Kurs

Oppgradering pågår…

Rochette tilbyr forskjellige typer kurs. Dette er oftest ledd i behandlingen i spesialistpraksisen i Kristiansand, men innimellom tilbys det kurs utenom denne. Dette skjer når etterspørselen er tilstrekkelig for å kunne starte et nytt kurs. Vestfold, Telemark, Buskerud er aktuelle geografiske områder. Enkeltpersoner som ønsker å kontaktes vedrørende kursoppstart, bes legge igjen beskjed her (inaktiv lenke foreløpig). Bedrifter kan også ta kontakt for kurstilbud for ansatte.

P.t. tilbys følgende kurs

Kurs i mestring av depresjon (KiD)

Kurs i mestring av belastning (KiB)

Kurs i oppmerksomhetstrening

Søvnkurs tilbys p.t. ikke av kapasitetshensyn.

Det planlegges i tillegg å tilby angstmestringskurs i løpet av året.

All informasjon blir gitt på nettsiden. Det anbefales derfor å sjekke denne jevnlig. Informasjon om eventuelle uforutsette avlysninger av kurskvelder, blir kun formidlet her. Det vil ikke bli gitt beskjed pr. telefon eller mail.

Sist oppdatert 08.01.12.