Categories
Forside

Referanser søkes

drrochette.no er en viktig informasjonskanal for pasienter (nåværende og fremtidige), fastleger, samt andre samarbeidspartnere og interessenter. Det er nedlagt betydelig arbeid i hjemmesiden, og mange gir gode tilbakemeldinger på denne.

Å levere tjenester av høy kvalitet, har alltid stått sentralt i praksisen. Som ledd i dette er alle tilbud blitt kvalitetssikret igjennom evalueringsskjema, og disse tilbakemeldingene er av stor nytteverdi. Videre er resultatene nyttige for fremtidige pasienter og andre, for at man skal danne seg et bilde av tilbudet. Stor takk til alle som har tatt seg tid til å gi disse tilbakemeldingene!

Som et videre ledd i dette kvalitetssikrings- og informasjonsarbeidet, søkes det etter pasienter som har vært igjennom behandlingstilbud, som kan tenke seg å stå som referanser. Med dette tenkes det å skrive mer utfyllende om hvordan man har opplevd behandlingen i praksisen, effekt av denne og andre interessante opplysninger. Disse referansene er tenkt lagt ut på drrochette.no. Hvordan referansene skal signeres, er avhengig av hva den enkelte referanse ønsker, og avgjøres i hvert enkelt tilfelle (f.eks. Ola, 37 år; Ola Nordmann, 37 år; Ola, Kristiansand, 30-årene).

Ta kontakt om du kan tenke deg dette, eller lurer på noe i sakens anledning!