informasjon jevnlig, og på den måten holde deg oppdatert. For eksempel vil oppstart av grupper/kurs og innkallinger til boostersesjoner formidles via nyhetsbrevet, i tillegg til via drrochette.no. NB! påmelding på nyhetsbrevet fritar ikke for ansvar for å følge med på drrochette.no mtp. oppmøte på det tilbudet du har mottatt (selv om nyhetsbrevet skal være en pålitelig informasjonskanal, kan ikke u.t. ta ansvar for forhold som skulle oppstå og medføre at en abonnent ikke mottar nyhetsbrevet) – derfor: følg med.

Det er mulig å melde seg på ett nyhetsbrev. Pasienter velger For pasienter, henvisere For henvisere. Denne inndelingen gjøres for å sile noe av informasjonen, men det er p.t. ikke mulig å skille pasienter i forhold til hvilket tilbud de har.

Det anbefales at pasienter er meldt på under hele behandlingsløpet.

Gå til forsiden og meld deg på nå! Du vil etter påmelding motta en mail, der du må bekrefte påmeldingen. Dette er et sikringstiltak. Du vil ikke motta nyhetsbrev før du har gjort dette. Om du ikke har mottatt bekreftelse innen 1 time, sjekk Søppel/Spam. Hotmail og live-adresser har ofte problemer med påmeldingen.

Har du problemer? Send mail her.

Gi gjerne tilbakemeldinger på nyhetsbrevet – ikke minst å luke ut eventuelle problemer. Bruk Kontakt. Takk!