Author Archives: drrochette

Fakturaer sendes ut pr. e-post, med et gebyr. Dersom du ikke har mottatt faktura (sjekk søppelpost), er du selv ansvarlig for å etterspørre dette.

Dersom fakturaen ikke betales i tide, blir fakturaen sendt over til Visma Financial Solutions for videre innkrevning. Etter forfallsdato er det ikke mulig å betale fakturaen direkte til praksisen.

NB! Det er viktig å markere fakturaen med “vår referanse” nummer da det er lettere for oss å forstå hvilken av dine utestående fakturaer du betaler.

Skulle en av pasientens familiemedlemmer betale fakturaen er det spesielt viktig å signere fakturaen med pasientens navn og “vår referanse” nummer.

BDI-skjema

17/02/2021

Her finner du BDI-skjema, både elektronisk eller på papir.

Praksisen er stengt i uke 8 pga. vinterferie.

Mailer og sms blir ikke besvart i denne perioden.

Dersom du har behov for legehjelp, må fastlege eller legevakt kontaktes.

Til deltagerne i angstgruppen høsten 2020 – her er lenke til den passordbeskyttede siden deres.

Til deltagerne i angstgruppen høsten 2020/våren 2021 – her er lenke til den passordbeskyttede siden deres.

Det blir oppstart av Introduksjonskurs i kognitiv terapi mandag 25.01.21 kl. 14.45. Det planlegges 5 møter.

Dersom du ikke har bekreftet deltagelse ennå, bruk lenken nedenfor.

Oppdatert 19.01.21

Det planlegges oppstart av Introduksjonskurs i kognitiv terapi i januar 2021. Tidspunktet blir sannsynligvis mandager kl 1430. Det planlegges 5 møter.

Deretter planlegges gruppebehandling i februar/mars 2021.

Til de som ikke har bekreftet deltagelse ennå: gjør det snarest her, takk. Kurskode Intro v21.

Følg hyppig med for nærmere informasjon.

For individuelle – og gruppesamtaler brukes Norsk Helsenetts løsning.

Trykk her for å se pålogging via Norsk Helsenett.

Oppstart blir mandag 11.01.21 (gjelder pr. kl. 09.00). NB: Det er sendt ut 2 mailer med mer informasjon til deltagerne – les denne (sjekk søppelmail om du ikke finner den i innboksen).

Følg med i løpet av dagen, da endringer kan skje raskt.

Oppdatert 11.01.21 kl. 09.00

Det startes opp Kurs i mestring av belastning i uke 2 (mandag 11.01.21). Kurset går over 10 kursdager på kveldstid (fra. kl. 17.00), i all hovedsak mandager (17.00-19.30). De 8 første kursdagene går ukentlig (1 gang/uke) på mandager, mens de to oppfølgningsdagene planlegges i mars og april 2021 (sannsynligvis tirsdag ettermiddag).

Til de som ikke har bekreftet deltagelse ennå: gjør dette her snarest. Kurskode: KiB januar 2021.

Smittevernsreglene i forbindelse med koronapandemien, setter grenser for antall deltagere. De som bekrefter først, blir prioritert. Deltagere som ikke får plass, blir satt opp på neste kurs.

Alle deltagerne vil bli kalt inn til en kort forsamtale i forkant av kurset (uke 1), til registrert mailadresse.

Fra 01.01.21 gjelder ikke frikortet fra 2020 lenger. Det innebærer en egenandel på kr. 375 for konsultasjon, enten det er individuelt, i gruppe eller kurs. Det betales for hver gang. Når du mottar frikort for 2021, vennligst bring dette med for registrering. Send gjerne et bilde som MMS, slik at det blir registrert på forhånd. Eventuelt beløp som er innbetalt for mye, blir refundert fra HELFO. Ved spørsmål som angår frikort, ring Frikorttelefonen på 815 70 050, eller logg inn på helsenorge.no. Samtlige pasienter bes betale med kort. Kontant betaling bes unngått, dersom du ikke har mulighet til annet, vennligst ha med nøyaktig beløp for å unngå veksling. For fakturaer tilkommer et gebyr. Se også Prisoversikt for mer informasjon.

Alle pasienter, henvisere, samarbeidspartnere og andre ønskes en god jul og et godt nytt år.

Praksisen er nå stengt til over nyttår. Det vil komme noe informasjon på drrochette.no mtp. grupper og kurs som starter over nyttår. Pasienter vil også kunne motta innkalling til timer.

Telefonen og mail blir ikke besvart i denne perioden. Som vanlig må fastlege eller legevakt kontaktes ved akutte problemstillinger.

Page 1 of 2312345»...Last »