Categories
Forside

Gruppebehandling angst høsten 2018 – viktig informasjon – oppdatert 26.08.18 – ledige plasser

Det legges opp til 3 grupper.

Oppstart blir som nevnt i mail, sendt til deltagerne i hver av gruppene i forrige uke.

  • Helse H18: mandager 15.30-17.00. Oppstart mandag 03.09.18.
  • Sosial H18: tirsdager 15.30-17.00. Oppstart tirsdag 28.08.18.
  • Agora H18: tirsdager 18.00-19.30 (et par unntak, avklares senere). Oppstart mandag 27.08.18 kl. 15.30-17.00.

Til de som ikke har bekreftet deltagelse ennå, dere må bekrefte deltagelse her. Kurskode: sosial H18, agorafobi/panikk H18 eller helse H18.

Til første kursdag skal alle deltagerne fylle ut kognitiv problemformulering (gjør så godt du kan).

Oppdatert 26.08.18.


De individuelle samtalene etter introduksjonskurset er nå avholdt.

Det var flere enn forventet som har hatt god nytte av Introduksjonskurset, og som ikke er i behov av videre behandling. Det er selvfølgelig veldig hyggelig, samtidig gjør det at gruppene er mindre enn planlagt. Det er derfor av største viktighet at de som ønsker videre behandling, blir med. Alle må bekrefte deltagelse her. Kurskode: sosial H18, agorafobi/panikk H18 eller helse H18.

Gitt at alle blir med videre, blir det 3 grupper. Det er ledige plasser (ta kontakt her om du tenker du er aktuell kandidat), og det vil bli inkludert nye deltagere.

  • Helse H18: mandager 15.30-17.00
  • Sosial H18: tirsdager 15.30-17.00
  • Agora H18: tirsdager 18.00-19.30 (et par unntak, avklares senere)

Oppstart planlegges første uken av september (ev. siste av august for agorafobigruppen, avklares senere). Følg med regelmessig på drrochette.no for informasjon.

Oppdatert 16.07.18.


Introduksjonskurset i kognitiv terapi våren 2018 er nå avsluttet.

Samtlige deltagere er satt opp til en individuell samtale, der videre tiltak vil bli diskutert. Det er gruppebehandling som er det aktuelle alternativet for de fleste. Kurset deles inn i to grupper, ev. 3 grupper: en gruppe for sosial angst, og en gruppe for agorafobi/panikklidelse/helseangst (ev. en for agorafobi/panikklidelse, og en for helseangst).

Oppstart av gruppene blir enten i siste uken av august, eller første uken i september. De vil gå over 12 ganger (ukentlig, med unntak av høstferien).

Aktuelle tidspunkt for gruppebehandling er som følger:
– Mandager 14.00-15.30 eller 15.30-17.00.
– Tirsdager 14.00-15.30, 15.30-17.00 eller 18.00-19.30.
– Onsdager 08.00-09.30.

Hver enkelt deltager må tenke igjennom hvilke tidspunkt som passer. Jo flere som passer for den enkelte, jo lettere å få kabalen til å gå opp. Dersom en deltager kun kan en bolk (for eksempel onsdag 08.00-09.30), er det ikke sikkert at deltageren vil få noe tilbud.
Det understrekes at det forventes at deltagerne møter hver gang, slik at andre aktiviteter som eventuelt kommer i konflikt med behandlingstidspunktene, må ryddes av veien.

Tidspunktene oppgis under den individuelle samtalen.

Mer informasjon kommer etterhvert – følg med!