Categories
Forside

Siste informasjon om angstgrupper – 06.09.13

Gruppeinndelingen blir som følger:

– Agorafobi/helseangstgruppe: mandag 02.09 kl. 14.00
– Sosial fobi: mandag 02.09 kl. 15.30.

Tidspunkt for gruppene mandag 09.09 blir som tidligere avtalt, sosial angst kl. 14.00 og agorafobi/helseangst kl. 15.30.

Innsending av hjemmeoppgave pr. mail (anonymisert eller vanlig) fungerer godt. Flere har vedlagt Word-filer, det er en god løsning. Ellers kan teksten skrives rett inn i Melding-feltet. De som ikke har sendt inn Kognitiv kasusformulering, bes gjøre dette snarest.

Hjemmeoppgave til 09.09 (gjelder begge gruppene): jobbe videre med kognitiv kasusformulering. Fylle ut en situasjon i ABCD-modellen. Dette bes sendt inn på forhånd. NB: ikke send inn de ferdiglagede ABCD-skjemaene. Egen tekst er det som er viktig. Anbefaler følgende (enkle) format:

A: …
B: …
C: …
D: …
SL: …

Alle som ikke allerede har gjort det, må sende bekreftelse på deltagelse snarest. Bruk navn og ikke ID-nummer. Kurskode angst 09.13.

Alle som ikke allerede er påmeldt, anbefales å melde seg på nyhetsbrevet, da nyttig informasjon sendes ut der (gå til forsiden). Det er deltagernes ansvar å møte til rett tid. Forfall blir belastet etter gjeldende regler.

Hjemmeoppgaver skal leveres senest på gruppetimen til Rochette på en av følgende måter:
– Maskinskrevet på papir.
– Innsendes anonymisert gjennom eget kontaktskjema, der kun ID-nummer skal oppgis. Se under Skjema.

Hjemmeoppgave til første kursgang er å fylle ut Kognitiv kasusformulering (som du finner under Skjema). Gjør så godt du kan!