Categories
Forside

Rask psykisk helsehjelp hos spesialist

Har du angst eller depresjon? Opplever du belastninger som går ut over humøret, funksjonsnivået, livskvaliteten eller arbeidsevnen? Det foreligger mange behandlingstilbud i praksisen, som dekker de fleste psykiske plager og lidelser.

U.t. filosofi er å tilby utredning og behandling raskt, slik at du kan jobbe for endring og bedring. Med den kognitive metode (kognitiv terapi) er det er fullt mulig å oppnå dette, allerede på kort sikt. U.t. kan vise til gode resultater av den behandling som tilbys. Du kan også lese tilbakemeldinger fra tidligere pasienter.

Den vanlige gangen er at fastlegen din sender en elektronisk henvisning til praksisen. Du vil da bli innkalt i løpet av kort tid.

I tillegg er det mulig for deg å be om en enkeltkonsultasjon uten henvisning. Dette kan være fornuftig dersom du lurer på om det foreligger behandlingstilbud for dine plager, og da brukes denne konsultasjonen til å avklare dette. Dersom forespørsel om en slik konsultasjon foreligger før mandag kl. 10.00, er målet å tilby en slik konsultasjon i løpet av 2 dager. Fyll ut navn, personnummer, adresse og gjerne navn på fastlegen her (bruk Kontakt, ikke Ny pasient). Send gjerne en SMS til 917 02 113 i tillegg.

For ordens skyld: det foreligger ingen øyeblikkelig hjelp-funksjon i praksisen. Ved akutt og alvorlig psykisk lidelse må fastlege eller legevakt kontaktes; disse vil vurdere videre behov.

Praksisen følger offentlige takster. Egenandel, p.t. kr. 345,-, samt et tillegg på kr. 170,- når det ikke foreligger henvisning. Dersom du har frikort (må fremvises), bortfaller egenandelen.

Praksisen ligger i Henrik Wergelands gate 29 i Kristiansand, Vest-Agder.

Se her for mer informasjon.