Category Archives: Forside

Det planlegges oppstart av langtidsgruppe over høstferien, sannsynligvis uke 42.

Endelig dato/tidspunkt blir kommunisert senere.

Det er 1 ledig plass – ta kontakt her dersom du ønsker å delta.

I løpet av uke 39 eller 40 blir det sendt ut informasjon om hvilken gruppe de som allerede har bekreftet deltagelse på, får plass i.

Om du ikke har sendt inn bekreftelse allerede, gjør det snarest (lenke 2 avsnitt nedenfor). Det ligger an til at begge gruppene blir overtegnet – jo raskere bekreftelsen kommer inn, jo større sannsynlighet for å få plass.

Oppdatert 25.09.23

Det blir oppstart av 2 depresjonsgrupper i oktober 23 (uke , mandag 23.10 og tirsdag 24.10). Gruppen går over 10 ganger fra kl. 16.30 på mandager for mandagsgruppen og fra kl 16.30 tirsdager for tirsdagsgruppen. De 8 første gruppedagene går ukentlig (1 gang/uke), mens de to oppfølgningsgangene blir i januar og februar (en annen dag).

Til de som ikke har bekreftet deltagelse ennå: gjør dette her snarest. Gruppekode: DG oktober 23. Så velger du dag(er) som passer. Dersom du kun kan en dag, er det ikke garantert at du får plass i denne omgang.

Dersom du allerede har bekreftet deltagelse, men ønsker å presisere hvilken dag som passer best, kan du sende inn bekreftelse på nytt.

Alle deltagerne vil bli kalt inn til en kort forsamtale i forkant av gruppen, innkallingen sendes til registrert mailadresse eller pr SMS. Disse forsamtalene planlegges på ettermiddags-/kveldstid i uken i forkant av oppstart.

Dersom du lurer på noe, ta kontakt her.

Oppdatert 08.07.23

Det blir endringer i henvisningsrutinene f.o.m. 01.09.23.

Hensikten er å sikre at alle pasienter får sine rettigheter vurdert, og å koordinere arbeidet mellom helseforetakene (Helse Sør-Øst) og avtalespesialistene.

For praksisen min betyr det følgende:

Frem t.o.m. 31.08.23: henvisninger sendes fra fastlegen direkte til praksisen, og vurderes her.

F.o.m. 01.09.23: henvisninger sendes fra fastlegen til lokalt DPS (alle henvisninger mottatt direkte til meg fra den datoen, vil bli videresendt). Dersom du ønsker henvisning til min praksis, må fastlegen din rette den til Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen, Diakonhjemmet sykehus (VPA Vinderen, “DPS Vinderen”). Det må spesifiseres i henvisningen at du ønsker å henvises til meg.

Ved VPA Vinderen vil alle pasienter få sine rettigheter vurdert. Pasienter som får rettighet, vil deretter bli fordelt, enten til VPA Vinderen, eller til en av de samarbeidende spesialistene.

Mer informasjon på Helse Sør-Østs hjemmeside her.

Til første gruppegang bes du fylle ut kognitiv problemformulering så snart som mulig og innen 27.08.23, helst elektronisk, alternativt maskinskrevet på papir (som leveres første gruppegang), om du ikke ønsker å sende den elektronisk.

Gjør det etter beste evne – det er ingen forventninger om at det er perfekt!

Velkommen til angstgruppe!

Oppdatert 23.08.23

Da er kabalen for angstgruppene lagt. Det er forsøkt å ta størst mulig hensyn til deltagernes ønsker, dessverre får ikke alle førstevalget innfridd når det gjelder dagen gruppen går.

Agorafobi/panikklidelse/helseangst-gruppen går på mandager. Første gang mandag 28.08.23 kl. 14.00.

Sosial angst-gruppen går på tirsdager. Første gang tirsdag 29.08.23 kl. 14.00

Oppdatert 18.08.23.

Angstgruppene med planlagt oppstart i uke 34, starter i uke 35 i stedet.

Informasjon om hvilken dag de enkelte gruppen blir på, annonseres straks detter er bestemt.

 

For individuelle – og gruppesamtaler brukes Norsk Helsenetts løsning.

Trykk her for å se pålogging via Norsk Helsenett.

Det er flere som står på venteliste for deltagelse i depresjonsgruppene i august 23.

Det blir noen ledige plasser i august. Det sendes nå ut tilbud om deltagelse til deltagere som står på venteliste. Det er da viktig å gi en snarlig tilbakemelding på om du ønsker plass i august (DG aug 23) – bekreft her, eller foretrekker oppstart i oktober – gi beskjed her, med hvilken dag du foretrekker.

Dersom du kun kan en dag, er det ikke sikkert at du vil få plass i august.

Gi tilbakemelding så snart du kan. Plassen din i august kan etterhvert bli tilbudt andre, om du bruker for lang tid på å svare.

Oppdatert 09.08.23.

Det blir oppstart av 2 depresjonsgrupper i august 23 (uke 34, mandag 21.08 og tirsdag 22.08). Gruppen går over 10 ganger fra kl. 16.30 på mandager for mandagsgruppen og fra kl. 16.30 tirsdager for tirsdagsgruppen. De 8 første gruppedagene går ukentlig (1 gang/uke), mens de to oppfølgningsgangene blir i november og desember (en annen dag).

Til de som ikke har bekreftet deltagelse ennå: gjør dette her snarest. Gruppekode: DG august 23 (til de som har fått beskjed om plass i oktober: DG oktober 23, legg eventuell inn kommentar om venteliste august). Så velger du dag(er) som passer. Dersom du kun kan en dag, er det ikke garantert at du får plass i denne omgang. Neste oppstart av gruppe(r) er i oktober.

NB! Endring 13.07.23: Dersom du allerede har bekreftet deltagelse, uten å sette opp noen informasjon om dag(er) som passer, bes du om å sende inn bekreftelse på nytt snarest. Dette er nødvendig for å få en oversikt. Dersom du ikke bekrefter på nytt, risikerer du å miste plassen. Det er lang venteliste. Takk.

Det sendes fortløpende ut bekreftelses-SMS til de som har fått plass.

Alle deltagerne vil bli kalt inn til en kort forsamtale i forkant av gruppen, innkallingen sendes til registrert mailadresse eller pr SMS. Disse forsamtalene planlegges på ettermiddags-/kveldstid i uken i forkant av oppstart.

Dersom du lurer på noe, ta kontakt her.

Oppdatert 13.07.23

Det planlegges oppstart av 2 angstgrupper i august 23 (uke 34, mandag 21.08 og tirsdag 22.08, eventuelt uke 35). Gruppen går over 12 ganger fra kl. 14.00 på mandager, alternativt tirsdager. I tillegg blir det en booster-gang, rett før jul.

Det planlegges oppstart av en gruppe for sosial angst, og en gruppe for agorafobi/ panikklidelse/ helseangst. Det er p.t. 1 ledig plass i APH-gruppen, og 2 i SA-gruppen

Du bes bekrefte deltagelse snarest: gjør dette her snarest. Gruppekode: SA H23 eller APH H23. Så velger du dag(er) som passer. Dersom du kun kan en dag, er det ikke garantert at du får plass i denne omgang. Neste oppstart av gruppe(r) er i januar.

Mer informasjon kommer i august.

Dersom du lurer på noe, ta kontakt her.

Oppdatert 08.07.23

Myndighetene har vedtatt nye egenandeler.

Den nye egenandelen fra 01.07.23 for konsultasjon/gruppebehandling er kr. 386.

Prisoversikten vil bli oppdatert så snart som mulig.

Praksisen er stengt i uke 29, 30 og 31. Den åpner igjen mandag 07.08.23.

For alle henvendelser/akutte problemstillinger må du kontakte fastlegen (om fastlegen har ferie, skal vedkommende ha vikar, enten på det samme senteret eller med en lege på et annet senter). Utenom fastlegenes åpningstider må legevakt kontaktes.

Telefoner/SMS blir ikke i det angitte tidsrommet. Mailer vil bli besvart fra uke 32.

Hjemmesiden er oppdatert for diverse gruppebehandling høsten 23.

Alle pasienter og samarbeidspartnere ønskes en god sommer.

Page 1 of 1312345»...Last »