Categories
Forside

Angstgrupper høsten 2015 – viktig informasjon

Introduksjonskurset er avsluttet. Alle deltagerne skal nå ha en individuell samtale, for å avklare videre behandlingstilbud.

Det er laget avtaler med alle som var til stede siste kursdag.
De som ikke var tilstede, er blitt innkalt pr. sms.

Det er vesentlig at alle stiller til den oppsatte tiden. Pga. meget tett program, er det lite muligheter til endring av time.

Gruppebehandlingen vil foregå innenfor følgende tidsrom:
– Mandager 15.00/30-17.00.
– Tirsdager 15.00/30-17.00.
– Tirsdager 18.00-19.30/20.00. (Her vil enkelte av gangene måtte gå på litt andre tidspunkt).
Gruppene går ukentlig over 12 uker. Fri i høstferien (uke 40).

Alle deltagerne må tenke igjennom hvilke tidsrom som passer (passer godt, passer, passer dårlig), og gi beskjed på den individuelle samtalen. Fleksibilitet er viktig, da det er mange hensyn å ta. Behandling må prioriteres.