Categories
Forside

Videokonsultasjon – informasjon om pålogging

For individuelle – og gruppesamtaler brukes Norsk Helsenetts løsning.

Trykk her for å se pålogging via Norsk Helsenett.

Categories
Forside

Langtidsgruppe høst 24 / vår 25 – viktig informasjon

Det planlegges oppstart av langtidsgruppe i slutten av august (21.08.24 eller 28.08.24), som vil gå til 18.06.25. Gruppen går ukentlig på onsdager kl. 13.30 – 15.00.

Det er mange som har meldt inn sin interesse. Dersom du er interessert i å delta i langtidsgruppen, og ikke har gitt beskjed pr. mail, gjør det snarest.

Dersom det er flere aktuelle kandidater enn det er plasser, vil det bli gjennomført individuelle samtaler med enkelte av deltagerne for å avklare hvem som får plass i denne omgang. Det er viktig at du har en klar idé om de mentale utfordringene du ønsker å jobbe med i gruppen.

Gruppen vil gå på onsdager kl. 13.30 – 15.00.

Categories
Forside

Ny egenandel fra 01.07.24

Myndighetene har vedtatt nye egenandeler.

Den nye egenandelen fra 01.07.24 for konsultasjon/gruppebehandling er kr. 403. Frikortgrensen for 2024 er uendret kr. 3.165.

Categories
Forside

God sommer – og litt viktig informasjon

Praksisen er stengt f.o.m. 27.06.24 t.o.m 14.07.24. Den åpner igjen mandag 15.07.24.

For alle henvendelser/akutte problemstillinger må du kontakte fastlegen (om fastlegen har ferie, skal vedkommende ha vikar, enten på det samme senteret eller med en lege på et annet senter). Utenom fastlegenes åpningstider må legevakt kontaktes. Det er psykiatrisk legevakt på Oslo kommunale legevakt i lokalene på Aker sykehus.

Telefoner/SMS blir ikke besvart i det angitte tidsrommet. Mailer vil bli besvart fra uke 29.

Hjemmesiden er oppdatert for diverse gruppebehandlinger høsten 24.

Alle pasienter og samarbeidspartnere ønskes en god sommer.

Categories
Forside

Oppstart depresjonsgruppe august 24 – LEDIGE PLASSER

Det planlegges oppstart av depresjonsgruppe i august 24. Den vil gå på mandager. Oppstart blir mandag 19.08.24.

Gruppen går over 10 ganger fra kl. 16.30. De 8 første gruppedagene går ukentlig (1 gang/uke), med fri i uke 40, mens de to oppfølgningsgangene blir i november og desember (datoer avtales nærmere).

Til de som ikke har bekreftet deltagelse ennå: gjør dette her snarest. Gruppekode: DG aug 24.

Alle deltagerne vil bli kalt inn til en kort forsamtale i forkant av gruppen, innkallingen sendes pr SMS.

Dersom du lurer på noe, ta kontakt her.

Categories
Forside

Oppstart Introduksjonsgruppe i kognitiv terapi august 24 – LEDIGE PLASSER – OPPDATERT 25.06.24

Det planlegges oppstart av Introduksjonsgruppe i kognitiv terapi i august 24.

Aktuelle datoer for oppstart er mandag 12.08.24 eller 19.08.24 kl. 14.15-15.30.

For å bekrefte deltagelse, trykk her. Gruppekode: Intro aug 24

Interessert i å delta? Ta kontakt her.

Oppdatert 25.06.24


Det blir ikke oppstart av introduksjonsgruppe i kognitiv terapi i uke 22, pga. for få deltagere.

Det jobbes med å kartlegge oppstart i uke 23. Aktuelle deltagere som ikke har bekreftet ennå, vil bli kontaktet.

Interessert i å delta? Ta kontakt (se lenke nedenfor).

Oppdatert 26.05.24


Det planlegges oppstart av Introduksjonsgruppe i kognitiv terapi i slutten av mai 2024, gitt tilstrekkelig antall deltagere (ved for få deltagere blir oppstart utsatt til antallet er tilstrekkelig).

Dersom du er interessert i å delta, men ikke har bekreftet deltagelse, gjør det her. Gruppekode Intro mai 24.

Dersom du er interessert i å delta, men ikke har vært til noen timer her, ta kontakt her.

Gruppen vil gå over 5 ettermiddager, vanligvis kl. 14.20-15.30 på mandager eller tirsdager.

Categories
Forside

Påminnelse depresjonsgruppe mars 24 gang 9 – 27.05.24

Minner om depresjonsgruppe mars 24 gang 9 på mandag 27.05.24 kl. 19.30.

Eventuelt fravær blir fakturert etter gjeldende regler.

Velkommen!

Categories
Forside

Oppstart av depresjonsgruppe i mai 24 06.05.24 – ledige plasser – oppdatert 06.05.24

Depresjonsgruppe mai 24 starter i dag, mandag 06.05.24 kl. 16.30.

Dersom du ikke har fått boken, kan du møte opp kl. 16.00, slik at du får satt deg litt inn i stoffet.

Det er fortsatt noen ledige plasser. Ta kontakt her om du er interessert.

Alle gruppedeltagerne bes om å ta av skoene i gangen.

Velkommen!

Oppdatert 06.05.24

Det blir oppstart av en depresjonsgruppe i mai 24. Den vil gå på mandager, med enkelte unntak. Oppstart i uke 19 (mandag 06.05.24).

Gruppen går over 10 ganger fra kl. 16.30. De 8 første gruppedagene går ukentlig (1 gang/uke) t.o.m. uke 26, mens de to oppfølgningsgangene blir i august og september (datoer avtales nærmere).

Til de som ikke har bekreftet deltagelse ennå: gjør dette her snarest. Gruppekode: DG mai 24.

Alle deltagerne vil bli kalt inn til en kort forsamtale i forkant av gruppen (i uke 18), innkallingen sendes til registrert mailadresse eller pr SMS.

Dersom du lurer på noe, ta kontakt her.

Categories
Forside

God kapasitet – kort ventetid (1 uke) – offentlige takster

Det er for tiden ekstra god kapasitet, og enda kortere ventetid enn vanlig. Du vil etter all sannsynlighet få tilbud om time innen 1 uke.

Det er to fremgangsmåter for å komme til behandling her.

Henvisning fra fastlege / annen instans
Fastlegen din må sende henvisning til ditt lokale DPS, der Felles henvisningsmottak vil rettighetsvurdere deg. I henvisningen må det fremkomme at du ønsker å komme til meg (dr. Pål Rochette). Jeg er tilknyttet VPA Vinderen. Du vil bli innkalt raskt etter at jeg mottar henvisningen fra ditt lokale DPS.

Konsultasjon uten henvisning
Du kan ta kontakt for en enkelkonsultasjon uten å være henvist, eller fastlegen kan sende henvisning direkte til meg. Du vil da få time, sannsynligvis i løpet av 1 uke. Konsultasjonen vil da ha som hovedfokus å avklare om mine behandlingstilbud kan være nyttige for din problemstilling. I så fall sendes tilbakemelding til fastlege, som du må kontakte, slik at ordinær henvisning, blir ordnet.
I dette tilfellet tilkommer ett tillegg på kr. 189, i tillegg til egenandel på kr. 403 (sistnevnte bortfaller ved frikort).
Dersom du ønsker å bestille en slik time, trykk her.

Dersom du lurer på noe, ta kontakt her.

Oppdatert 05.07.24

Categories
Forside

Agorafobi/panikk/helseangstgruppe uke 14 – tirsdag 02.04.24

APH-gruppen 02.04.24 går på kontoret, som sist. Vent på venterommet i 2. etasje i forkant.