Category Archives: Forside

Til deltagerne i angstgruppen høsten 2021 – lenke til den passordbeskyttede siden.

Pga. økende smitte i befolkningen, gjelder nå følgende, både for individuelle konsultasjoner og gruppebehandling,  i tillegg til det som står nedenfor (16.08.21).

Personer som bor sammen med/har kontakt med barn som holdes hjemme i karantene fra skolen frem til barnet kan vise til en negativ test, skal IKKE møte på kontoret, før negativ test foreligger.

Oppdatert 30.08.21

Generelle smittevernsregler gjelder.

Individuelle konsultasjoner avholdes primært på kontoret. Dersom du av ulike grunner ikke kan eller bør møte opp fysisk (karantene, i risikogruppe e.l.), avholdes konsultasjonen digitalt (telefon eller video). Send mail med beskjed om dette i god tid i forkant, og oppgi ønske for hvilken måte den digitale kontakten skal gjennomføres på.

For gruppebehandling gjennomføres den som før sommeren. Det er ikke munnbindpåbud lenger, men alle står fritt til å bruke dette. Dersom du av ulike grunner ikke kan eller bør møte opp fysisk (karantene, i risikogruppe e.l.), kan du delta digitalt. Logg på join.nhn.no i forkant. Se her for informasjon.

Oppdatert 16.08.21.

Det håpes på mer normal drift fra høsten av.

Gjeldende smittevernsregler, gjelder.

Oppdatert 09.07.21

Det er fra helgen innført tiltaksnivå 5B i Larvik kommune, t.o.m. 03.06.21.

Individuelle konsultasjoner avholdes primært på kontoret. Dersom du av ulike grunner ikke kan eller bør møte opp fysisk (karantene, i risikogruppe e.l.), avholdes konsultasjonen digitalt (telefon eller video). Send mail med beskjed om dette i god tid i forkant, og oppgi ønske for hvilken måte den digitale kontakten skal gjennomføres på.

For gruppebehandling blir det enkelte endringer, deltagerne kontaktes pr. mail for dette. Sjekk søppelpost, dersom du ikke har mottatt mail.

Oppdatert 25.05.21/07.06.21

Tiltaksnivået for Vestfoldkommunene, endres fra nivå 5A til nivå 5B f.o.m. mandag 12.04.21. Dvs. at enkelte restriksjoner, lettes på. Generelle smittevernsråd, som avstand, god håndhygiene og bruk av munnbind, gjelder naturligvis fortsatt.

Det innebærer at individuelle konsultasjoner igjen avholdes på kontoret. Dersom du av ulike grunner ikke kan eller bør møte opp fysisk (karantene, i risikogruppe e.l.), avholdes konsultasjonen digitalt (telefon eller video). Send mail med beskjed om dette i god tid i forkant, og oppgi ønske for hvilken måte den digitale kontakten skal gjennomføres på.

Langtidsgruppen onsdag 14.04.21 avholdes digitalt, som planlagt.

Oppdatert 11.04.21

Det er fortsatt uklart hvilke restriksjoner som gjelder for uke 15. Derfor:

Alle individuelle samtaler kommende uke (uke 15), vil foregå digitalt.

Oppstart angstgrupper blir i uke 16. Det vil bli sendt ut egen mail med informasjon til deltagerne.

Langtidsgruppe vil foregå digitalt.

Oppdatert 09.04.21

Alle individuelle samtaler kommende uke (uke 14), vil foregå digitalt.

Send SMS på forhånd mtp. hva du foretrekker (dersom dette ikke allerede er avtalt). Det kan være litt forsinkelser.

For video: se her for hvordan du logger deg på. Logg på kort tid før timen starter, du vil bli satt på vent.

For telefon: vent på at du blir oppringt.

Betaling skjer pr. faktura for de som ikke har frikort (har du mottatt dette nylig, vennligst send bilde av dette). Fakturaen sendes til registrert mailadresse. Sjekk søppelposten om du ikke mottar den innen få dager.

Langtidsgruppe onsdag 07.04.21 vil foregå digitalt.

Forsamtalene til KiB flyttes til uke 15, og oppstart planlegges i uke 16.

Angstgruppene planlegges startet opp uke 15.

Oppdatert 05.04.21

Alle individuelle samtaler kommende uke vil foregå digitalt, som tidligere kunngjort.

Kurs i mestring av belastning mandag 22.03.21 vil foregå digitalt. Samtlige deltagere har mottatt en mail med praktisk informasjon, og bes lese igjennom denne og bekrefte.

Oppdatert 21.03.21

Alle individuelle samtaler frem til påske vil foregå digitalt.

For Kurs i mestring av belastning 8. samling vil det komme mer informasjon senere, også pr. mail.

Oppdatert 16.03.21

Alle individuelle samtaler mandag 15.03.21 og tirsdag 16.03.21 vil foregå digitalt (se nedenfor for mer detaljer). For samtaler f.o.m. onsdag 17.03.21 avventes videre informasjon om koronarestriksjoner for Vestfold-kommunene.

For gruppebehandling gjelder følgende:
– Introduksjonskurs i kognitiv terapi gang 5 avholdes digitalt mandag 15.03.21. Gruppen deles i to. For de kvinnelige deltagerne går kurset kl. 14.45, for de mannlige deltagerne starter kurset kl. 16.00.
– Kurs i mestring mandag 15.03.21 utgår. Det er ønskelig å få gjennomført den 8. samlingen før påske, og det jobbes med forskjellige alternativer, avhengig av hva som skjer fremover.
– Kurs i oppmerksomhetstrening tirsdag 16.03.21 foregår digitalt.
– Langtidsgruppen onsdag 17.03.21 foregår digitalt. Det er viktig med innsending på forhånd.

Oppdatert 13.03.21


Alle individuelle timer i uke 10 vil foregå digitalt, enten pr. video eller telefon. Send SMS på forhånd mtp. hva du foretrekker. Det er mulig at det blir endringer på tidspunktet for timen, i så fall vil du bli kontaktet. Betaling skjer pr. faktura for de som ikke har frikort (har du mottatt dette nylig, vennligst send bilde av dette). Fakturaen sendes til registrert mailadresse. Sjekk søppelposten om du ikke mottar den innen få dager.

For video: se her for hvordan du logger deg på. Logg på kort tid før timen starter, du vil bli satt på vent.

For telefon: vent på at du blir oppringt.

All gruppebehandling innstilles i uke 10, med unntak av Kurs i oppmerksomhetstrening, som foregår digitalt (se over mtp. pålogging). For uke 11 er det ikke tatt noen beslutning, digitale løsninger kan bli aktuelt.

Oppdatert 06.03.21

Regjeringen har kommet med nye retningslinjer for koronatiltak som gjelder for Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Færder, Horten og Holmestrand, og som gjelder f.o.m. i dag, 05.03.21.

Det kommer mer informasjon i løpet av dagen eller i helgen mtp. neste uke. Følg med.

05.03.21

For individuelle – og gruppesamtaler brukes Norsk Helsenetts løsning.

Trykk her for å se pålogging via Norsk Helsenett.

Det blir oppstart av Kurs i mestring av belastning i uke 34 (mandag 23.08.21 kl. 17.00).

Digitalt oppmøte for dem som av smittevernshensyn ikke kan delta fysisk.

Deltagere som ikke får plass på dette kurset, settes opp som deltagere på neste kurs, med oppstart i oktober.

Velkommen!

Oppdatert 22.08.21.

Det planlegges oppstart av Kurs i mestring av belastning i uke 33 eller uke 34 (mandag 16.08.21 eller 23.08.21). Kurset går over 10 dager fra kl. 17.00 på mandager. De 8 første kursdagene går ukentlig (1 gang/uke), mens de to oppfølgningsgangene planlegges i november og desember 21 (sannsynligvis tirsdager kl. 17.00). NB: usikkerhet mtp. ev. fremtidige koronarestriksjoner kan gi endringer.

Til de som ikke har bekreftet deltagelse ennå: gjør dette her snarest. Kurskode: KiB august 2021.

Smittevernsreglene i forbindelse med koronapandemien, setter grenser for antall deltagere. De som bekrefter først, blir prioritert. Deltagere som ikke får plass, blir satt opp på neste kurs.

Alle deltagerne vil bli kalt inn til en kort forsamtale i forkant av kurset (uke 32 eller 33), innkallingen sendes til registrert mailadresse.

Oppstart utsettes, pga. for få bekreftede deltagere p.t.

Oppdatert 22.08.21

Det planlegges oppstart av Kurs i oppmerksomhetstrening onsdag 25.08.21 kl. 17.00, gitt tilstrekkelig antall deltagere. Det planlegges 15 samlinger, siste gang 15.12.21. (Unntak uke 37 og 41.)

Dersom du har fått tilbud om plass, vennligst bekreft denne snarest her. Kurskode OT august 21.

Dersom du ønsker å delta, men ikke er tilbudt plass, ta kontakt her.

Det planlegges oppstart av langtidsgruppe  høsten 2021. Oppstart blir så snart som mulig over sommerferien.

Gruppen vil gå annenhver onsdag kl. 14.00-15.30. Den varer til sommerferien i 2022.

Gruppen er primært ment for deltagere på KiB eller andre grupper, som er i behov av oppfølgning over et lengre tidsrom. Det er noen ledige plasser.

Hvis du har spørsmål rundt om å delta – ta kontakt snarest her.

Husk å bekrefte deltagelse her, kurskode Langtid H21/V22.

Det planlegges oppstart av angstgrupper i uke 34 (tirsdag 24.08.21). Det planlegges foreløpig en gruppe, ved tilstrekkelig antall deltagere vil det bli to. Gruppen går 12 ganger ukentlig (unntak uke 41, høstferie). Det vil være en boostertime ca. 4 uker etter siste gang. NB: pga. usikkerhet rundt koronarestriksjoner kan det være at ett eller flere møter avholdes digitalt.

Gruppene går på tirsdager kl. 14.15-15.45.

Til de som ikke har bekreftet deltagelse ennå: gjør dette her snarest. Kurskode: angst august 2021.

Dersom du er interessert i å delta (og ikke er påmeldt pr. idag), ta kontakt.

Fakturaer sendes ut pr. e-post, med et gebyr. Dersom du ikke har mottatt faktura (sjekk søppelpost), er du selv ansvarlig for å etterspørre dette.

Dersom fakturaen ikke betales i tide, blir fakturaen sendt over til Visma Financial Solutions for videre innkrevning. Etter forfallsdato er det ikke mulig å betale fakturaen direkte til praksisen.

NB! Det er viktig å markere fakturaen med “vår referanse” nummer da det er lettere for oss å forstå hvilken av dine utestående fakturaer du betaler.

Skulle en av pasientens familiemedlemmer betale fakturaen er det spesielt viktig å signere fakturaen med pasientens navn og “vår referanse” nummer.

09.07.21: Disse rutinene er nå iverksatt, og ubetalte fakturaer er oversendt Visma Financial Solutions.

BDI-skjema

01/06/2021

Her finner du BDI-skjema, både elektronisk eller på papir.

Til deltagerne i angstgruppen våren 2021 – her er lenke til den passordbeskyttede siden deres.

Page 1 of 2412345»...Last »