Categories
Forside

Kurs i mestring av depresjon – oppstart 26.11 – fyll ut BDI

Det blir oppstart av Kurs i mestring av depresjon mandag 26.11.12 kl. 18.00. Kurset holdes på møterommet på Yess hotell (vegg i vegg med kontoret).

Fyll ut BDI på forhånd og ta med på første kurskveld.

Kurset vil gå over 8 etterfølgende mandager (3-4 før jul, 4-5 etter), samt 2 oppfølgningsganger.

De som er satt opp på kurset, bes bekrefte deltagelse her. Dersom du er satt opp, men av en eller annen grunn ikke ønsker å delta, gi beskje snarest, slik at plassen kan frigjøres.

Forut for kurset vil alle kalles inn til en kort forsamtale, der bl.a. kursbok blir delt ut.

Følg for øvrig med regelmessig for ev. endringer.