Categories
Forside

Gruppebehandling – informasjon uke 18

F.o.m. mandag 27.04.20 er det åpnet for enkelte endringer i forhold til gruppebehandling. Dette innebærer at gruppebehandling kan gjennomføres på kontoret, gitt at smittevernsreglene fra myndighetene og bransjestandarden, følges.

Pr. i dag gjelder dette grupper med inntil 5 personer, dvs. for 4 pasienter. Grupper med flere deltagere enn dette, vil foregå pr. videokonferanse. For praktisk informasjon om gjennomføring av videosamtaler, trykk her.

Ved gruppebehandling på kontoret/grupperommet må retningslinjene for smittevern, følges. Pasienten har selv ansvaret for å følge de generelle retningslinjene, deriblant om å ikke møte dersom det bryter med retningslinjene. Gi beskjed i god tid. Grupperommet vil være innredet i tråd med retningslinjene, og pasienten må også følge de lokale retningslinjene.

Deltagere på forskjellige gruppetilbud som har vært stilt i bero, vil bli kontaktet de nærmeste dagene.