Category Archives: Forside

Det er fra helgen innført tiltaksnivå 5B i Larvik kommune, t.o.m. 03.06.21.

Individuelle konsultasjoner avholdes primært på kontoret. Dersom du av ulike grunner ikke kan eller bør møte opp fysisk (karantene, i risikogruppe e.l.), avholdes konsultasjonen digitalt (telefon eller video). Send mail med beskjed om dette i god tid i forkant, og oppgi ønske for hvilken måte den digitale kontakten skal gjennomføres på.

For gruppebehandling blir det enkelte endringer, deltagerne kontaktes pr. mail for dette. Sjekk søppelpost, dersom du ikke har mottatt mail.

Oppdatert 25.05.21/07.06.21

Tiltaksnivået for Vestfoldkommunene, endres fra nivå 5A til nivå 5B f.o.m. mandag 12.04.21. Dvs. at enkelte restriksjoner, lettes på. Generelle smittevernsråd, som avstand, god håndhygiene og bruk av munnbind, gjelder naturligvis fortsatt.

Det innebærer at individuelle konsultasjoner igjen avholdes på kontoret. Dersom du av ulike grunner ikke kan eller bør møte opp fysisk (karantene, i risikogruppe e.l.), avholdes konsultasjonen digitalt (telefon eller video). Send mail med beskjed om dette i god tid i forkant, og oppgi ønske for hvilken måte den digitale kontakten skal gjennomføres på.

Langtidsgruppen onsdag 14.04.21 avholdes digitalt, som planlagt.

Oppdatert 11.04.21

Det er fortsatt uklart hvilke restriksjoner som gjelder for uke 15. Derfor:

Alle individuelle samtaler kommende uke (uke 15), vil foregå digitalt.

Oppstart angstgrupper blir i uke 16. Det vil bli sendt ut egen mail med informasjon til deltagerne.

Langtidsgruppe vil foregå digitalt.

Oppdatert 09.04.21

Alle individuelle samtaler kommende uke (uke 14), vil foregå digitalt.

Send SMS på forhånd mtp. hva du foretrekker (dersom dette ikke allerede er avtalt). Det kan være litt forsinkelser.

For video: se her for hvordan du logger deg på. Logg på kort tid før timen starter, du vil bli satt på vent.

For telefon: vent på at du blir oppringt.

Betaling skjer pr. faktura for de som ikke har frikort (har du mottatt dette nylig, vennligst send bilde av dette). Fakturaen sendes til registrert mailadresse. Sjekk søppelposten om du ikke mottar den innen få dager.

Langtidsgruppe onsdag 07.04.21 vil foregå digitalt.

Forsamtalene til KiB flyttes til uke 15, og oppstart planlegges i uke 16.

Angstgruppene planlegges startet opp uke 15.

Oppdatert 05.04.21

Alle individuelle samtaler kommende uke vil foregå digitalt, som tidligere kunngjort.

Kurs i mestring av belastning mandag 22.03.21 vil foregå digitalt. Samtlige deltagere har mottatt en mail med praktisk informasjon, og bes lese igjennom denne og bekrefte.

Oppdatert 21.03.21

Alle individuelle samtaler frem til påske vil foregå digitalt.

For Kurs i mestring av belastning 8. samling vil det komme mer informasjon senere, også pr. mail.

Oppdatert 16.03.21

Alle individuelle samtaler mandag 15.03.21 og tirsdag 16.03.21 vil foregå digitalt (se nedenfor for mer detaljer). For samtaler f.o.m. onsdag 17.03.21 avventes videre informasjon om koronarestriksjoner for Vestfold-kommunene.

For gruppebehandling gjelder følgende:
– Introduksjonskurs i kognitiv terapi gang 5 avholdes digitalt mandag 15.03.21. Gruppen deles i to. For de kvinnelige deltagerne går kurset kl. 14.45, for de mannlige deltagerne starter kurset kl. 16.00.
– Kurs i mestring mandag 15.03.21 utgår. Det er ønskelig å få gjennomført den 8. samlingen før påske, og det jobbes med forskjellige alternativer, avhengig av hva som skjer fremover.
– Kurs i oppmerksomhetstrening tirsdag 16.03.21 foregår digitalt.
– Langtidsgruppen onsdag 17.03.21 foregår digitalt. Det er viktig med innsending på forhånd.

Oppdatert 13.03.21


Alle individuelle timer i uke 10 vil foregå digitalt, enten pr. video eller telefon. Send SMS på forhånd mtp. hva du foretrekker. Det er mulig at det blir endringer på tidspunktet for timen, i så fall vil du bli kontaktet. Betaling skjer pr. faktura for de som ikke har frikort (har du mottatt dette nylig, vennligst send bilde av dette). Fakturaen sendes til registrert mailadresse. Sjekk søppelposten om du ikke mottar den innen få dager.

For video: se her for hvordan du logger deg på. Logg på kort tid før timen starter, du vil bli satt på vent.

For telefon: vent på at du blir oppringt.

All gruppebehandling innstilles i uke 10, med unntak av Kurs i oppmerksomhetstrening, som foregår digitalt (se over mtp. pålogging). For uke 11 er det ikke tatt noen beslutning, digitale løsninger kan bli aktuelt.

Oppdatert 06.03.21

Regjeringen har kommet med nye retningslinjer for koronatiltak som gjelder for Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Færder, Horten og Holmestrand, og som gjelder f.o.m. i dag, 05.03.21.

Det kommer mer informasjon i løpet av dagen eller i helgen mtp. neste uke. Følg med.

05.03.21

BDI-skjema

01/06/2021

Her finner du BDI-skjema, både elektronisk eller på papir.

Det blir oppstart av nytt Introduksjonskurs i kognitiv terapi mandag 31.05.21.

Kurset vil gå over 5 mandager, fra kl. 14.45.

Kurset foregår på kontoret. Digital løsning blir satt opp, for deltagere som av smittevernshensyn, ikke skal møte fysisk.

Det er fortsatt mulighet å delta, om du er interessert. Ta kontakt her.

Oppdatert 28.05.21

Det planlegges oppstart av nytt Introduksjonskurs i kognitiv terapi, deretter oppstart av angstgruppe(r), så snart det er tilstrekkelig antall deltagere.

Dette passer godt for pasienter med sosial fobi, agorafobi uten/med panikklidelse, helseangst og andre.

Ta kontakt her snarest om du er interessert.

For individuelle – og gruppesamtaler brukes Norsk Helsenetts løsning.

Trykk her for å se pålogging via Norsk Helsenett.

Til deltagerne i angstgruppen våren 2021 – her er lenke til den passordbeskyttede siden deres.

Til deltagerne i angstgruppen høsten 2020/våren 2021 – her er lenke til den passordbeskyttede siden deres.

Ettersom ikke alle som ønsket å delta på KiB fikk plass på forrige kurs i april pga. koronarestriksjoner, planlegges det nå et nytt kurs, gitt tilstrekkelig antall deltagere.

Det planlegges oppstart av Kurs i mestring av belastning i uke 18 (onsdag 05.05.21). Kurset går over 10 kursdager fra kl. 17.00 på onsdager. De 8 første kursdagene går ukentlig (1 gang/uke) t.o.m. 23.06.21, mens de to oppfølgningsgangene planlegges over sommeren 2021. NB: usikkerhet mtp. ev. fremtidige koronarestriksjoner kan gi endringer.

Til de som ikke har bekreftet deltagelse ennå: gjør dette her snarest. Kurskode: KiB mai 2021.

Smittevernsreglene i forbindelse med koronapandemien, setter grenser for antall deltagere. De som bekrefter først, blir prioritert. Deltagere som ikke får plass, blir satt opp på neste kurs.

Alle deltagerne vil bli kalt inn til en kort forsamtale i forkant av kurset (uke 16 eller 17), innkallingen sendes til registrert mailadresse.

Oppstart at Kurs i mestring av belastning blir tidligst i uke 16 (mandag 19.04.21). Forsamtaler planlegges i uke 15.

Se for øvrig nedenfor, og hold deg oppdatert på hjemmesiden

Oppdatert 06.04.21

Det planlegges oppstart av Kurs i mestring av belastning i uke 15 (mandag 12.04.21). Kurset går over 10 kursdager på kveldstid (fra. kl. 17.00), i all hovedsak mandager (17.00-19.30). De 8 første kursdagene går ukentlig (1 gang/uke) på mandager (unntak 17. mai og 24. mai (2. pinsedag), i disse ukene planlegges kurset på tirsdag eller onsdag kl. 17.00), mens de to oppfølgningsdagene planlegges over sommeren 2021 (sannsynligvis tirsdag kl. 17.00). NB: pga. usikkerhet rundt hva som skjer med koronarestriksjoner over påske, er det mulig oppstart vil bli utsatt.

Til de som ikke har bekreftet deltagelse ennå: gjør dette her snarest. Kurskode: KiB april 2021.

Smittevernsreglene i forbindelse med koronapandemien, setter grenser for antall deltagere. De som bekrefter først, blir prioritert. Deltagere som ikke får plass, blir satt opp på neste kurs.

Alle deltagerne vil bli kalt inn til en kort forsamtale i forkant av kurset (uke 14), innkallingen sendes til registrert mailadresse.

Det planlegges oppstart av angstgrupper i uke 15 (mandag 12.04.21 og tirsdag 13.04.21). Det planlegges to grupper, en for sosial angst, og en for agorafobi/panikklidelse/helseangst, gitt tilstrekkelig antall deltagere. Gruppene går 11 ganger ukentlig frem til sommeren (siste gang uke 25), endringer 17.05 og 24.05 (2. pinsedag). NB: pga. usikkerhet rundt koronarestriksjoner over påske, kan det være at ett eller flere møter avholdes digitalt.

Gruppene går på mandager kl. 14.30-16.00 eller tirsdager kl. 15.00-16.30.

Til de som ikke har bekreftet deltagelse ennå: gjør dette her snarest. Kurskode: sosial angst april 2021 eller agorafobi/helseangst april 2021

Det er noen ledige plasser i hver av gruppene. Ta kontakt om du lurer på om dette kan være aktuelt for deg å delta.

 

Fakturaer sendes ut pr. e-post, med et gebyr. Dersom du ikke har mottatt faktura (sjekk søppelpost), er du selv ansvarlig for å etterspørre dette.

Dersom fakturaen ikke betales i tide, blir fakturaen sendt over til Visma Financial Solutions for videre innkrevning. Etter forfallsdato er det ikke mulig å betale fakturaen direkte til praksisen.

NB! Det er viktig å markere fakturaen med “vår referanse” nummer da det er lettere for oss å forstå hvilken av dine utestående fakturaer du betaler.

Skulle en av pasientens familiemedlemmer betale fakturaen er det spesielt viktig å signere fakturaen med pasientens navn og “vår referanse” nummer.

Page 1 of 2312345»...Last »