Category Archives: Forside

Dr. Rochette skal starte praksis i Oslo, og praksisen i Larvik vil bli avviklet.

Oslo: det er nå åpnet for mottak av elektroniske henvisninger fra fastlege (det er allerede mottatt flere). Pasienter som er henvist, vil motta en SMS i løpet av den nærmeste tiden. Dette er kun for å bekrefte at henvisning er mottatt. Dersom henvisningen blir avslått, vil du motta brev om dette etterhvert (tidligst i slutten av uke 47).

Lokaler er ikke avklart ennå. Pasienter som får henvisningen godtatt, vil bli kalt inn til time straks dette foreligger. Planen er å avholde de første konsultasjonene i begynnelsen av desember.

Frem til jul vil det være redusert drift, full drift planlegges over nyttår. Ventetidene som er angitt, gjelder ved full drift.

Larvik: Det tas ikke inn nye pasienter i Larvik fra 01.11.22

Mer informasjon vil komme.

Oppdatert 17.11.22

Det planlegges oppstart av angstgruppe mandag 07.11.22 kl. 17.00,  som går frem til jul.

Dersom du er interessert i å delta, ta kontakt her snarest.

Det er fortsatt ledige plasser. Bruk lenke nedenfor om du ønsker å delta.

Oppdatert 06.09.22

Oppstart blir tirsdag 30.08.22 kl. 17.00.

Det er fortsatt ledige plasser. Bruk lenke nedenfor om du ønsker å delta.

Oppdatert 19.08.22

Det planlegges oppstart av Kurs i oppmerksomhetstrening tirsdag 23.08.22 kl. 17.00, gitt at det er tilstrekkelig antall deltagere. Kurset vil gå ukentlig tirsdager (unntatt uke 41, høstferie). Det planlegges 12 samlinger.

Dersom du har fått tilbud om plass, vennligst bekreft denne snarest her. Kurskode OT august 22.

Dersom du ønsker å delta, men ikke er tilbudt plass, ta kontakt her.

Oppstart av KiB blir mandag 05.09.22 kl. 17.00.

Deltagere som har bekreftet deltagelse, vil bli innkalt pr. mail til forsamtale i uke 35.

Deltagere som ikke har bekreftet deltagelse ennå, bes gjøre det snarest (se lenke nedenfor).

Det er fortsatt noen få ledige plasser.

Velkommen!

Oppdatert 26.08.22

Det planlegges oppstart mandag 29.08.22.

Til de som ikke har bekreftet deltagelse ennå: gjør dette her snarest. Kurskode: KiB august 2022.

Det er fortsatt ledige plasser. Ta kontakt her snarest om du ønsker å delta.

Oppdatert 15.08.22

Det planlegges oppstart av Kurs i mestring av belastning i slutten av august (22.08 eller 29.08). Kurset går over 10 ganger fra kl. 17.00 på mandager. De 8 første kursdagene går ukentlig (1 gang/uke, unntak uke 41), mens de to oppfølgningsgangene blir i november og desember (ferdig før jul).

Til de som ikke har bekreftet deltagelse ennå: gjør dette her snarest. Kurskode: KiB august 2022.

Dersom du kan tenke deg å delta, men ikke er henvist til praksisen, be om å bli henvist av din fastlege. Det vil da bli vurdert om dette er et aktuelt behandlingstilbud for deg.

Nasjonale og kommunale smittevernsregler gjelder. Det settes opp en digital løsning for deltagere som av smittevernshensyn må holde seg hjemme.

Alle deltagerne vil bli kalt inn til en kort forsamtale i forkant av kurset (midten av august), innkallingen sendes til registrert mailadresse.

Dersom du lurer på noe, ta kontakt her.

Det blir oppstart av langtidsgruppe tirsdag 23.08.22 kl. 14.15.

Velkommen!

Oppdatert 22.08.22

Det startes opp 1-2 langtidsgrupper i høst. Planlagt oppstart er tirsdag 23.08.22. Tidspunkt kl. 14.15. Dersom det blir 2 grupper, vil den andre starte kl. 12.15.

Mail er sendt til de som har meldt sin interesse foreløpig (sjekk ev. søppelpost), med mer informasjon.

Husk at du må bekrefte deltagelse snarest, om du ikke har gjort det allerede. Gruppekode: Langtid H22.

Dersom du er interessert i å delta i langtidsgruppe, ta kontakt snarest.

Oppdatert 15.08.22

Det planlegges oppstart av 1 eller 2 langtidsgrupper i høst, både for gamle og nye deltagere.

De som allerede har meldt sin interesse, vil motta mail med mer informasjon (sjekk ev. søppelpost).

Dersom du er interessert i å delta i langtidsgruppe, ta kontakt snarest.

Det planlegges oppstart av angstgruppe i august 22.

Denne er spesielt rettet mot angstlidelser som sosial fobi, agorafobi, panikklidelse og helseangst.

Det er fortsatt ledige plasser. Ta kontakt snarest om du tenker dette kan være aktuelt for deg.

BDI-skjema

01/07/2022

Her finner du BDI-skjema, både elektronisk eller på papir.

For individuelle – og gruppesamtaler brukes Norsk Helsenetts løsning.

Trykk her for å se pålogging via Norsk Helsenett.

Til deltagerne i angstgruppen med oppstart november 22 – lenke til den passordbeskyttede siden.

Til deltagerne i langtidsgruppen høsten 22 – lenke til den passordbeskyttede siden.

Til deltagerne i angstgruppen høsten 22 – lenke til den passordbeskyttede siden.

Til deltagerne i angstgruppen våren 2022 – lenke til den passordbeskyttede siden.

Til deltagerne i angstgruppen høsten 2021 – lenke til den passordbeskyttede siden.

Til deltagerne i langtidsgruppen høsten 2021 – lenke til den passordbeskyttede siden.

Til deltagerne i langtidsgruppen H21/V22 – lenke til den passordbeskyttede siden.

De fleste restriksjoner er nå opphevet.

For gruppebehandling innebærer det at det ikke lenger er munnbindplikt om man sitter tett. Hver deltager står selvfølgelig fritt til å bruke dette.

Dersom du er syk, bes du holde deg hjemme, og delta digitalt.

Ta kontakt om du lurer på noe.

Oppdatert 13.02.22

Følgende regler gjelder p.t. i praksisen (i tillegg til nasjonale og lokale smittevernsregler).

– Ikke møt opp fysisk dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon eller er syk. Samtalen kan foregå pr. telefon eller digitalt. Kursdeltagere kan delta digitalt. Se her for pålogging.
– Bruk munnbind.

Oppdatert 13.12.21

Pga. økende smitte generelt, ber jeg deltagerne i de forskjellige gruppene om å være ekstra nøye med å følge nasjonale og lokale smittevernsregler.

I tillegg til det som er nevnt nedenfor, ber jeg deg om å ta en koronatest, dersom du er forkjølet, for å utelukke covid-19. Ha også en lav terskel for å bruke munnbind.

Ved behov kan strengere tiltak iverksettes.

Oppdatert 15.11.21

Pga. smittesituasjonen i befolkningen, gjelder nå følgende, både for individuelle konsultasjoner og gruppebehandling,  i tillegg til det som står nedenfor (16.08.21).

Personer som bor sammen med/har kontakt med barn som holdes hjemme i karantene fra skolen frem til barnet kan vise til en negativ test, skal IKKE møte på kontoret, før negativ test foreligger.
Personer som er nærkontakter til personer som er syke, i isolasjon eller karantene, skal IKKE møte på kontoret, før isolasjonen/karantenen er fullført, og ev. testkrav gjennomført.
Begge disse kravene gjelder også for vaksinerte personer.

Oppdatert 30.08.21/22.09.21

Generelle smittevernsregler gjelder.

Individuelle konsultasjoner avholdes primært på kontoret. Dersom du av ulike grunner ikke kan eller bør møte opp fysisk (karantene, i risikogruppe e.l.), avholdes konsultasjonen digitalt (telefon eller video). Send mail med beskjed om dette i god tid i forkant, og oppgi ønske for hvilken måte den digitale kontakten skal gjennomføres på.

For gruppebehandling gjennomføres den som før sommeren. Det er ikke munnbindpåbud lenger, men alle står fritt til å bruke dette. Dersom du av ulike grunner ikke kan eller bør møte opp fysisk (karantene, i risikogruppe e.l.), kan du delta digitalt. Logg på join.nhn.no i forkant. Se her for informasjon.

Oppdatert 16.08.21.

Det håpes på mer normal drift fra høsten av.

Gjeldende smittevernsregler, gjelder.

Oppdatert 09.07.21

Det er fra helgen innført tiltaksnivå 5B i Larvik kommune, t.o.m. 03.06.21.

Individuelle konsultasjoner avholdes primært på kontoret. Dersom du av ulike grunner ikke kan eller bør møte opp fysisk (karantene, i risikogruppe e.l.), avholdes konsultasjonen digitalt (telefon eller video). Send mail med beskjed om dette i god tid i forkant, og oppgi ønske for hvilken måte den digitale kontakten skal gjennomføres på.

For gruppebehandling blir det enkelte endringer, deltagerne kontaktes pr. mail for dette. Sjekk søppelpost, dersom du ikke har mottatt mail.

Oppdatert 25.05.21/07.06.21

Tiltaksnivået for Vestfoldkommunene, endres fra nivå 5A til nivå 5B f.o.m. mandag 12.04.21. Dvs. at enkelte restriksjoner, lettes på. Generelle smittevernsråd, som avstand, god håndhygiene og bruk av munnbind, gjelder naturligvis fortsatt.

Det innebærer at individuelle konsultasjoner igjen avholdes på kontoret. Dersom du av ulike grunner ikke kan eller bør møte opp fysisk (karantene, i risikogruppe e.l.), avholdes konsultasjonen digitalt (telefon eller video). Send mail med beskjed om dette i god tid i forkant, og oppgi ønske for hvilken måte den digitale kontakten skal gjennomføres på.

Langtidsgruppen onsdag 14.04.21 avholdes digitalt, som planlagt.

Oppdatert 11.04.21

Det er fortsatt uklart hvilke restriksjoner som gjelder for uke 15. Derfor:

Alle individuelle samtaler kommende uke (uke 15), vil foregå digitalt.

Oppstart angstgrupper blir i uke 16. Det vil bli sendt ut egen mail med informasjon til deltagerne.

Langtidsgruppe vil foregå digitalt.

Oppdatert 09.04.21

Alle individuelle samtaler kommende uke (uke 14), vil foregå digitalt.

Send SMS på forhånd mtp. hva du foretrekker (dersom dette ikke allerede er avtalt). Det kan være litt forsinkelser.

For video: se her for hvordan du logger deg på. Logg på kort tid før timen starter, du vil bli satt på vent.

For telefon: vent på at du blir oppringt.

Betaling skjer pr. faktura for de som ikke har frikort (har du mottatt dette nylig, vennligst send bilde av dette). Fakturaen sendes til registrert mailadresse. Sjekk søppelposten om du ikke mottar den innen få dager.

Langtidsgruppe onsdag 07.04.21 vil foregå digitalt.

Forsamtalene til KiB flyttes til uke 15, og oppstart planlegges i uke 16.

Angstgruppene planlegges startet opp uke 15.

Oppdatert 05.04.21

Alle individuelle samtaler kommende uke vil foregå digitalt, som tidligere kunngjort.

Kurs i mestring av belastning mandag 22.03.21 vil foregå digitalt. Samtlige deltagere har mottatt en mail med praktisk informasjon, og bes lese igjennom denne og bekrefte.

Oppdatert 21.03.21

Alle individuelle samtaler frem til påske vil foregå digitalt.

For Kurs i mestring av belastning 8. samling vil det komme mer informasjon senere, også pr. mail.

Oppdatert 16.03.21

Alle individuelle samtaler mandag 15.03.21 og tirsdag 16.03.21 vil foregå digitalt (se nedenfor for mer detaljer). For samtaler f.o.m. onsdag 17.03.21 avventes videre informasjon om koronarestriksjoner for Vestfold-kommunene.

For gruppebehandling gjelder følgende:
– Introduksjonskurs i kognitiv terapi gang 5 avholdes digitalt mandag 15.03.21. Gruppen deles i to. For de kvinnelige deltagerne går kurset kl. 14.45, for de mannlige deltagerne starter kurset kl. 16.00.
– Kurs i mestring mandag 15.03.21 utgår. Det er ønskelig å få gjennomført den 8. samlingen før påske, og det jobbes med forskjellige alternativer, avhengig av hva som skjer fremover.
– Kurs i oppmerksomhetstrening tirsdag 16.03.21 foregår digitalt.
– Langtidsgruppen onsdag 17.03.21 foregår digitalt. Det er viktig med innsending på forhånd.

Oppdatert 13.03.21


Alle individuelle timer i uke 10 vil foregå digitalt, enten pr. video eller telefon. Send SMS på forhånd mtp. hva du foretrekker. Det er mulig at det blir endringer på tidspunktet for timen, i så fall vil du bli kontaktet. Betaling skjer pr. faktura for de som ikke har frikort (har du mottatt dette nylig, vennligst send bilde av dette). Fakturaen sendes til registrert mailadresse. Sjekk søppelposten om du ikke mottar den innen få dager.

For video: se her for hvordan du logger deg på. Logg på kort tid før timen starter, du vil bli satt på vent.

For telefon: vent på at du blir oppringt.

All gruppebehandling innstilles i uke 10, med unntak av Kurs i oppmerksomhetstrening, som foregår digitalt (se over mtp. pålogging). For uke 11 er det ikke tatt noen beslutning, digitale løsninger kan bli aktuelt.

Oppdatert 06.03.21

Regjeringen har kommet med nye retningslinjer for koronatiltak som gjelder for Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Færder, Horten og Holmestrand, og som gjelder f.o.m. i dag, 05.03.21.

Det kommer mer informasjon i løpet av dagen eller i helgen mtp. neste uke. Følg med.

05.03.21

Page 1 of 2512345»...Last »