Categories
Forside

Tekniske forbedringer ved sending av melding

2-3 personer har angitt problemer med koden som må fylles ut, for å få sendt meldinger/bekreftelser. Koden er satt opp for å unngå søppelpost. Problemet har bl.a. oppstått ved forsøk å sende beskjed via iPhone. Muligens mangler et programtillegg.

Som en forsøksordning er koden fjernet, og erstattet med et annet søppelpost-filter. Når du sender meldinger/bekreftelser, skal du motta en bekreftelsesmail på dette. Om det oppstår problemer, send sms.

Informasjonen på skjemaene er nå (omsider…) på norsk.

Om du tror du vet hvorfor problemet oppstår, må du gjerne gi tilbakemelding om det.