Categories
Forside

Videokonsultasjon – informasjon om pålogging

For individuelle – og gruppesamtaler brukes Norsk Helsenetts løsning.

Trykk her for å se pålogging via Norsk Helsenett.

Categories
Forside

God kapasitet – kort ventetid (1 uke) – offentlige takster

Det er for tiden ekstra god kapasitet, og enda kortere ventetid enn vanlig. Du vil etter all sannsynlighet få tilbud om time innen 1 uke.

Det er to fremgangsmåter for å komme til behandling her.

Henvisning fra fastlege / annen instans
Fastlegen din må sende henvisning til ditt lokale DPS. Dette bestemmes av bostedsadressen din. I henvisningen må det fremkomme at du ønsker å komme til meg (dr. Pål Rochette). Jeg er tilknyttet VPA Vinderen. Du vil bli innkalt raskt etter at jeg mottar henvisningen fra ditt lokale DPS.

Konsultasjon uten henvisning
Du kan ta kontakt for en enkeltkonsultasjon uten å være henvist. Du vil da få time, sannsynligvis i løpet av 1 uke. Konsultasjonen vil da ha som hovedfokus å avklare om mine behandlingstilbud kan være nyttige for din problemstilling. I så fall sendes tilbakemelding til fastlege, som du må kontakte, slik at ordinær henvisning, blir ordnet.
I dette tilfellet tilkommer ett tillegg på kr. 170, i tillegg til egenandel på kr. 386.

Dersom du lurer på noe, ta kontakt her.

 

Categories
Forside

Agorafobi/panikk/helseangstgruppe uke 14 – tirsdag 02.04.24

APH-gruppen 02.04.24 går på kontoret, som sist. Vent på venterommet i 2. etasje i forkant.

Categories
Forside

Sosial angst gruppe uke 14 – torsdag 04.04.24

Sosial angst gruppen mars 24, som går mandager, vil gå på torsdag 04.04.24 kl. 16.00 (mandagen denne uken er 2. påskedag), slik det ble avtalt sist.

Oppmøte på kontoret.

Categories
Forside

Stengt i påskeuken

Praksisen er stengt i påskeuken. Åpner 02.04.24

God påske!

Categories
Forside

Oppstart av angstgrupper i mars 24 – oppdatert 03.03.24

Her er det endelige oppsettet for angstgruppene med oppstart i mars 24.

Gruppen for sosial angst vil gå mandager kl. 14.00-15.30. Oppstart 04.03.24.

Gruppen for agorafobi/panikk/helseangst vil gå tirsdager kl. 14.00-15.30. Oppstart 05.03.24.

Det er fint om du sender tilbakemelding på at du har fått med deg denne informasjonen her. Dersom du lurer på hvilken gruppe du hører til, ta kontakt (bruk lenken over).

Fyll ut kognitiv problemformulering (etter beste evne, ikke forvent å få det til perfekt :)) i forkant av første gruppegang – helst dagen før. Ettersom du ikke har mottatt noe deltagernummer ennå, skriv inn initialene dine først i feltet Hovedproblem.

Gruppene foregår på møterommet i 1. etasje. Alle deltagerne bes ta av seg skoene i gangen.

Velkommen!

Oppdatert 03.03.24

Brikkene begynner å falle på plass. Det er ledig plass i gruppen for sosial angst. Ta kontakt snarest om du ønsker å delta.

Oppstart planlegges i uke 10.

Mer informasjon kommer snart.

Alle ettersamtalene er nå gjennomført. Gruppene starter i uke 10. Det er viktig at alle som ikke har gjort det allerede, sender inn bekreftelse snarest her, med angivelse av hvilke(n) dag(er) som passer. Gruppekode SA mars 24 og APH mars 24.

Det er blitt 1-2 ledige plasser. Dersom du ønsker å delta, ta kontakt snarest her.

Oppdatert 19.02.24

Det planlegges oppstart av angstgrupper i mars: en gruppe for sosial fobi, og en gruppe for agorafobi/panikklidelse/helseangst.

Gruppene vil gå 12 mandager og tirsdager kl. 14.00-15.30 f.o.m. uke 10. I tillegg en boostertime i juni.

På ettersamtale etter introduksjonsgruppen, avtales hvilken gruppe deltagerne skal i.

Husk å bekrefte oppmøte til ettersamtalen her, om du ikke har gjort det tidligere.

Categories
Forside

Oppstart av depresjonsgruppe i mars 24 – oppdatert 01.03.24

Oppstart av depresjonsgruppe mars 24 blir tirsdag 05.03.24 kl. 17.30.

Det er fint om du sender tilbakemelding på at du har fått med deg denne informasjonen her.

Gruppene foregår i spisestuen i 1. etasje. Alle deltagerne bes ta av seg skoene i gangen.

Husk boken og skrivesaker!

Velkommen!

Oppdatert 01.03.24

Det blir oppstart av en depresjonsgruppe i mars 24. Den vil gå på mandager, med enkelte unntak. Oppstart i uke 10 (tirsdag 05.03.24) eller 11 (mandag 11.03.24).

Gruppen går over 10 ganger fra kl. 16.30. De 8 første gruppedagene går ukentlig (1 gang/uke) t.o.m. uke 18 eller 19, mens de to oppfølgningsgangene blir i mai og juni (datoer avtales nærmere).

Til de som ikke har bekreftet deltagelse ennå: gjør dette her snarest. Gruppekode: DG mars 24.

Alle deltagerne vil bli kalt inn til en kort forsamtale i forkant av gruppen (i uke 9), innkallingen sendes til registrert mailadresse eller pr SMS.

Dersom du lurer på noe, ta kontakt her.

 

Categories
Forside

Informasjon om grupper mars 24

Informasjon om gruppene kommer i løpet av ettermiddagen.

Categories
Forside

Stengt praksis i uke 8 – vinterferie

Praksisen er stengt i uke 8 pga. vinterferie.

Mailer og sms blir ikke besvart i denne perioden.

Dersom du har behov for legehjelp, må fastlege eller legevakt kontaktes.

Med ønske om en riktig god uke!

Categories
Forside

Depresjonsgruppe januar 24 – viktig informasjon – LES DETTE

Jeg glemte å gi beskjed om en hjemmeoppgave sist til mandag 12.02.24.

Det handler om trøst og belønning. Hva gjør du for å trøste deg, og hva gjør du for å belønne deg? Og hva er forskjellen mellom de to?

Gi beskjed her at du har lest posten.

Beklager dette.