Categories
Forside

Problemer med e-mail – LES DETTE!

Det har vært problemer med innsending av enkelte skjemaer via hjemmesiden den senere tiden.

Disse ser nå ut til å være løst.

Dersom du har sendt mail de siste dagene, er det godt mulig at den ikke er mottatt. Send i så fall en ny mail. Send gjerne en SMS i tillegg, til 917 02 113.

Categories
Forside

Ettersamtale depresjonsgruppe – bestilling

Alle deltagerne i depresjonsgrupper tilbys en ettersamtale. For deltagerne i mandagsgruppen er det nå mulig å bestille time til dette her (bruk riktig kategori).

Det er førstemann til møllen-prinsippet. Siden oppdateres ikke kontinuerlig, så timen din er først bekreftet når du svar pr. mail eller SMS.

Tirsdag 05.12.23: 14.00, 14.30, 15.00

Onsdag 06.12.23: ingen ledige

Sist oppdatert 04.12.23

Categories
Forside

Oppstart av depresjonsgruppe i januar 24

Det blir oppstart av en depresjonsgruppe i januar 24. Den vil enten gå på mandager eller tirsdager fra uke 2.

Gruppen går over 10 ganger fra kl. 16.30. De 8 første gruppedagene går ukentlig (1 gang/uke), mens de to oppfølgningsgangene blir i mars og april (datoer avtales nærmere).

Til de som ikke har bekreftet deltagelse ennå: gjør dette her snarest. Gruppekode: DG januar 24.

Alle deltagerne vil bli kalt inn til en kort forsamtale i forkant av gruppen (i uke 1), innkallingen sendes til registrert mailadresse eller pr SMS.

Dersom du lurer på noe, ta kontakt her.

Oppdatert 15.11.23

Categories
Forside

Oppstart introduksjonsgruppe kognitiv terapi høsten 23 – utsatt oppstart

Det planlegges oppstart av introduksjonsgruppe i kognitiv terapi i januar 24.

Gruppen vil gå over 5 ettermiddager, vanligvis kl. 14.30-15.30 på mandager eller tirsdager.

Oppdatert 15.11.23

Det planlegges oppstart av Introduksjonsgruppe i kognitiv terapi i november 2023, gitt tilstrekkelig antall deltagere (ved for få deltagere blir oppstart utsatt til antallet er tilstrekkelig).

Gruppen vil gå over 5 ettermiddager, vanligvis kl. 14.30-15.30 på mandager eller tirsdager.

Categories
Forside

Videokonsultasjon – informasjon om pålogging

For individuelle – og gruppesamtaler brukes Norsk Helsenetts løsning.

Trykk her for å se pålogging via Norsk Helsenett.

Categories
Forside

Til pasienter – praktisk informasjon Villa Ly – LES DETTE

Når du kommer, ring på Terapeutene. Vennligst ikke bruk noen av de andre ringeklokkene.

 

Kontoret ligger i annen etasje, og det er en stol utenfor kontoret, der du venter på din tur. Det er ikke venterom i første etasje.

Vennligst ta på skotrekk før du går opp i annen etasje.

 

Til deltagere i gruppene: vennligst ta av skoene, og gå inn på grupperommet.

Categories
Forside

Oppstart av depresjonsgrupper oktober 23 – ENDELIG AVKLARING – oppdatert 22.10.23 kl. 10.45

ENDELIG AVKLARING – OPPSTART AV 2 GRUPPER

Det blir oppstart av 2 depresjonsgrupper i uke 43 (mandag 23.10.23 og tirsdag 24.10.23), 1 på mandager kl. 16.30 og en på tirsdager kl. 16.30, selv om det fortsatt er noen ledige plasser.

De som på forsamtale har fått bekreftet mandagsgruppen, møter i morgen, mens de som på forsamtale har fått bekreftet tirsdagsgruppen, møter på tirsdag.

De som har mulighet begge dager, vil motta en SMS, forhåpentligvis i løpet av dagen.

Husk penn og papir.

Velkommen!

Oppdatert 22.10.23 10.45

Det nærmer seg en endelig avklaring.

Det blir garantert oppstart av 1 av gruppene uke 43 (23.10/24.10), og nesten garantert oppstart av begge gruppene. Eventuelt må den ene gruppen utsettes en uke. Jeg venter på de siste tilbakemeldingene, håper å kunne legge ut mer informasjon senere i kveld.

De som allerede har fått plass i gruppe, enten mandag eller tirsdag, vil ikke få noen ytterligere bekreftelse. Følg med her for endelig avklaring og møt opp til riktig dag.
De som kan begge dagene, vil motta SMS i dag/morgen mtp. dag.

For øvrig: Villa Ly er en gammel herskapsbolig, ikke noe kontorbygg. Den drives på frivillig basis av Blindern og Vinderen Sanitetsforening, og brukes til mange formål. Vennligst vis hensyn til andre leietagere og brukere.
Når dere kommer til gruppe, gå inn på grupperommet (innerste stuen til venstre – der det er stoler og bord). Det er HC-toalett i første etasje for gjester. Andre toaletter i første etasje, skal ikke benyttes. Det er ikke tillatt med sko med brodder/pigger.

Velkommen til depresjonsgruppe!

Oppdatert 21.10.23 12.20

Bekreftelse er ikke sendt ut, da logistikken ikke er helt klar ennå.

Det sendes snart ut innkallinger til forsamtale i uke 42. På denne samtalen blir du informert om hvilken gruppe du har fått plass i.

NB: nye lokaler. Se under Siste Nytt.

Oppdatert 09.10.23

I uke 40 blir det sendt ut informasjon om hvilken gruppe de som allerede har bekreftet deltagelse på, får plass i.

Om du ikke har sendt inn bekreftelse allerede, gjør det snarest (lenke nedenfor).

Forsamtaler uken før, innkalling sendes senere.

NB! Nye lokaler – se mer informasjon som kommer i løpet av uke 40.

NB! Det planlegges oppstart av 2 grupper, gitt at det er et tilstrekkelig antall deltagere.

Oppdatert 02.10.23

I løpet av uke 39 eller 40 blir det sendt ut informasjon om hvilken gruppe de som allerede har bekreftet deltagelse på, får plass i.

Om du ikke har sendt inn bekreftelse allerede, gjør det snarest (lenke 2 avsnitt nedenfor).

Oppdatert 25.09.23

Det blir oppstart av 2 depresjonsgrupper i oktober 23 (uke , mandag 23.10 og tirsdag 24.10). Gruppen går over 10 ganger fra kl. 16.30 på mandager for mandagsgruppen og fra kl 16.30 tirsdager for tirsdagsgruppen. De 8 første gruppedagene går ukentlig (1 gang/uke), mens de to oppfølgningsgangene blir i januar og februar (en annen dag).

Til de som ikke har bekreftet deltagelse ennå: gjør dette her snarest. Gruppekode: DG oktober 23. Så velger du dag(er) som passer. Dersom du kun kan en dag, er det ikke garantert at du får plass i denne omgang.

Dersom du allerede har bekreftet deltagelse, men ønsker å presisere hvilken dag som passer best, kan du sende inn bekreftelse på nytt.

Alle deltagerne vil bli kalt inn til en kort forsamtale i forkant av gruppen, innkallingen sendes til registrert mailadresse eller pr SMS. Disse forsamtalene planlegges på ettermiddags-/kveldstid i uken i forkant av oppstart.

Dersom du lurer på noe, ta kontakt her.

Oppdatert 08.07.23

Categories
Forside

Nye lokaler fra uke 41 – LES DETTE

F.o.m. uke 41 (mandag 09.10.23) blir praksisen å finne i Villa Ly, Tennisveien 2G, sentralt på Slemdal. Kontoret ligger i annen etasje.

Villa Ly er en gammel herskapsbolig, ikke noe kontorbygg. Den drives på frivillig basis av Blindern og Vinderen Sanitetsforening, og brukes til mange formål. Vennligst vis hensyn til andre leietagere og brukere. Når dere kommer til time, skal dere inn i forstuen og ta trappen til venstre opp til annen etasje, der et står en stol utenfor mitt kontor. Det er HC-toalett i første etasje for gjester. Andre toaletter i første etasje, skal ikke benyttes. Det er ikke tillatt med sko med brodder/pigger.

Det er ikke anledning til å gå rundt i huset.

Adkomst:

  • Linje 1 Frognerseteren. Gå av på Slemdal stasjon. Ca. 1-2 minutter å gå.
  • Buss 46 (Majorstuen -Ullerntoppen). Gå av i Stasjonsveien. Ca. 4-5 minutter å gå.
  • Parkering: 2 gjesteparkeringsplasser på eiendommen (avgiftsfri). Mulighet for gateparkering (privat vei), på eget ansvar.

Hoveddøren er låst. Du må derfor trykke på knappen “Terapeutene” på ringeklokken, og vente til jeg åpner (send gjerne SMS, for ordens skyld). Det kommer en ny løsning snart, der det blir en skjerm og du skal trykke på mitt navn. Mer informasjon når dette er på plass.

I området rundt Villa Ly er det boliger for mennesker med behov for ro. Vis hensyn.

Velkommen til nye og trivelige lokaler!

Categories
Forside

Oppstart langtidsgruppe H23/V24 – OPPDATERT 09.10.23

Det blir oppstart av langtidsgruppe i uke 42, onsdag 18.10.23.

Gruppen vil gå onsdager kl. 13.30 – 15.15. NB – nye lokaler.

Til første gruppegang bes alle etter beste evne å fylle ut og sende inn kognitiv problemformulering (eksemplene i skjemaet gjelder primært angstgruppene).

Velkommen!

Oppdatert 09.10.23

Det planlegges oppstart av langtidsgruppe over høstferien, sannsynligvis uke 42.

Endelig dato/tidspunkt blir kommunisert senere.

Det er 1 ledig plass – ta kontakt her dersom du ønsker å delta.

Categories
Forside

Nye henvisningsrutiner f.o.m. 01.09.23 – VIKTIG INFORMASJON

Det blir endringer i henvisningsrutinene f.o.m. 01.09.23.

Hensikten er å sikre at alle pasienter får sine rettigheter vurdert, og å koordinere arbeidet mellom helseforetakene (Helse Sør-Øst) og avtalespesialistene.

For praksisen min betyr det følgende:

Frem t.o.m. 31.08.23: henvisninger sendes fra fastlegen direkte til praksisen, og vurderes her.

F.o.m. 01.09.23: henvisninger sendes fra fastlegen til lokalt DPS (alle henvisninger mottatt direkte til meg fra den datoen, vil bli videresendt). Dersom du ønsker henvisning til min praksis, må fastlegen din rette den til Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen, Diakonhjemmet sykehus (VPA Vinderen, “DPS Vinderen”). Det må spesifiseres i henvisningen at du ønsker å henvises til meg.

Ved VPA Vinderen vil alle pasienter få sine rettigheter vurdert. Pasienter som får rettighet, vil deretter bli fordelt, enten til VPA Vinderen, eller til en av de samarbeidende spesialistene.

Mer informasjon på Helse Sør-Østs hjemmeside her.