Categories
Forside

Kognitiv terapi og redusert sykefravær

Det vises til artikkel i Aftenposten av 20. januar 2013, med overskriften “Får ikke ned sykefraværet”.

En ny, norsk studie viser at kun ett av de tiltakene som arbeidsgivere setter i gang på arbeidsplassen for å få ned sykefraværet, har effekt.

Dette tiltaket er kognitiv adferdsterapi, som bidrar til redusert sykefravær.

Gruppe-og kursbehandlingen i praksisen er, med unntak av Kurs i stressmestring, basert på kognitiv adferdsterapi.

Les hele artikkelen her.