Category Archives: Forside

Kurs i mestring av belastning starter opp mandag 17.01.22 kl. 17.00.

Det er pr. idag flere interesserte deltagere enn plasser, men ettersom ikke alle har bekreftet deltagelsen, er det fortsatt mulig å få plass, ved rask bekreftelse. Om det blir for mange deltagere, flyttes de som sist melder seg på, til kurset i mars 22.

Oppdatert 16.01.22

Oppstart utsettes til mandag 17.01.22.

Det er fortsatt ledige plasser. Ta kontakt her om du er interessert i å delta.

Oppdatert 04.01.22

Det planlegges oppstart av Kurs i mestring av belastning i uke 2 (mandag 10.01.21). Kurset går over 10 ganger fra kl. 17.00 på mandager (unntak uke 8 – vinterferie). De 8 første kursdagene går ukentlig (1 gang/uke), mens de to oppfølgningsgangene planlegges i mars og april 22 (sannsynligvis tirsdager kl. 17.00). Pga. koronasituasjonen er det begrenset antall deltagere.

Til de som ikke har bekreftet deltagelse ennå: gjør dette her snarest. Kurskode: KiB januar 2022. Dersom det blir flere deltagere enn det er plasser, vil de som bekrefter deltagelse senest, flyttes over til neste kurs, som er planlagt i mars 22.

Nasjonale og kommunale smittevernsregler gjelder. Munnbind er påbudt. Det settes opp en digital løsning for deltagere som av smittevernshensyn må holde seg hjemme.

Alle deltagerne vil bli kalt inn til en kort forsamtale i forkant av kurset (uke 1), innkallingen sendes til registrert mailadresse.

Det blir oppstart onsdag 19.01.22 kl. 17.00.

Ha gjerne på behagelige klær.

Oppdatert 13.01.22

Det planlegges oppstart av Kurs i oppmerksomhetstrening straks det er tilstrekkelig antall deltagere. Kurset vil gå ukentlig tirsdager eller onsdager kl. 17.00 (unntatt uke 8, vinterferie). Det planlegges 12 samlinger.

Dersom du har fått tilbud om plass, vennligst bekreft denne snarest her. Kurskode OT vinter 22.

Dersom du ønsker å delta, men ikke er tilbudt plass, ta kontakt her.

Det er for tiden ekstra god kapasitet i praksisen, og dermed også anledning til å bestille en konsultasjon, uten henvisning fra fastlege.

Dersom du ønsker en slik samtale, er det bare å ta kontakt direkte. Du vil da bli tilbudt en samtale for å avklare situasjonen din, og for å se om det er aktuelt med videre oppfølgning i praksisen. I så fall må fastlegen henvise deg.

Ta kontakt her. Husk personalia, adresse, mobilnummer og navn på fastlege.

For en slik enkeltkonsultasjon tilkommer et tillegg på kr. 170, i tillegg til egenandel på kr. 375.

Det blir oppstart av angstgruppe i uke 2 (mandag 10.01.22). Gruppen går 12 ganger ukentlig (unntak uke 8, vinterferie). Det vil være en boostertime ca. 4 uker etter siste gang.

Korona: Nasjonale og kommunale retningslinjer gjelder. Påbudt med munnbind. Det blir satt opp en digital løsning for deltagere som av smittevernshensyn må holde seg hjemme.

Gruppene går på mandager kl. 14.15-16.00.

Til de som ikke har bekreftet deltagelse ennå: gjør dette her snarest. Kurskode: angstgruppe jan 2022.

Alle pasienter, henvisere, samarbeidspartnere og andre ønskes en god jul og et godt nytt år.

Praksisen er stengt fra torsdag 23.12.21 og åpner igjen mandag 03.01.22. Det vil komme noe informasjon på drrochette.no mtp. grupper og kurs som starter over nyttår. Pasienter vil også kunne motta innkalling til timer.

Telefonen og mail blir ikke besvart i denne perioden. Som vanlig må fastlege eller legevakt kontaktes ved akutte problemstillinger.

Se kildebildet

Følgende regler gjelder p.t. i praksisen (i tillegg til nasjonale og lokale smittevernsregler).

– Ikke møt opp fysisk dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon eller er syk. Samtalen kan foregå pr. telefon eller digitalt. Kursdeltagere kan delta digitalt. Se her for pålogging.
– Bruk munnbind.

Oppdatert 13.12.21

Pga. økende smitte generelt, ber jeg deltagerne i de forskjellige gruppene om å være ekstra nøye med å følge nasjonale og lokale smittevernsregler.

I tillegg til det som er nevnt nedenfor, ber jeg deg om å ta en koronatest, dersom du er forkjølet, for å utelukke covid-19. Ha også en lav terskel for å bruke munnbind.

Ved behov kan strengere tiltak iverksettes.

Oppdatert 15.11.21

Pga. smittesituasjonen i befolkningen, gjelder nå følgende, både for individuelle konsultasjoner og gruppebehandling,  i tillegg til det som står nedenfor (16.08.21).

Personer som bor sammen med/har kontakt med barn som holdes hjemme i karantene fra skolen frem til barnet kan vise til en negativ test, skal IKKE møte på kontoret, før negativ test foreligger.
Personer som er nærkontakter til personer som er syke, i isolasjon eller karantene, skal IKKE møte på kontoret, før isolasjonen/karantenen er fullført, og ev. testkrav gjennomført.
Begge disse kravene gjelder også for vaksinerte personer.

Oppdatert 30.08.21/22.09.21

Generelle smittevernsregler gjelder.

Individuelle konsultasjoner avholdes primært på kontoret. Dersom du av ulike grunner ikke kan eller bør møte opp fysisk (karantene, i risikogruppe e.l.), avholdes konsultasjonen digitalt (telefon eller video). Send mail med beskjed om dette i god tid i forkant, og oppgi ønske for hvilken måte den digitale kontakten skal gjennomføres på.

For gruppebehandling gjennomføres den som før sommeren. Det er ikke munnbindpåbud lenger, men alle står fritt til å bruke dette. Dersom du av ulike grunner ikke kan eller bør møte opp fysisk (karantene, i risikogruppe e.l.), kan du delta digitalt. Logg på join.nhn.no i forkant. Se her for informasjon.

Oppdatert 16.08.21.

Det håpes på mer normal drift fra høsten av.

Gjeldende smittevernsregler, gjelder.

Oppdatert 09.07.21

Det er fra helgen innført tiltaksnivå 5B i Larvik kommune, t.o.m. 03.06.21.

Individuelle konsultasjoner avholdes primært på kontoret. Dersom du av ulike grunner ikke kan eller bør møte opp fysisk (karantene, i risikogruppe e.l.), avholdes konsultasjonen digitalt (telefon eller video). Send mail med beskjed om dette i god tid i forkant, og oppgi ønske for hvilken måte den digitale kontakten skal gjennomføres på.

For gruppebehandling blir det enkelte endringer, deltagerne kontaktes pr. mail for dette. Sjekk søppelpost, dersom du ikke har mottatt mail.

Oppdatert 25.05.21/07.06.21

Tiltaksnivået for Vestfoldkommunene, endres fra nivå 5A til nivå 5B f.o.m. mandag 12.04.21. Dvs. at enkelte restriksjoner, lettes på. Generelle smittevernsråd, som avstand, god håndhygiene og bruk av munnbind, gjelder naturligvis fortsatt.

Det innebærer at individuelle konsultasjoner igjen avholdes på kontoret. Dersom du av ulike grunner ikke kan eller bør møte opp fysisk (karantene, i risikogruppe e.l.), avholdes konsultasjonen digitalt (telefon eller video). Send mail med beskjed om dette i god tid i forkant, og oppgi ønske for hvilken måte den digitale kontakten skal gjennomføres på.

Langtidsgruppen onsdag 14.04.21 avholdes digitalt, som planlagt.

Oppdatert 11.04.21

Det er fortsatt uklart hvilke restriksjoner som gjelder for uke 15. Derfor:

Alle individuelle samtaler kommende uke (uke 15), vil foregå digitalt.

Oppstart angstgrupper blir i uke 16. Det vil bli sendt ut egen mail med informasjon til deltagerne.

Langtidsgruppe vil foregå digitalt.

Oppdatert 09.04.21

Alle individuelle samtaler kommende uke (uke 14), vil foregå digitalt.

Send SMS på forhånd mtp. hva du foretrekker (dersom dette ikke allerede er avtalt). Det kan være litt forsinkelser.

For video: se her for hvordan du logger deg på. Logg på kort tid før timen starter, du vil bli satt på vent.

For telefon: vent på at du blir oppringt.

Betaling skjer pr. faktura for de som ikke har frikort (har du mottatt dette nylig, vennligst send bilde av dette). Fakturaen sendes til registrert mailadresse. Sjekk søppelposten om du ikke mottar den innen få dager.

Langtidsgruppe onsdag 07.04.21 vil foregå digitalt.

Forsamtalene til KiB flyttes til uke 15, og oppstart planlegges i uke 16.

Angstgruppene planlegges startet opp uke 15.

Oppdatert 05.04.21

Alle individuelle samtaler kommende uke vil foregå digitalt, som tidligere kunngjort.

Kurs i mestring av belastning mandag 22.03.21 vil foregå digitalt. Samtlige deltagere har mottatt en mail med praktisk informasjon, og bes lese igjennom denne og bekrefte.

Oppdatert 21.03.21

Alle individuelle samtaler frem til påske vil foregå digitalt.

For Kurs i mestring av belastning 8. samling vil det komme mer informasjon senere, også pr. mail.

Oppdatert 16.03.21

Alle individuelle samtaler mandag 15.03.21 og tirsdag 16.03.21 vil foregå digitalt (se nedenfor for mer detaljer). For samtaler f.o.m. onsdag 17.03.21 avventes videre informasjon om koronarestriksjoner for Vestfold-kommunene.

For gruppebehandling gjelder følgende:
– Introduksjonskurs i kognitiv terapi gang 5 avholdes digitalt mandag 15.03.21. Gruppen deles i to. For de kvinnelige deltagerne går kurset kl. 14.45, for de mannlige deltagerne starter kurset kl. 16.00.
– Kurs i mestring mandag 15.03.21 utgår. Det er ønskelig å få gjennomført den 8. samlingen før påske, og det jobbes med forskjellige alternativer, avhengig av hva som skjer fremover.
– Kurs i oppmerksomhetstrening tirsdag 16.03.21 foregår digitalt.
– Langtidsgruppen onsdag 17.03.21 foregår digitalt. Det er viktig med innsending på forhånd.

Oppdatert 13.03.21


Alle individuelle timer i uke 10 vil foregå digitalt, enten pr. video eller telefon. Send SMS på forhånd mtp. hva du foretrekker. Det er mulig at det blir endringer på tidspunktet for timen, i så fall vil du bli kontaktet. Betaling skjer pr. faktura for de som ikke har frikort (har du mottatt dette nylig, vennligst send bilde av dette). Fakturaen sendes til registrert mailadresse. Sjekk søppelposten om du ikke mottar den innen få dager.

For video: se her for hvordan du logger deg på. Logg på kort tid før timen starter, du vil bli satt på vent.

For telefon: vent på at du blir oppringt.

All gruppebehandling innstilles i uke 10, med unntak av Kurs i oppmerksomhetstrening, som foregår digitalt (se over mtp. pålogging). For uke 11 er det ikke tatt noen beslutning, digitale løsninger kan bli aktuelt.

Oppdatert 06.03.21

Regjeringen har kommet med nye retningslinjer for koronatiltak som gjelder for Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Færder, Horten og Holmestrand, og som gjelder f.o.m. i dag, 05.03.21.

Det kommer mer informasjon i løpet av dagen eller i helgen mtp. neste uke. Følg med.

05.03.21

For individuelle – og gruppesamtaler brukes Norsk Helsenetts løsning.

Trykk her for å se pålogging via Norsk Helsenett.

Det planlegges oppstart av Introduksjonskurs i kognitiv terapi 15.11.21. Tidspunktet blir mandager kl 14.45. Det planlegges 5 møter.

Det er fortsatt noen ledige plasser. Ta kontakt om du er interessert.

Deretter planlegges gruppebehandling fra januar 22. Dette vil være aktuelt for de fleste deltagerne.

Til de som ikke har bekreftet deltagelse ennå: gjør det snarest her, takk. Kurskode Intro H21.

Følg hyppig med for nærmere informasjon.

Det planlegges oppstart av Kurs i mestring av belastning i uke 43 (mandag 25.10.21). Kurset går over 10 ganger fra kl. 17.00 på mandager (unntak tirsdag 09.11.21). De 8 første kursdagene går ukentlig (1 gang/uke), mens de to oppfølgningsgangene planlegges i januar og februar 22 (sannsynligvis tirsdager kl. 17.00). Selv om koronasituasjonen har bedret seg, vil det fortsatt kunne være litt usikkerhet mtp. ev. fremtidige koronarestriksjoner, som kan gi endringer.

Til de som ikke har bekreftet deltagelse ennå: gjør dette her snarest. Kurskode: KiB oktober 2021.

Normale smittevernsregler gjelder.

Alle deltagerne vil bli kalt inn til en kort forsamtale i forkant av kurset (uke 42, etter høstferien), innkallingen sendes til registrert mailadresse.

Det blir oppstart av Kurs i oppmerksomhetstrening i dag, kl. 17.00

Ved fravær av smittevernshensyn, er det mulig å delta digitalt.

Velkommen!

Oppstart utsettes, pga. for få bekreftede deltagere p.t.

Oppdatert 22.08.21

Det planlegges oppstart av Kurs i oppmerksomhetstrening onsdag 25.08.21 kl. 17.00, gitt tilstrekkelig antall deltagere. Det planlegges 15 samlinger, siste gang 15.12.21. (Unntak uke 37 og 41.)

Dersom du har fått tilbud om plass, vennligst bekreft denne snarest her. Kurskode OT august 21.

Dersom du ønsker å delta, men ikke er tilbudt plass, ta kontakt her.

Page 1 of 2412345»...Last »