Categories
Forside

Nye henvisningsrutiner f.o.m. 01.09.23 – VIKTIG INFORMASJON

Det blir endringer i henvisningsrutinene f.o.m. 01.09.23.

Hensikten er å sikre at alle pasienter får sine rettigheter vurdert, og å koordinere arbeidet mellom helseforetakene (Helse Sør-Øst) og avtalespesialistene.

For praksisen min betyr det følgende:

Frem t.o.m. 31.08.23: henvisninger sendes fra fastlegen direkte til praksisen, og vurderes her.

F.o.m. 01.09.23: henvisninger sendes fra fastlegen til lokalt DPS (alle henvisninger mottatt direkte til meg fra den datoen, vil bli videresendt). Dersom du ønsker henvisning til min praksis, må fastlegen din rette den til Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen, Diakonhjemmet sykehus (VPA Vinderen, “DPS Vinderen”). Det må spesifiseres i henvisningen at du ønsker å henvises til meg.

Ved VPA Vinderen vil alle pasienter få sine rettigheter vurdert. Pasienter som får rettighet, vil deretter bli fordelt, enten til VPA Vinderen, eller til en av de samarbeidende spesialistene.

Mer informasjon på Helse Sør-Østs hjemmeside her.