CV

Pål RochettePål Rochette er utdannet ved Universitetet i Oslo, uteksaminert i 1998. Han har jobbet som allmenn-/fastlege etter endt turnustjeneste, og er spesialist i allmennmedisin siden 2006, resertifisert i 2011 (til 2016, se nedenfor). Han har også videreutdannet seg innen psykiatri, og han ble spesialist i dette faget i 2009. Fra januar i det året har han vært overlege ved Allmennpsykiatrisk poliklinikk, Nordre Vestfold DPS avdeling Tønsberg. Fra slutten av mai 2011 har han drevet 100% avtalepraksis i Kristiansand, og siden våren 2019 har han drevet en 100% avtalepraksis i Larvik.

Rochette har tatt en 2-årig videreutdanning i kognitiv terapi., samt en 2-årig videreutdanning i kognitiv idrettspsykologi. Han er også sertifisert kursleder i Kurs i mestring av depresjon og Kurs i mestring av belastning. Han er i tillegg instruktør i oppmerksomhetstrening/mindfulness, og bruker disse metodene i behandlingen der dette er aktuelt. I tillegg holder han egne kurs i oppmerksomhetstrening/mindfulness.

Rochette er medlem av Den norske legeforening og Norsk forening for kognitiv terapi.

 

Angående resertifisering: Resertifisering i allmennmedisin krever bl.a. at man må jobbe 1 år hvert femte år i allmennmedisin. Dette ville innbære at Rochette måtte være borte 1 år fra praksisen, hvilket han ser som meget lite ønskelig for pasientene. Av den grunn har han valgt å ikke fornye resertifiseringen.