Category Archives: Forside

Det planlegges oppstart av depresjonsgruppe i mars 23 (sannsynligvis mandag 13.03). Gruppen går over 10 ganger fra kl. 16.30 på mandager (unntatt uke 15, 22 og 25). De 8 første gruppedagene går ukentlig (1 gang/uke, unntak påskeuken – uke 14), mens de to oppfølgningsgangene blir i mai (uke 22) og juni (uke 25).

Til de som ikke har bekreftet deltagelse ennå: gjør dette her snarest. Gruppekode: DG mars 23.

Alle deltagerne vil bli kalt inn til en kort forsamtale i forkant av gruppen, innkallingen sendes til registrert mailadresse eller pr SMS. Disse forsamtalene planlegges på ettermiddags-/kveldstid i uke 10.

Dersom du lurer på noe, ta kontakt her.

Det planlegges oppstart av Introduksjonsgruppe i kognitiv terapi straks det er nok deltagere.

Estimert oppstart blir over påske.

Det mottas veldig mange henvisninger, som medfører at ventetiden har økt noe. Disse vurderes fortløpende. Det kan ta noe tid før du mottar svar.

Dersom du lurer på noe, vennligst ta kontakt her.

Alle offentlige avtaler er nå på plass, og timeavtaler går som planlagt fra mandag 23.01.23.

Velkommen!

Oppdatert 20.01.23

Den første avtalen med det offentlige er på plass. Nå venter jeg på den neste, men håper på en avklaring i løpet av dagen, slik at avtalene går som normalt fra mandag den 23.01.23.

Praktisk informasjon (“Om oss”) er nå oppdatert, bl.a. med adresse.

Følg med på hjemmesiden!

Oppdatert 20.01.23

Det vil bli sendt ut SMS i dag for timer mandag 23.01.23, og SMS for de andre dagene neste uke i løpet av de nærmeste dagene. Det tas forbehold om at de nødvendige offentlige avtalene er på plass i løpet av denne uken.

Oppdatert 16.01.23

Det er nå inngått avtale om lokale. Det jobbes nå med å få i stand de nødvendige avtaler med det offentlige, slik at de første pasientene kan tas imot snart, forhåpentligvis i neste uke.

Innkalling vil skje pr. SMS. Følg instruksjonene i SMS’en du mottar.

Oppdatert 11.01.23

Det har vært utfordrende å finne passende lokaler i Oslo, men løsning er straks på plass. De første konsultasjonene planlegges i løpet av 1-2 uker.

Samtlige henvisninger som er mottatt, er vurdert. De fleste vil motta tilbud om time pr. SMS straks alle formaliteter er på plass, og samtlige av disse vil bli innkalt i løpet av januar 23. Enkelte vil av forskjellige årsaker ikke motta tilbud om behandling. Avslag sendes pr. brev.

Beklager at dette har tatt lengre tid enn forventet.

Velkommen til praksisen!

BDI-skjema

01/07/2022

Her finner du BDI-skjema, både elektronisk eller på papir.

For individuelle – og gruppesamtaler brukes Norsk Helsenetts løsning.

Trykk her for å se pålogging via Norsk Helsenett.

Til deltagerne i angstgruppen med oppstart november 22 – lenke til den passordbeskyttede siden.

Til deltagerne i langtidsgruppen høsten 22 – lenke til den passordbeskyttede siden.

Til deltagerne i angstgruppen høsten 22 – lenke til den passordbeskyttede siden.

Til deltagerne i angstgruppen våren 2022 – lenke til den passordbeskyttede siden.

Til deltagerne i angstgruppen høsten 2021 – lenke til den passordbeskyttede siden.

Til deltagerne i langtidsgruppen høsten 2021 – lenke til den passordbeskyttede siden.

Til deltagerne i langtidsgruppen H21/V22 – lenke til den passordbeskyttede siden.

De fleste restriksjoner er nå opphevet.

For gruppebehandling innebærer det at det ikke lenger er munnbindplikt om man sitter tett. Hver deltager står selvfølgelig fritt til å bruke dette.

Dersom du er syk, bes du holde deg hjemme, og delta digitalt.

Ta kontakt om du lurer på noe.

Oppdatert 13.02.22

Følgende regler gjelder p.t. i praksisen (i tillegg til nasjonale og lokale smittevernsregler).

– Ikke møt opp fysisk dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon eller er syk. Samtalen kan foregå pr. telefon eller digitalt. Kursdeltagere kan delta digitalt. Se her for pålogging.
– Bruk munnbind.

Oppdatert 13.12.21

Pga. økende smitte generelt, ber jeg deltagerne i de forskjellige gruppene om å være ekstra nøye med å følge nasjonale og lokale smittevernsregler.

I tillegg til det som er nevnt nedenfor, ber jeg deg om å ta en koronatest, dersom du er forkjølet, for å utelukke covid-19. Ha også en lav terskel for å bruke munnbind.

Ved behov kan strengere tiltak iverksettes.

Oppdatert 15.11.21

Pga. smittesituasjonen i befolkningen, gjelder nå følgende, både for individuelle konsultasjoner og gruppebehandling,  i tillegg til det som står nedenfor (16.08.21).

Personer som bor sammen med/har kontakt med barn som holdes hjemme i karantene fra skolen frem til barnet kan vise til en negativ test, skal IKKE møte på kontoret, før negativ test foreligger.
Personer som er nærkontakter til personer som er syke, i isolasjon eller karantene, skal IKKE møte på kontoret, før isolasjonen/karantenen er fullført, og ev. testkrav gjennomført.
Begge disse kravene gjelder også for vaksinerte personer.

Oppdatert 30.08.21/22.09.21

Generelle smittevernsregler gjelder.

Individuelle konsultasjoner avholdes primært på kontoret. Dersom du av ulike grunner ikke kan eller bør møte opp fysisk (karantene, i risikogruppe e.l.), avholdes konsultasjonen digitalt (telefon eller video). Send mail med beskjed om dette i god tid i forkant, og oppgi ønske for hvilken måte den digitale kontakten skal gjennomføres på.

For gruppebehandling gjennomføres den som før sommeren. Det er ikke munnbindpåbud lenger, men alle står fritt til å bruke dette. Dersom du av ulike grunner ikke kan eller bør møte opp fysisk (karantene, i risikogruppe e.l.), kan du delta digitalt. Logg på join.nhn.no i forkant. Se her for informasjon.

Oppdatert 16.08.21.

Det håpes på mer normal drift fra høsten av.

Gjeldende smittevernsregler, gjelder.

Oppdatert 09.07.21

Det er fra helgen innført tiltaksnivå 5B i Larvik kommune, t.o.m. 03.06.21.

Individuelle konsultasjoner avholdes primært på kontoret. Dersom du av ulike grunner ikke kan eller bør møte opp fysisk (karantene, i risikogruppe e.l.), avholdes konsultasjonen digitalt (telefon eller video). Send mail med beskjed om dette i god tid i forkant, og oppgi ønske for hvilken måte den digitale kontakten skal gjennomføres på.

For gruppebehandling blir det enkelte endringer, deltagerne kontaktes pr. mail for dette. Sjekk søppelpost, dersom du ikke har mottatt mail.

Oppdatert 25.05.21/07.06.21

Tiltaksnivået for Vestfoldkommunene, endres fra nivå 5A til nivå 5B f.o.m. mandag 12.04.21. Dvs. at enkelte restriksjoner, lettes på. Generelle smittevernsråd, som avstand, god håndhygiene og bruk av munnbind, gjelder naturligvis fortsatt.

Det innebærer at individuelle konsultasjoner igjen avholdes på kontoret. Dersom du av ulike grunner ikke kan eller bør møte opp fysisk (karantene, i risikogruppe e.l.), avholdes konsultasjonen digitalt (telefon eller video). Send mail med beskjed om dette i god tid i forkant, og oppgi ønske for hvilken måte den digitale kontakten skal gjennomføres på.

Langtidsgruppen onsdag 14.04.21 avholdes digitalt, som planlagt.

Oppdatert 11.04.21

Det er fortsatt uklart hvilke restriksjoner som gjelder for uke 15. Derfor:

Alle individuelle samtaler kommende uke (uke 15), vil foregå digitalt.

Oppstart angstgrupper blir i uke 16. Det vil bli sendt ut egen mail med informasjon til deltagerne.

Langtidsgruppe vil foregå digitalt.

Oppdatert 09.04.21

Alle individuelle samtaler kommende uke (uke 14), vil foregå digitalt.

Send SMS på forhånd mtp. hva du foretrekker (dersom dette ikke allerede er avtalt). Det kan være litt forsinkelser.

For video: se her for hvordan du logger deg på. Logg på kort tid før timen starter, du vil bli satt på vent.

For telefon: vent på at du blir oppringt.

Betaling skjer pr. faktura for de som ikke har frikort (har du mottatt dette nylig, vennligst send bilde av dette). Fakturaen sendes til registrert mailadresse. Sjekk søppelposten om du ikke mottar den innen få dager.

Langtidsgruppe onsdag 07.04.21 vil foregå digitalt.

Forsamtalene til KiB flyttes til uke 15, og oppstart planlegges i uke 16.

Angstgruppene planlegges startet opp uke 15.

Oppdatert 05.04.21

Alle individuelle samtaler kommende uke vil foregå digitalt, som tidligere kunngjort.

Kurs i mestring av belastning mandag 22.03.21 vil foregå digitalt. Samtlige deltagere har mottatt en mail med praktisk informasjon, og bes lese igjennom denne og bekrefte.

Oppdatert 21.03.21

Alle individuelle samtaler frem til påske vil foregå digitalt.

For Kurs i mestring av belastning 8. samling vil det komme mer informasjon senere, også pr. mail.

Oppdatert 16.03.21

Alle individuelle samtaler mandag 15.03.21 og tirsdag 16.03.21 vil foregå digitalt (se nedenfor for mer detaljer). For samtaler f.o.m. onsdag 17.03.21 avventes videre informasjon om koronarestriksjoner for Vestfold-kommunene.

For gruppebehandling gjelder følgende:
– Introduksjonskurs i kognitiv terapi gang 5 avholdes digitalt mandag 15.03.21. Gruppen deles i to. For de kvinnelige deltagerne går kurset kl. 14.45, for de mannlige deltagerne starter kurset kl. 16.00.
– Kurs i mestring mandag 15.03.21 utgår. Det er ønskelig å få gjennomført den 8. samlingen før påske, og det jobbes med forskjellige alternativer, avhengig av hva som skjer fremover.
– Kurs i oppmerksomhetstrening tirsdag 16.03.21 foregår digitalt.
– Langtidsgruppen onsdag 17.03.21 foregår digitalt. Det er viktig med innsending på forhånd.

Oppdatert 13.03.21


Alle individuelle timer i uke 10 vil foregå digitalt, enten pr. video eller telefon. Send SMS på forhånd mtp. hva du foretrekker. Det er mulig at det blir endringer på tidspunktet for timen, i så fall vil du bli kontaktet. Betaling skjer pr. faktura for de som ikke har frikort (har du mottatt dette nylig, vennligst send bilde av dette). Fakturaen sendes til registrert mailadresse. Sjekk søppelposten om du ikke mottar den innen få dager.

For video: se her for hvordan du logger deg på. Logg på kort tid før timen starter, du vil bli satt på vent.

For telefon: vent på at du blir oppringt.

All gruppebehandling innstilles i uke 10, med unntak av Kurs i oppmerksomhetstrening, som foregår digitalt (se over mtp. pålogging). For uke 11 er det ikke tatt noen beslutning, digitale løsninger kan bli aktuelt.

Oppdatert 06.03.21

Regjeringen har kommet med nye retningslinjer for koronatiltak som gjelder for Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Færder, Horten og Holmestrand, og som gjelder f.o.m. i dag, 05.03.21.

Det kommer mer informasjon i løpet av dagen eller i helgen mtp. neste uke. Følg med.

05.03.21

Det er for tiden ekstra god kapasitet i praksisen, og dermed også anledning til å bestille en konsultasjon, uten henvisning fra fastlege.

Dersom du ønsker en slik samtale, er det bare å ta kontakt direkte. Du vil da bli tilbudt en samtale for å avklare situasjonen din, og for å se om det er aktuelt med videre oppfølgning i praksisen. I så fall må fastlegen henvise deg.

Ta kontakt her. Husk personalia, adresse, mobilnummer og navn på fastlege.

For en slik enkeltkonsultasjon tilkommer et tillegg på kr. 170, i tillegg til egenandel på kr. 375.

Kurs i mestring av belastning starter opp mandag 17.01.22 kl. 17.00.

Det er pr. idag flere interesserte deltagere enn plasser, men ettersom ikke alle har bekreftet deltagelsen, er det fortsatt mulig å få plass, ved rask bekreftelse. Om det blir for mange deltagere, flyttes de som sist melder seg på, til kurset i mars 22.

Oppdatert 16.01.22

Oppstart utsettes til mandag 17.01.22.

Det er fortsatt ledige plasser. Ta kontakt her om du er interessert i å delta.

Oppdatert 04.01.22

Det planlegges oppstart av Kurs i mestring av belastning i uke 2 (mandag 10.01.21). Kurset går over 10 ganger fra kl. 17.00 på mandager (unntak uke 8 – vinterferie). De 8 første kursdagene går ukentlig (1 gang/uke), mens de to oppfølgningsgangene planlegges i mars og april 22 (sannsynligvis tirsdager kl. 17.00). Pga. koronasituasjonen er det begrenset antall deltagere.

Til de som ikke har bekreftet deltagelse ennå: gjør dette her snarest. Kurskode: KiB januar 2022. Dersom det blir flere deltagere enn det er plasser, vil de som bekrefter deltagelse senest, flyttes over til neste kurs, som er planlagt i mars 22.

Nasjonale og kommunale smittevernsregler gjelder. Munnbind er påbudt. Det settes opp en digital løsning for deltagere som av smittevernshensyn må holde seg hjemme.

Alle deltagerne vil bli kalt inn til en kort forsamtale i forkant av kurset (uke 1), innkallingen sendes til registrert mailadresse.

Page 1 of 2412345»...Last »