Categories
Forside

Depresjon? Effektiv behandling, ledig kapasitet

Det tilbys behandling for de fleste stemningslidelser i praksisen i Kristiansand (depresjon, dystymi, bipolar lidelse). U.t. benytter seg av kognitiv terapi, samt metoder fra metakognitiv terapi, og kan vise til god effekt av behandlingstilbudene (se tilbakemeldinger). Behandlingen er stort sett gruppebasert, som er mer effektivt enn individuell behandling for de aller fleste. Noen er skeptiske til slik behandling i forkant, men oftest veldig takknemlige i etterkant for å ha blitt med.

Det vanligste tilbudet for pasienter med depresjon, er Kurs i mestring av belastning. Deltagere på dette kurset opplever i snitt et fall i BDI-score (et skjema som fanger opp symptomtrykket ved depresjoner) på 55-60% fra begynnelse til slutt på kurset, hvilket er betydelig, og som får store konsekvenser i hverdagen i form av bedre humør, funksjon og sosial aktivitet.

For de som har behov for behandling utover dette, er ofte langtidsgruppe et alternativ, ev. noen individuelle timer. Enkelte kan ha behov for medisiner, oftest i tillegg til andre tiltak.

Neste Kurs i mestring av belastning starter i oktober.

Henvisning fra fastlege mottas.