Categories
Forside

Individuelle konsultasjoner f.o.m. uke 17 – informasjon

F.o.m. mandag 20.04.20 åpnes det for enkelte endringer i forhold til individuelle konsultasjoner. Dette innebærer at individuelle konsultasjoner kan gjennomføres på kontoret, gitt at smittevernsreglene fra myndighetene og bransjestandarden, følges.

Tilbudet om videokonsultasjoner opprettholdes, da pasienter av forskjellige grunner ikke kan, eller selv ønsker, å fysisk møte til time. Av flere årsaker anmodes pasientene om fortsatt å gjennomføre samtalene pr. video inntil videre. For praktisk informasjon om gjennomføring av videosamtaler, trykk her.

Dersom en pasient kun ønsker at samtalen gjennomføres på kontoret, må dette avtales på forhånd. Pasienten har selv ansvaret for å følge de generelle retningslinjene, deriblant om å ikke møte dersom det bryter med retningslinjene. Kontoret vil være innredet i tråd med retningslinjene, og pasienten må også følge de lokale retningslinjene.

Det gjøres oppmerksom på at gruppebaserte behandlingstilbud, kun tilbys pr. videokonferanse, da disse ikke lar seg gjennomføre i henhold til gjeldende regler.