Categories
Forside

Oppstart KiB februar 2013 (KiB 02.13) – oppdatert 13.01

Det blir oppstart av Kurs i mestring av belastning mandag 11.02 kl. 18.00 (kurskode: KiB 02.13).

Sted: møterom Yess hotell (vegg i vegg med kontoret).

Alle deltagerne blir innkalt til kort forsamtale uken før, der bl.a. kursbok deles ut (kr. 600). Om du er satt opp som deltager, men ikke fått time, ta kontakt her.

Dersom du er satt opp på kurset, men ikke ønsker å delta, må du gi beskjed om dette snarest. Påmeldingen er bindende, og alle som har takket “ja” til tilbud er å regne som deltagere så lenge det ikke sendes avbud pr. mail. Avbud må meldes innen 27.01.13. Avbud etter dette faktureres med kr. 1.500,-.

Se Prisoversikt for fullstendig informasjon om fraværsregler.